Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMACIJSKA DRUŽBA

Predstavitev in naloge

 

Direktorat za informacijsko družbo koordinira izvajanje programa na področju informacijske družbe. Pospešen razvoj informacijske družbe pomembno vpliva na dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in družbe, na povečanje števila delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, višanje kakovosti življenja in enakomernega regionalnega razvoja. V skladu s svojim poslanstvom izgradnje vključujoče informacijske družbe, ki bo potenciale in znanje informacijsko komunikacijskih tehnologij vključila v pospešeni razvoj slovenske družbe kot celote,  Direktorat za informacijsko družbo bistven del svojih aktivnosti namenja aktivnostim pospeševanja razvoja informacijske družbe in usklajevanja dela na tem področju.

 

Delovno področje Direktorata za informacijsko družbo je organizirano v naslednjih sektorjih:

 • Sektor za razvoj informacijske družbe,
 • Sektor za zakonodajo informacijske družbe.

Direktorat za informacijsko družbo opravlja naslednje naloge:

 

Pomembne tekoče naloge:

 • priprava strokovnih izhodišč za oblikovanje nacionalnih razvojnih politik in strategij razvoja informacijske družbe in elektronskih komunikacij,
 • koordiniranje in spodbujanje razvoja informacijske družbe in elektronskih komunikacij na nacionalnem nivoju, vključujoče informacijske družbe ter dvig kompetenc le-te,
 • spodbujanje razvoja in varnosti slovenskega informacijsko komunikacijskega sektorja,
 • spremljanje napredka razvoja informacijske družbe in elektronskih komunikacij,
 • sodelovanje z internimi in zunanjimi deležniki ter vzpostavitev ekosistema sodelovanja za različne projektne aktivnosti,
 • vzpostavitev in vzdrževanje okolja za sistemske rešitve,
 • sodelovanje in zastopanje Republike Slovenije v mednarodnih/evropskih/regionalnih organizacijah na področju informacijske družbe in elektronskih komunikacij,
 • sodelovanje in nacionalna koordinacija pri izvajanju evropskih programov s področja informacijske družbe,
 • priprava stališč v postopkih sprejemanja politik in drugih aktov Evropske unije, ITU, OECD in drugih mednarodnih organizacij,
 • organiziranje, koordiniranje in vodenje medresorskih delovnih skupin na področju informacijske družbe,
 • spremljanje evropske zakonodaje in  implementacija v nacionalno zakonodajo,
 • izvajanje ukrepov s področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij, financiranih s sredstvi evropske kohezijske politike,
 • razvoj in vzdrževanje spletnega portala, namenjenega problematiki razvoja informacijske družbe,
 • enotna kontaktna točka za širokopasovno infrastrukturo ter e-poslovanje,
 • različne promocijske aktivnosti z namenom sistematičnega in transparentnega obveščanja javnosti,
 • priprava podatkov iz delovnega področja direktorata za posredovanje informacij javnega značaja.

  

Sodelovanje v mednarodnih  organizacijah in njihovih delovnih skupinah:

 

 • Sodelovanje v Svetu EU, v delovnih skupinah Sveta za transport, telekomunikacije in energijo (delovna skupina za telekomunikacije in informacijsko družbo, tudi horizontalna delovna skupina za kibernetska vprašanja),
 • Sodelovanje v skupinah Evropske komisije (EK):
  • v skupinah EK za področje digitalizacije industrije (Strateška skupina za enotni digitalni trg, Skupščina za enotni digitalni trg, Delovna skupina za digitalno ekonomijo in spletni dostop, idr.),
  • v Skupinah EK za področje e-uprave (odbori, ekspertne skupine in podskupine za področje EU Uredbe o e-identifikacijah in storitvah zaupanja (Uredba (EU) 910/2014, v nadaljevanju: Uredba eIDAS),  tudi eIDAS mreža za sodelovanje na področju interoperabilnosti (po 12. členu Uredbe eIDAS) in  Enotna kontaktna točka (za sodelovanje med državami v zvezi s shemami elektronske identifikacije, idr.) in v ekspertni skupini EK za elektronsko poslovanje,
  • v skupinah EK za področje elektronskih komunikacij (v področnih komitoloških odborih – COCOM in RSC, ter strokovnih delovnih in projektnih skupinah za področje elektronskih komunikacij - RSPG za politiko radijskega spektra,  idr.),
  • v skupinah EK za področje informacijske družbe (v skupini visokih predstavnikov za upravljanje interneta, za področje NIS - varnost omrežnih in informacijskih sistemov sodelovanje v komitološkem odboru, strokovni in sodelovalni skupini za NIS, sodelovanje z  Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij, ENISA, imenovan Oficir za zvezo za  ENISA, sodelovanje v skupini za kibernetske vaje pri ENISI, tudi v forumu za politike e-infrastruktur in v skupini eIRG, v skupini za vladne satelitske komunikacije, idr.),
  • v skupinah EK za področje standardizacije (Večdeležniška platforma za IKT standardizacijo, Delovna skupina Odbora za standardizacijo za problematiko patentov in standardov,
  • v skupinah in projektih iz Obzorja 2020 (Vodstvo v omogočitvenih in industrijskih tehnologijah, Podpora iz okolja pri samostojnem življenju - AAL JP, Varna družba, Forum za prihodnji internet – FIF, Odbor nacionalnih predstavnikov pri Evropski organizaciji za kibernetsko varnost - ECSO NAPAC, Instrument za povezovanje Evrope- CEF, idr.).
 • Sodelovanje v skupinah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za področje informacijske družbe,
 • Sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami: Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU), Evropska organizacija za satelitske telekomunikacije (EUTELSAT), sodelovanje v GAC/ICAN - vladnem posvetovalnem odboru pri internetnem združenju za določanje imen in števil, v skupini za industrijske vire in komunikacijske storitve pri NATO – IRCSG, z OZN (Forum o upravljanju interneta – IGF, tudi Svetovni vrh o informacijski družbi UN/WSIS),
 • Sodelovanje v mednarodnih bilateralnih in mešanih komisijah (npr. s Furlanijo Julijsko krajino - FJK) idr..