Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ELEKTRONSKA IDENTIFIKACIJA IN STORITVE ZAUPANJA

Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1993/93/ES (Uredba eIDAS) je eden ključnih ukrepov Evropske digitalne agende za povečanje zaupanja v spletno okolje in pospešitev čezmejnega elektronskega poslovanja, katerega cilj je okrepiti zaupanje v elektronske transakcije na notranjem trgu tako, da se zagotovijo varne in nemotene elektronske transakcije med podjetji, državljani in javnimi organi. Uredba razširja področje uporabe Direktive 1999/93/ES o elektronskih podpisih, ureja vzajemno priznavanje elektronskih identifikacijskih sredstev in postavlja enotne zahteve za ponudnike kvalificiranih storitev zaupanja. Nov evropski zakonski okvir bo vplival predvsem na razvoj in uporabo elektronskih storitev javnega sektorja, rešitve pa naj bi bile na voljo tudi privatnemu sektorju. Uredba eIDAS je stopila v veljavo 17. septembra 2014, uporabljati pa se bo začela 1. julija 2016. Uveljavitev Uredbe eIDAS bo pogojevala spremembe v obstoječi nacionalni zakonodaji, ostrejši pogoji za ponudnike storitev zaupanja, med katere spada tudi elektronski podpis, pa se bodo gotovo odražali tudi na trgu teh storitev.

 

Ministrstvo za javno upravo je kot ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo, pristojno za koordinacijo priprave nacionalnega okolja za začetek uporabe Uredbe eIDAS. V tej vlogi bo deležnike preko te spletne strani obveščalo o rešitvah in novostih, tako na evropski kot na nacionalni ravni.