Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RAVEN EU

 

SPREJETI PRAVNI AKTI EU, KI UREJAJO PODROČJE ELEKTRONSKE IDENTIFIKACIJE IN STORITEV ZAUPANJA

 

Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1993/93/ES, 23. 7. 2014

 

Postopkovna ureditev za lažje sodelovanje med državami članicami na področju elektronske identifikacije, Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/296, 24. 2. 2015

 

Specifikacije za znak zaupanja EU za kvalificirane storitve zaupanja, Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/806, 22. 5. 2015

 

Ravni zanesljivosti za sredstva elektronske identifikacije, Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1502, 8. 9. 2015

 

Interoperabilnostni okvir za nacionalne sheme elektronske identifikacije, Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1501, 8. 9. 2015

 

Tehnične specifikacije in formati v zvezi z zanesljivimi seznami, Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1505, 8. 9. 2015

 

Referenčni formati naprednih elektronskih podpisov in naprednih elektronskih žigov, ki jih priznavajo organi javnega sektorja, Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1506, 8. 9. 2015

 

Okoliščine, formati in postopki priglasitve, Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1984, 3. 11. 2015

 

 

DRUGI POMEMBNEJŠI DOKUMENTI EU NA PODROČJU ELEKTRONSKE IDENTIFIKACIJE IN STORITEV ZAUPANJA ZA ELEKTRONSKE TRANSAKCIJE

 

Študija izvedljivosti glede politike elektronske identifikacije, avtentikacije in elektronskega podpisa, SMART 2010

 

Smernice za določanje ravni zanesljivosti, ki dopolnjujejo Uredbo eIDAS

 

eIDAS tehnične specifikacije v1.0, 25, 11, 2015

 

Predlog za okvir poročanja o pomembnih dogodkih glede na določila člena 19 Uredbe eIDAS