Skoči na vsebino

SLOVENIJA

 

MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA eIDAS

 

Vlada Republike Slovenije je na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport s sklepom 02401-2/2015/4 na 22. redni seji dne 12. februarja 2015 (sprememba sklepa, 29. 7. 2015) ustanovila medresorsko delovno skupino za pripravo nacionalnega okolja za pričetek uporabe Uredbe eIDAS (v nadaljevanju: MDS eIDAS), katere naloge so:

  • analiza obstoječega stanja na področju urejanja upravljanja z elektronskimi identitetami in storitvami zaupanja za elektronske transakcije, ki bo vključevala identifikacijo potrebnih prilagoditev zaradi uveljavitve Uredbe eIDAS,
  • izdelava primerjalne analize ukrepov in rešitev, ki so jih oziroma jih zaradi uveljavitve Uredbe eIDAS pripravljajo druge države članice,
  • izdelava akcijskega načrta, ki vsebuje predlog normativnih, institucionalnih in operativnih ukrepov vključno z nosilci in roki za oblikovanje novega zakonskega okvirja, ki bo celovito urejal področje upravljanja z elektronskimi identitetami in storitvami zaupanja za elektronske transakcije,
  • spremljanje uskladitve nacionalnih področnih predpisov z Uredbo eIDAS.

V MDS eIDAS sodelujejo predstavniki vseh ministrstev in Informacijskega pooblaščenca. Skupina se sestaja v celotni sestavi in v manjših skupinah za obravnavo specifične problematike. O svojem delu je MDS eIDAS dolžna poročati VRS.

 

 

 

DELO MDS eIDAS

 

Zapisniki sestankov: 

 

Poročila Vladi RS:

 

IZBRANE PREDSTAVITVE UREDBE eIDAS Z RAZLIČNIH DOGODKOV V SLOVENIJI