Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLOVENIJA

 

MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA eIDAS

 

Vlada Republike Slovenije je na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport s sklepom 02401-2/2015/4 na 22. redni seji dne 12. februarja 2015 (sprememba sklepa, 29. 7. 2015) ustanovila medresorsko delovno skupino za pripravo nacionalnega okolja za pričetek uporabe Uredbe eIDAS (v nadaljevanju: MDS eIDAS), katere naloge so:

  • analiza obstoječega stanja na področju urejanja upravljanja z elektronskimi identitetami in storitvami zaupanja za elektronske transakcije, ki bo vključevala identifikacijo potrebnih prilagoditev zaradi uveljavitve Uredbe eIDAS,
  • izdelava primerjalne analize ukrepov in rešitev, ki so jih oziroma jih zaradi uveljavitve Uredbe eIDAS pripravljajo druge države članice,
  • izdelava akcijskega načrta, ki vsebuje predlog normativnih, institucionalnih in operativnih ukrepov vključno z nosilci in roki za oblikovanje novega zakonskega okvirja, ki bo celovito urejal področje upravljanja z elektronskimi identitetami in storitvami zaupanja za elektronske transakcije,
  • spremljanje uskladitve nacionalnih področnih predpisov z Uredbo eIDAS.

V MDS eIDAS sodelujejo predstavniki vseh ministrstev in Informacijskega pooblaščenca. Skupina se sestaja v celotni sestavi in v manjših skupinah za obravnavo specifične problematike. O svojem delu je MDS eIDAS dolžna poročati VRS.

 

 

 

DELO MDS eIDAS

 

Zapisniki sestankov: 

 

Poročila Vladi RS:

 

IZBRANE PREDSTAVITVE UREDBE eIDAS Z RAZLIČNIH DOGODKOV V SLOVENIJI