Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZANESLJIVI SEZNAM

Nazadnje posodobljeno 9. 3. 2018

 

Zanesljivi seznam v strojno berljivi obliki. (xml)Odgovorni organ:
Ministrstvo za javno upravo
Direktorat za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
 
Kontakti:
E-naslov: gp.mju(at)gov.si
URL: http://www.mju.gov.si/
Tel.: +386 (0) 1 478 47 78
Fax.: +386 (0) 1 478 83 31
 
Ta seznam je zanesljivi seznam, ki vsebuje informacije o ponudnikih kvalificiranih storitev zaupanja, ki jih nadzira Republika Slovenija, skupaj z informacijami o kvalificiranih storitvah zaupanja, ki jih ti zagotavljajo, v skladu z ustreznimi določbami iz Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES.
 
Čezmejno uporabo elektronskih podpisov je pospešila Odločba Komisije 2009/767/ES z dne 16. oktobra 2009, ki državam članicam nalaga obveznost, da vzpostavijo, vzdržujejo in objavijo zanesljive sezname, ki vsebujejo informacije v zvezi z overitelji, ki izdajajo kvalificirana potrdila javnosti v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 1999/93/ES z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronski podpis ter so nadzorovani/akreditirani s strani držav članic. Ta zanesljivi seznam je nadaljevanje zanesljivega seznama, ki je bil vzpostavljen z Odločbo 2009/767/ES.
 
Skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. junija 2016) zanesljivi seznam vodi in objavlja ministrstvo pristojno za informacijsko družbo, ki je pristojno tudi za naloge nadzornega organa po Uredbi (EU) št. 910/2014 in nadzor po nacionalni Uredbi o izvajanju Uredbe (EU) št. 910/2014.

 
• Zanesljivi seznam v strojno berljivi obliki. (xml)
• SHA-256 zgoščena vrednost (digitalni prstni odtis) xml datoteke.

 

Povezava na Evropski seznam nacionalnih zanesljivih seznamov storitev zaupanja