Skoči na vsebino

ZANESLJIVI SEZNAM

Nazadnje posodobljeno 9. 3. 2018

 

Zanesljivi seznam v strojno berljivi obliki. (xml)Odgovorni organ:
Ministrstvo za javno upravo
Direktorat za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
 
Kontakti:
E-naslov: gp.mju(at)gov.si
URL: http://www.mju.gov.si/
Tel.: +386 (0) 1 478 47 78
Fax.: +386 (0) 1 478 83 31
 
Ta seznam je zanesljivi seznam, ki vsebuje informacije o ponudnikih kvalificiranih storitev zaupanja, ki jih nadzira Republika Slovenija, skupaj z informacijami o kvalificiranih storitvah zaupanja, ki jih ti zagotavljajo, v skladu z ustreznimi določbami iz Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES.
 
Čezmejno uporabo elektronskih podpisov je pospešila Odločba Komisije 2009/767/ES z dne 16. oktobra 2009, ki državam članicam nalaga obveznost, da vzpostavijo, vzdržujejo in objavijo zanesljive sezname, ki vsebujejo informacije v zvezi z overitelji, ki izdajajo kvalificirana potrdila javnosti v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 1999/93/ES z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronski podpis ter so nadzorovani/akreditirani s strani držav članic. Ta zanesljivi seznam je nadaljevanje zanesljivega seznama, ki je bil vzpostavljen z Odločbo 2009/767/ES.
 
Skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (Uradni list RS, št. 46/2016 z dne 30. junija 2016) zanesljivi seznam vodi in objavlja ministrstvo pristojno za informacijsko družbo, ki je pristojno tudi za naloge nadzornega organa po Uredbi (EU) št. 910/2014 in nadzor po nacionalni Uredbi o izvajanju Uredbe (EU) št. 910/2014.

 
• Zanesljivi seznam v strojno berljivi obliki. (xml)
• SHA-256 zgoščena vrednost (digitalni prstni odtis) xml datoteke.

 

Povezava na Evropski seznam nacionalnih zanesljivih seznamov storitev zaupanja