Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GRADNJA ODPRTIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ NASLEDNJE GENERACIJE

Nazadnje posodobljeno 10. 7. 2019

 

 

Od. 1. julija 2019 dalje so obvestila dosegljiva na novem spletnem mestu organov državne uprave GOV.SI.   

 

 

 

OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA IZRAZ TRŽNEGA INTERESA ZA GRADNJO ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ 2019

10. julij 2019

 

Obveščamo vas, da podaljšujemo rok za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije na področju Republike Slovenije v naslednjih treh (3) letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 in Dodatkom k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, tako da velja naslednje:

  1. Investitorji morajo svoj tržni interes izkazati z vnosom ustreznih podatkov v navedeno spletno aplikacijo najkasneje do vključno 5. 8. 2019, do 24.00 ure. Podatki o tržnem interesu, ki bodo oddani po tem roku, ne bodo upoštevani v nadaljnjih postopkih določanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi.
  2. Skladno z drugim odstavkom 11.a člena ZEKom-1 morajo operaterji o izkazanem tržnem interesu, ki so ga vnesli v spletno aplikacijo, najkasneje do 6. 8. 2019, do 12.00 ure, tudi pisno obvestiti Ministrstvo za javno upravo ( gp.mju(at)gov.si ).

 

Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa (pdf).

 

Javni poziv vsem zainteresiranim operaterjem, da izkažejo svoj tržni interes za gradnjo dostopovnih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij naslednje generacije, ki bodo v smeri proti uporabniku ves čas omogočala pasovno širino vsaj 30 Mb/s

20. junij 2019

 

Skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 in Dodatkom k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za javno upravo objavlja javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij.


• Javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij (doc, pdf)
• Navodila za uporabo aplikacije za potrebe oddaje podatkov o tržnem interesu
•  Zahtevek za dostop do podatkov in izražanje tržnega interesa za gradnjo omrežij elektronskih komunikacij za registrirane uporabnike (doc, pdf)
• Izmenjevalni format za posredovanje podatkov o tržnem interesu za gradnjo širokopasovnega omrežja

 

 

Objava izkaza tržnega interesa operaterjev 2018/2019

Na podlagi Poziva za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih, skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 in Dodatkom k načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, objavljenim na spletni strani ministrstva za javno upravo dne 18. 9. 2018, ki je bil podaljšan dne 12. 11. 2018, spremenjen dne 17. 12. 2018  ter ponovno podaljšan dne 29. 1. 2019, objavljamo izkaz tržnega interesa posameznih operaterjev s katerimi smo podpisali Pogodbo o izkazu tržnega interesa.

 

• Elta d.o.o.
• KTV Dravograd d.o.o.
• KTV Ravne d.o.o.
• RUNE-SI d.o.o.
• Sanmix d.o.o.
• Dostop komunikacije d.o.o.
• Studio Proteus d.o.o.
• Telekom Slovenije d.d.
• Telemach d.o.o.
• Milan Trnovec s.p.
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je objavila portal za dostop in pregledovanje prostorskih podatkov - Geoportal AKOS

AKOS je na svoji spletni strani https://www.akos-rs.si/agencija-objavila-portal-za-dostop-in-pregledovanje-prostorskih-podatkov-geoportal-akos objavil vzpostavitev portala za dostop in pregledovanje prostorskih podatkov - Geoportal AKOS (https://gis.akos-rs.si/).

 

Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij 2018

Obveščamo vas, da podaljšujemo rok za izraz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih, v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020, tako da velja naslednje:

 

1) Investitorji morajo svoj tržni interes izraziti z vnosom ustreznih podatkov v spletno aplikacijo najkasneje do vključno 11. 2. 2019, do 24.00 ure. Podatki o tržnem interesu, ki bodo oddani po tem roku, ne bodo upoštevani v nadaljnjih postopkih določanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi.

   

2) Skladno z drugim odstavkom 11.a člena ZEKom-1 morajo operaterji o izraženem tržnem interesu, ki so ga vnesli v spletno aplikacijo, najkasneje do 15. 2. 2019, do 12.00 ure, tudi pisno obvestiti Ministrstvo za javno upravo (gp.mju(at)gov.si).

 

Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa (pdf).

 

Obvestilo o spremembi javnega poziva in podaljšanje roka za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij 2018

Obveščamo vas, da zaradi potrebe po spremembi področja testiranja tržnega interesa spreminjamo Javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 in Dodatkom k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020. Objavljamo nov seznam gospodinjstev za izkaz tržnega interesa za gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino vsaj 100 Mb/s. Iz postopka testiranja tržnega interesa je umaknjena tabela za izkaz tržnega interesa za gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino vsaj 30 Mb/s.

 

Nove podatke lahko prevzamete na spletni strani: http://prostor3.gov.si/ozkgji-ti/index.jsp .

 

Hkrati vas obveščamo, da podaljšujemo rok za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih, tako da velja naslednje:


1) Operaterji morajo svoj tržni interes izraziti z vnosom ustreznih podatkov v spletno aplikacijo najkasneje do vključno 1. 2. 2019, do 24.00 ure. Podatki o tržnem interesu, ki bodo oddani po tem roku, ne bodo upoštevani v nadaljnjih postopkih določanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi.  

 

2) Skladno z drugim odstavkom 11.a člena ZEKom-1 morajo operaterji o izkazanem tržnem interesu, ki so ga vnesli v spletno aplikacijo, najkasneje do 7. 2. 2019, do 12.00 ure, tudi pisno obvestiti Ministrstvo za javno upravo (gp.mju(at)gov.si).

 

Sprememba Poziva za izkaz tržnega interesa (pdf).

 

Javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij 2018 - vprašanja in odgovori od št. 2 do št. 6

Odgovori na vprašanja od št. 2  do št. 6 (pdf).

 

Obvestilo za vse izdelovalce elaboratov GJI in OPT - prehod na nov koordinatni sistem

V mesecu decembru 2018 bo Geodetska uprava Republike Slovenije izvedla transformacijo koordinat v novi državni koordinatni sistem (iz D48/GK v D96/TM) za vse zbirke prostorskih podatkov iz svoje pristojnosti. Med njimi je tudi Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Elaborati sprememb z vsemi pripadajočimi podatki se sedaj izdelujejo samo v starem koordinatnem sistemu (D48/GK).  Elaborate sprememb s koordinatami v starem koordinatnem sistemu (D48/GK) bo mogoče oddati samo še do 30.11.2018.


Od 3.12.2018 dalje bo Geodetska uprava Republike Slovenije sprejemala elaborate sprememb za objekte gospodarske javne infrastrukture in vpis omrežnih priključnih točk v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture izdelane samo v novem koordinatnem sistemu (D96/TM).


V zvezi s tem objavljamo nov Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format_sifrant_6.02) in Izmenjevalni format za posredovanje podatkov o dostopnosti do širokopasovnega omrežja v Sloveniji (verzija: Format_sifrant_OPT_3.2), ki bosta začela veljati od 3.12.2018. Spremembe v formatu se nanašajo na nov koordinatni sistem in so sledeče:
-    pri elaboratih GJI se v shape formatu vpeljuje nova datoteka s končnico *prj.
-    pri elaboratih OPT stopata v veljavo koordinati e in n.


Posledično se bo spremenil tudi obrazec OBR.ZKGJI_2  "Izjava pooblaščenega inženirja s področja geodezije", kjer je v obrazcu dodana še vrstica o koordinatnem sistemu elaborata.


Z novim koordinatnim sistemom D96/TM bo tudi Format_šifrant_OPT_3.2 .


Nov Format_sifrant_6.02 in dopolnjen obrazec OBR.ZKGJI_2 najdete pod zavihkom »Elaborati-GJI«, nov Format_sifrant_OPT_3.2  pa pod zavihkom »Elaborati-OPT« na spletni strani:
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/zbirni-kataster-gospodarske-javne-infrastrukture/

 

Hkrati vas vabimo, da se udeležite Izobraževanja “Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami". Informacije in prijavni obrazec najdete na spletni strani:
https://skupnostobcin.si/dogodek/transformacija-v-novi-koordinatni-sistem-prostorski-podatki-z-novimi-koordinatami/

 

Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij 2018

Obveščamo vas, da podaljšujemo rok za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih, v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020, tako da velja naslednje:

 

1) Investitorji morajo svoj tržni interes izraziti z vnosom ustreznih podatkov v spletno aplikacijo najkasneje do vključno 21. 1. 2019, do 24.00 ure. Podatki o tržnem interesu, ki bodo oddani po tem roku, ne bodo upoštevani v nadaljnjih postopkih določanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi.   

 

2) Skladno z drugim odstavkom 11.a člena ZEKom-1 morajo operaterji o izkazanem tržnem interesu, ki so ga vnesli v spletno aplikacijo, najkasneje do 25. 1. 2019, do 12.00 ure, tudi pisno obvestiti Ministrstvo za javno upravo (gp.mju(at)gov.si).

 

Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa (pdf).

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A« - vprašanje in odgovor od št. 62

Odgovor na vprašanje št. 62 (pdf).

 

Javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij 2018 - vprašanje in odgovor od št. 1

Odgovor na vprašanje št. 1 (pdf)

 

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«, katerega namen je podaljšanje roka za predložitev vlog kot tudi datuma za odpiranje vlog za dodelitev sredstev

Obveščamo vas, da je dne 21. 9. 2018 v Uradnem listu RS, številka 62/2018, objavljena sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo, kjer se besedilo javnega razpisa spremeni tako, da se glasi:
 
- Prvi odstavek 24. točke: »Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno oznako »NE ODPIRAJ – vloga na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A« za SKLOP 1 oz. SKLOP 2, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja in mora prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana najkasneje do 19. 10. 2018 do 12. ure.
 
- Drugi odstavek 25. točke: Odpiranje prispelih vlog bo dne 19. 10. 2018 ob 12.30 uri, v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana in bo javno.

Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
 
Povezava do objave v Uradnem listu RS št. 62/2018

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A« - vprašanje in odgovor od št. 61

Odgovor na vprašanje št. 61 (pdf).

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A« - vprašanja in odgovori od št. 48 do št. 60

Odgovori na vprašanja od št. 48 do št. 60 (pdf).

 

Javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij 2018

Skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 in Dodatkom k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za javno upravo objavlja javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij.


• Javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij 2018 (doc, pdf)
• Navodila za uporabo aplikacije za potrebe oddaje podatkov o tržnem interesu
• Zahtevek za dostop do podatkov in izražanje tržnega interesa za gradnjo omrežij elektronskih komunikacij za registrirane uporabnike (doc, pdf)
• Izmenjevalni format za posredovanje podatkov o tržnem interesu za gradnjo širokopasovnega omrežja

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A« - vprašanja in odgovori od št. 33 do št. 47

Odgovori na vprašanja od št. 33 do št. 47 (pdf)

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A« - vprašanja in odgovori od št. 13 do št. 32

Odgovori na vprašanja od št. 13 do št. 32 (pdf)

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A« - vprašanja in odgovori od št. 1 do št. 12

Odgovori na vprašanja od št. 1 do št. 12 (pdf)

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«, ki ga delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.


Obveščamo vas, da je dne 20. 7. 2018 v Uradnem listu RS, št. 50/2018, objavljen Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«. Skupna okvirna višina sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki je na voljo za javni razpis, znaša 13.610.400,00 EUR.


Popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije morajo biti dostavljene na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana najkasneje do 28. 9. 2018 do 12. ure. Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno oznako »NE ODPIRAJ – vloga na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A« za SKLOP 1 oz. SKLOP 2, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja.


 Javni razpis:
- besedilo javnega razpisa (doc, pdf),
- povezava do objave v Uradnem listu RS št. 50/2018.


 Razpisna dokumentacija:
- besedilo razpisne dokumentacije (doc, pdf),
- vzorec pogodbe o sofinanciranju (doc, pdf),
- vzorec konzorcijske pogodbe (doc, pdf),
- seznam belih lis SKLOP 1 – GOŠO 3 VZHOD (xlsx, pdf),
- seznam belih lis SKLOP 2 – GOŠO 3 ZAHOD (xlsx, pdf).

 

Ponovljen Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«

Obveščamo vas, da bo dne 20. 7. 2018 v Uradnem listu RS objavljen ponovljen Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A« ki ga delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo.
 
Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij na območjih belih lis in bo razdeljen v dva sklopa:
-              SKLOP 1: Sofinanciranje GOŠO 3A VZHOD
-              SKLOP 2: Sofinanciranje GOŠO 3A ZAHOD
 
Predvideni rok za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«  bo najkasneje do 28. 9. 2018 do 12. ure.
 
V Javnem razpisu za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«, kot ponovitev neuspelega razpisa »GOŠO 3«, smo izboljšali besedilo v smislu razumljivosti ter znižali prag obveznosti pokrivanja gospodinjstev na območjih belih lis.

 

Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji« - dopolnitev

Skladno s 5. členom Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS št. 37/04), je Ministrstvo za javno upravo dne 29. 3. 2018, Ministrstvu za finance posredovalo priglasitev dopolnitve sheme državne pomoči »Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji (št. sheme: SA.49322) z ukrepom iz šestega odstavka 20. člena Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS. 109/12, 110/13, 40/14-ZIN-B, 54/14-odl.US, 81/15 in 40/17), ki določa, da je ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena, služnost pri gradnji javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture, ki se financirajo iz javnih sredstev v skladu z 11. členom tega zakona, na nepremičninah v lasti države ali samoupravne lokalne skupnosti neodplačna.


Ministrstvo za javno upravo je na podlagi priglašene dopolnitve sheme državnih pomoči za namen sofinanciranja ukrepov gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije pridobilo s strani Ministrstva za finance Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji« (št. priglasitve BE01-2482762, BE01-2482762-2017, št. sheme: SA.49322 (2017/x)).

 

Poziv zainteresirani javnosti za posredovanje mnenja o predlogu javnega razpisa za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije

Rok za posredovanje mnenj na predmetni poziv podaljšujemo do srede 6. 6. 2018, do 12:00 ure.

 

Poziv zainteresirani javnosti za posredovanje mnenja o predlogu javnega razpisa za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije

Ministrstvo za javno upravo je dne 26. 1. 2018 objavilo v Uradnem listu RS, št. 5/2018 Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« (v nadaljevanju JR GOŠO 3), ki ga delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Rok za predložitev vlog je bil dne 9. 5. 2018 do 12. ure. Na javni razpis do predvidenega datuma ni prispela nobena vloga.

 

Na Ministrstvu za javno upravo smo pripravili analizo nastale situacije. Analiza je vključevala ugotovljene bele lise in stanje obstoječe širokopasovne infrastrukture elektronskih komunikacij. Rezultati so pokazali, da ne moremo v enem javnem razpisu pokriti vseh ugotovljenih belih lis, saj kot kaže potencialni investitorji niso imeli vzdržnega poslovnega modela.

 

Izvedena analiza nakazuje, da bi lahko bila ustreznejša rešitev izvedba razpisa v dveh fazah, tako bi v ponovljenem javnem razpisu za GOŠO 3 – ki ga načrtujemo v kratkem - iz obstoječega seznama belih lis izvzeli bele lise, ki so od obstoječe infrastrukture oddaljena več kot 5 kilometrov. Hkrati se načrtuje razdelitev na 9 sklopov po posameznih statističnih regijah. Takšnih izvzetih belih lis, ki so od obstoječe infrastrukture oddaljene več kot 5 kilometrov je skupaj 953. Izvzete bele lise bi bile vključene v Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«, skupaj z belimi lisami, ki bodo ugotovljene po zaključnem testiranju tržnega interesa. Za izvedbo tega javnega razpisa bodo prilagojena tudi načrtovana finančna sredstva.

 

Vse zainteresirane pozivamo, da podajo svoje mnenje na predlagano rešitev do petka 1. 6. 2018, do 12:00 na elektronski naslov gp.mju(at)gov.si.

 

V naprej se zahvaljujemo za vaše konstruktivno mnenje.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«

Obveščamo vas, da je bil rok za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« dne 9. 5. 2018  do 12. ure. Na javni razpis do predvidenega datuma ni prispela nobena vloga.


Vse nadaljnje aktivnosti in postopki bodo objavljeni na tej spletni strani.

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« - vprašanje in odgovor št. 144

Odgovor na vprašanje št. 144 (pdf).

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« - vprašanja in odgovori od št. 140 do št. 143

Odgovori na vprašanja od št. 140 do št. 143 (pdf)

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« - vprašanja in odgovori od št. 130 do št. 139

Odgovori na vprašanja od št. 130 do št. 139 (pdf)

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« - vprašanja in odgovori od št. 113 do št. 129

Odgovori na vprašanja od št. 113 do št. 129 (pdf)

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« - vprašanja in odgovori od št. 102 do št. 112

Odgovori na vprašanja od št. 102 do št. 112 (pdf)

 

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«, katerega namen je podaljšanje roka za predložitev vlog kot tudi datuma za odpiranje vlog za dodelitev sredstev

Obveščamo vas, da je dne 9. 3. 2018 v Uradnem listu RS, številka 16/2018, objavljena sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo, kjer se besedilo javnega razpisa spremeni tako, da se glasi:

 

- Prvi odstavek 24. točke: »Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno oznako »NE ODPIRAJ – vloga na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« za SKLOP 1 oz. SKLOP 2, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja in mora prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana najkasneje do 9. 5. 2018 do 12. ure.

 

- Drugi odstavek 25. točke: Odpiranje prispelih vlog bo dne 9. 5. 2018 ob 14. uri, v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Ljubljana (tiskovno središče MJU) in bo javno.


Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

 

Povezava do objave v Uradnem listu RS št. 16/2018.

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« - vprašanja in odgovori od št. 84 do št. 101

Odgovori na vprašanja od št. 84 do št. 101 (pdf)

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« - Pogodba o sofinanciranju

Z namenom čim večje transparentnosti, smo pripravili  prečiščen tekst vzorca pogodbe o sofinanciranju, v katerem so vključene spremembe in dopolnitve skladno z odgovori na zastavljena vprašanja na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«.

 

Pogodba o sofinanciranju z dne 7. 3. 2018 (doc, pdf)

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« - vprašanja in odgovori od št. 69 do št. 83

Odgovori na vprašanja od št. 69 do št. 83 (pdf)
 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« - vprašanja in odgovori od št. 44 do št. 68

Odgovori na vprašanja od št. 44 do št. 68 (pdf)

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« - vprašanja in odgovori od št. 8 do št. 43

Odgovori na vprašanja od št. 8 do št. 43 (pdf)

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« - vprašanja in odgovori od št. 1 do št. 7

Odgovori na vprašanja od št. 1 do št. 7 (pdf)

 

Vabilo na informativni dan za Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«

Vabimo vas na informativni dan, ki bo potekal v petek, 16. februarja 2018 od 10.00 do 12.00 ure, na lokaciji Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, Masarykova 16, v veliki dvorani pritličje.  Poleg predstavitve Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«, bo predstavljena še pobuda WiFi4EU.

 

Elektronske prijave za udeležbo na navedenem informativnem dnevu posredujte najkasneje do 14. februarja 2018 na elektronski naslov: gp.mju(at)gov.si ali natalija.kralj(at)gov.si.

 

Dnevni red (10:00-12:00)
1. Uvodni pozdrav – 5min
2. Predstavitev javnega razpisa »GOŠO 3« - 40min
3. Predstavitev pobuda WiFi4EU – 15min
4. Razprava – 1h
 

Vljudno vabljeni!

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«, ki ga delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

 
Obveščamo vas, da je dne 26. 1. 2018 v Uradnem listu RS, št. 5/2018, objavljen Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«. Skupna okvirna višina sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki je na voljo za javni razpis, znaša 18.495.600,00 EUR.

 

Popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije morajo biti dostavljene na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana najkasneje do 9. 4. 2018 do 12. ure. Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno oznako »NE ODPIRAJ – vloga na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« za SKLOP 1 oz. SKLOP 2, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja.

 

Kontaktna oseba za posredovanje dodatnih informacij v zvezi s tem javnim razpisom in z razpisno dokumentacijo je Janez Žužek, na voljo vsak dan med 10. in 11. uro na telefonski številki 01/ 400 4653. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: gp.mju@gov.si ali  janez.zuzek@gov.si.

 
Javni razpis:

- besedilo javnega razpisa (doc, pdf),

- povezava do objave v Uradnem listu RS št. 5/2018.

 

Razpisna dokumentacija:

- besedilo razpisne dokumentacije (doc, pdf),

- vzorec pogodbe o sofinanciranju (doc, pdf),

- vzorec konzorcijske pogodbe (doc, pdf),

- seznam belih lis SKLOP 1 – GOŠO 3 VZHOD (xlsx, pdf),

- seznam belih lis SKLOP 2 – GOŠO 3 ZAHOD (xlsx, pdf).

 

Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji«

Evropska komisija je 15. 12. 2014 potrdila Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je strateški izvedbeni dokument in podlaga za črpanje razpoložljivih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS) v obdobju 2014-2020. V okviru 2. prednostne osi - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti, prednostne naložbe - Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo bodo sofinancirani ukrepi Gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije, ki bodo omogočali dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih operaterji ne zagotavljajo in ne kažejo tržnega zanimanja za gradnjo take širokopasovne infrastrukture v višini 31,9 mio EUR.

 

Ministrstvo za javno upravo je na podlagi priglašene sheme državnih pomoči za namen sofinanciranja ukrepov gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije pridobilo s strani Ministrstva za finance Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji« (št. priglasitve BE01-2482762-2017, št. sheme: SA.49322).

 

Shema pomoči temelji na Zakonu o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Ur.l RS 109/12, 110/13, 40/14-ZIN-B, 54/14-odl.US, 81/15 in 40/17), ter predstavlja dovoljeno državno pomoč, ki je združljiva z Uredbo Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014) in Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L 156, 20. 6. 2017).

 

Predmet sofinanciranja na osnovi priglašene sheme so naložbe za namestitev pasivne širokopasovne infrastrukture, gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in namestitev dostopovnih omrežij naslednje generacije. Do javnih sredstev bodo upravičeni izbrani operaterji elektronskih komunikacij.

SEZNAM BELIH LIS V GEOGRAFSKEM SEGMENTU GOSTE IN REDKE POSELJENOSTI

Skladno z opravljeno analizo podatkov, pridobljenih v okviru obeh javnih pozivov, ki sta bila objavljena na podlagi  Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 – ZDRad, 110/09, 33/11 in 109/12 – ZEKom-1) dne 20. 5. 2016 in 21. 10. 2016, ter posredovana zainteresiranim operaterjem, lastnikom omrežij elektronskih komunikacij ter drugim investitorjem, da izkažejo svoj tržni interes za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih, ter analizo obstoječe infrastrukture elektronskih komunikacij na območjih belih lis, Ministrstvo za javno upravo objavlja seznam belih lis na gospodinjstvo natančno, na katerih bodo uporabljena javna sredstva za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije.

 

Bele lise v geografskem segmentu goste poseljenosti (pdf, exl)
Bele lise v geografskem segmentu redke poseljenosti (pdf, exl)

Analiza testiranja tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju RS v naslednjih treh letih skladno z Načrtom NGN 2020 – zbirni seznam belih lis v geografskem segmentu goste in redke poseljenosti

Glede na izkazan tržni interes Ministrstvo za javno upravo objavlja zbirni seznam belih lis, na katerih bodo uporabljena javna sredstva za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij.

Spisek naselij, ki so bele lise v geografskih segmentih goste in redke poseljenosti za ciljno hitrost 100 Mb/s skladno z Načrtom NGN 2020

 

Ministrstvo za javno upravo bo z investitorji, ki so izkazali tržni interes, podpisalo dogovor o izvedbi tržnega interesa. Po podpisu dogovorov o izvedbi tržnega interesa bomo objavili podrobne podatke s hišnimi naslovi belih lis v geografskih segmentih goste in redke poseljenosti.

Seznanitev VRS s spiskom območij, ki so bele lise v geograf. segmentu goste poseljenosti, nadaljnjimi aktivnostmi na področju testiranja tržnega interesa v geograf. segmentu redke poseljenosti ter izvajanjem in sofinanc. investicij iz Načrta NGN 2020

Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih v geografskem segmentu redke poseljenosti za ciljno hitrost 100 Mb/s (drugi krog), skladno z Načrtom NGN 2020

Obveščamo vas, da podaljšujemo rok za izraz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih v geografskem segmentu redke poseljenosti za ciljno hitrost 100Mb/s skladno z Načrtom NGN 2020, tako da velja naslednje:

1) Investitorji morajo svoj tržni interes izraziti z vnosom ustreznih podatkov v navedeno spletno aplikacijo najkasneje do vključno 18. 11. 2016 do 24.00 ure. Podatki o tržnem interesu, ki bodo oddani po tem roku, ne bodo upoštevani v nadaljnjih postopkih določanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi. 

2) Skladno s četrtim odstavkom 11. člena ZEKom-1 morajo investitorji o izkazanem tržnem interesu, ki so ga vnesli v spletno aplikacijo, najkasneje do 23. 11. 2016 do 14.00 ure tudi pisno obvestiti MJU (gp.mju(at)gov.si) in AKOS (info.box(at)akos-rs.si).
Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa (pdf).

Ponovitev poziva za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij v geografskem segmentu redke poseljenosti za ciljno hitrost 100 Mb/s

Skladno z 9. poglavjem Načrta NGN 2020, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na 78. redni seji, dne 10. 3. 2016, in točko 4.5 Poziva za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije, št. 380-6/2016/2 z dne 20. 5. 2016, Ministrstvo za javno upravo ponavlja javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij v geografskem segmentu redke poseljenosti za ciljno hitrost 100 Mb/s.

Javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij (pdf, doc)

POZIV ZA IZKAZ TRŽNEGA INTERESA ZA GRADNJO ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ NA PODROČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V NASLEDNJIH TREH LETIH SKLADNO Z NAČRTOM RAZVOJA ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ NASLEDNJE GENERACIJE DO LETA 2020 - VPRAŠANJA IN ODGOVORI OD ŠT. 53 DO ŠT. 62

Odgovori na vprašanja od št. 53 do št. 62 (pdf).

Poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 - vprašanja in odgovori od št. 48 do št. 52

Odgovori na vprašanja od št. 48 do št. 52 (pdf).

Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa in objavi najnovejših podatkov o obstoju omrežnih priključnih točk

Obveščamo vas, da smo zaradi naknadno evidentiranih novih in spremenjenih omrežnih priključnih točk v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture izvedli ponovno primerjavo objavljenega seznama za izkaz tržnega interesa s stanjem podatkov v tej evidenci z dne 27. 7. 2016. Na podlagi tega smo pripravili nova seznama gospodinjstev za geografski segment goste poseljenosti, kjer se izkazuje tržni interes za gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino vsaj 100 Mb/s in za geografski segment redke poseljenosti, kjer se izkazuje tržni interes za gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino vsaj 30 Mb/s.

 

Hkrati vas obveščamo vas, da podaljšujemo rok za izraz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih v skladu z Načrtom NGN 2020, tako da velja naslednje:

1) Investitorji morajo svoj tržni interes izraziti z vnosom ustreznih podatkov v spletno aplikacijo, ki je dostopna na http://prostor3.gov.si/ozkgji-ti/index.jsp, najkasneje do vključno 5. 9. 2016 do 24.00 ure. Podatki o tržnem interesu, ki bodo oddani po tem roku, ne bodo upoštevani v nadaljnjih postopkih določanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi. 

2) Skladno s četrtim odstavkom 11. člena ZEKom-1 morajo investitorji o izkazanem tržnem interesu, ki so ga vnesli v spletno aplikacijo, najkasneje do 9. 9. 2016 do 12.00 ure tudi pisno obvestiti MIZŠ (gp.mizs(at)gov.si) in AKOS (info.box(at)akos-rs.si).

 

Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa in objavi najnovejših podatkov o obstoju omrežnih priključnih točk (pdf).

Poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 – vprašanja in odgovori od št. 45 do št. 47

 

Odgovori na vprašanja od št. 45 do št. 47 (pdf)

 

Poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 – vprašanja in odgovori od št. 24 do št. 44

 

Odgovori na vprašanja od št. 24 do št. 44 (pdf)

OBVESTILO O OBJAVI NAJNOVEJŠIH PODATKOV O OBSTOJU OMREŽNIH PRIKLJUČNIH TOČK V GEOGRAFSKIH SEGMENTIH GOSTE IN REDKE POSELJENOSTI Z DNE 15. 7. 2016

Obveščamo vas, da smo zaradi ugotovljenih sprememb v evidenci omrežnih priključnih točk dne 15. 7. 2016 znotraj spletne aplikacije za potrebe oddaje podatkov o tržnem interesu, objavili nova seznama gospodinjstev za geografski segment goste poseljenosti, kjer se izkazuje tržni interes za gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino vsaj 100 Mb/s in za geografski segment redke poseljenosti, kjer se izkazuje tržni interes za gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino vsaj 30 Mb/s.

Nove podatke za oba geografska segmenta lahko prevzamete na spletni strani: http://prostor3.gov.si/ozkgji-ti/index.jsp .

Poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 – vprašanja in odgovori od št. 8 do št. 23

Odgovori na vprašanja od št. 8 do št. 23 (pdf)

OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA IZRAZ TRŽNEGA INTERESA ZA GRADNJO ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI V NASLEDNJIH TREH LETIH V SKLADU Z NAČRTOM NGN 2020

Obveščamo vas, da podaljšujemo rok za izraz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih v skladu z Načrtom NGN 2020, tako da velja naslednje: 


1) Investitorji morajo svoj tržni interes izraziti z vnosom ustreznih podatkov v spletno aplikacijo, ki je dostopna na http://prostor3.gov.si/ozkgji-ti/index.jsp, najkasneje do vključno 5. 8. 2016 do 24.00 ure. Podatki o tržnem interesu, ki bodo oddani po tem roku, ne bodo upoštevani v nadaljnjih postopkih določanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi. 

2) Skladno s četrtim odstavkom 11. člena ZEKom-1 morajo investitorji o izkazanem tržnem interesu, ki so ga vnesli v spletno aplikacijo, najkasneje do 10. 8. 2016 do 12.00 ure tudi pisno obvestiti MIZŠ (gp.mizs(at)gov.si) in AKOS (info.box(at)akos-rs.si).

 

Rok podaljšujemo zaradi velikega števila vpisov komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture po objavi poziva za izkaz tržnega interesa in posledično ugotovljenega velikega števila nepravilnih vnosov OPT. Napako še odpravljamo, zato bomo popravek naslovov gospodinjstev objavili v prihodnjih dneh. 


Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa (pdf).

Poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 – odgovori na vprašanja prejeta do 10. 6. 2016

Odgovori na vprašanja prejeta do 10. 6. 2016 (pdf)

Popravek poziva za izkaz tržnega interesa v točkah 4.3 in 4.4. o prekrivajočem se tržnem interesu in vzorec dogovora o izvedbi tržnega interesa investitorja

  1. Popravek poziva za izkaz tržnega interesa v točkah 4.3 in 4.4. o prekrivajočem se tržnem interesu in vzorec dogovora o izvedbi tržnega interesa investitorja (pdf)
  2. Dogovor o izvedbi tržnega interesa investitorja (doc)
  3. Priloga 3: Časovni načrt projekta gradnje omrežnih priključnih točk (xcl)

Poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 – odgovori na vprašanja prejeta do 8. 6. 2016

Odgovori na vprašanja prejeta do 8. 6. 2016 (pdf)

Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih v skladu z Načrtom NGN 2020

Obveščamo vas, da podaljšujemo rok za izraz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih v skladu z Načrtom NGN 2020, tako da velja naslednje:

  1. Investitorji morajo svoj tržni interes izraziti z vnosom ustreznih podatkov v navedeno spletno aplikacijo najkasneje do vključno 5. 7. 2016 do 24.00 ure. Podatki o tržnem interesu, ki bodo oddani po tem roku, ne bodo upoštevani v nadaljnjih postopkih določanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi.
  2. Skladno s četrtim odstavkom 11. člena ZEKom-1 morajo investitorji o izkazanem tržnem interesu, ki so ga vnesli v spletno aplikacijo, najkasneje do 8. 7. 2016 do 12.00 ure tudi pisno obvestiti MIZŠ (gp.mizs(at)gov.si) in AKOS (info.box(at)akos-rs.si).

Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa (pdf)

Obvestilo o objavi najnovejših podatkov o obstoju omrežnih priključnih točk na naslovih v geografskih segmentih goste in redke poseljenosti

Obveščamo vas, da smo dne 8. 6. 2016 znotraj spletne aplikacije za potrebe oddaje podatkov o tržnem interesu, ki je dostopna na povezavi http://prostor3.gov.si/ozkgji-ti/index.jsp, objavili dva seznama naslovov, na katerih imajo gospodinjstva na dan 2. 6. 2016 že omogočene omrežne priključne točke z zmogljivostjo 100 Mb/s za geografski segment goste poseljenosti in 30 Mb/s za geografski segment redke poseljenosti. Popravek naslovov gospodinjstev, ki so bila prvotno vključena v testiranje tržnega interesa, temelji na novejših podatkih iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

 

Na naslovih teh gospodinjstev že obstaja ustrezna infrastruktura in je že omogočen dostop do interneta z ustreznimi hitrostmi, zato jih z objavo seznama naslovov gospodinjstev izločamo iz testiranja tržnega interesa. Zainteresirane investitorje prosimo, da za gospodinjstva na naslovih, ki jih objavljamo ločeno za področje 100 Mb/s in 30 Mb/s, ne izražajo tržnega interesa.

 

Javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij

Skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij.