Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFRASTRUKTURA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Nazadnje osveženo 8. 5. 2018

 

8. 5. 2019

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je objavila portal za dostop in pregledovanje prostorskih podatkov - Geoportal AKOS

 

AKOS je na svoji spletni strani https://www.akos-rs.si/agencija-objavila-portal-za-dostop-in-pregledovanje-prostorskih-podatkov-geoportal-akos objavil vzpostavitev portala za dostop in pregledovanje prostorskih podatkov - Geoportal AKOS (https://gis.akos-rs.si/).

 

16. 11. 2018

Obvestilo za vse izdelovalce elaboratov GJI in OPT - prehod na nov koordinatni sistem:


V mesecu decembru 2018 bo Geodetska uprava Republike Slovenije izvedla transformacijo koordinat v novi državni koordinatni sistem (iz D48/GK v D96/TM) za vse zbirke prostorskih podatkov iz svoje pristojnosti. Med njimi je tudi Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Elaborati sprememb z vsemi pripadajočimi podatki se sedaj izdelujejo samo v starem koordinatnem sistemu (D48/GK).  Elaborate sprememb s koordinatami v starem koordinatnem sistemu (D48/GK) bo mogoče oddati samo še do 30.11.2018.


Od 3.12.2018 dalje bo Geodetska uprava Republike Slovenije sprejemala elaborate sprememb za objekte gospodarske javne infrastrukture in vpis omrežnih priključnih točk v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture izdelane samo v novem koordinatnem sistemu (D96/TM).


V zvezi s tem objavljamo nov Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format_sifrant_6.02) in Izmenjevalni format za posredovanje podatkov o dostopnosti do širokopasovnega omrežja v Sloveniji (verzija: Format_sifrant_OPT_3.2), ki bosta začela veljati od 3.12.2018. Spremembe v formatu se nanašajo na nov koordinatni sistem in so sledeče:
-    pri elaboratih GJI se v shape formatu vpeljuje nova datoteka s končnico *prj.
-    pri elaboratih OPT stopata v veljavo koordinati e in n.


Posledično se bo spremenil tudi obrazec OBR.ZKGJI_2  "Izjava pooblaščenega inženirja s področja geodezije", kjer je v obrazcu dodana še vrstica o koordinatnem sistemu elaborata.


Z novim koordinatnim sistemom D96/TM bo tudi Format_šifrant_OPT_3.2 .


Nov Format_sifrant_6.02 in dopolnjen obrazec OBR.ZKGJI_2 najdete pod zavihkom »Elaborati-GJI«, nov Format_sifrant_OPT_3.2  pa pod zavihkom »Elaborati-OPT« na spletni strani:
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/zbirni-kataster-gospodarske-javne-infrastrukture/

 

Hkrati vas vabimo, da se udeležite Izobraževanja “Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami". Informacije in prijavni obrazec najdete na spletni strani:
https://skupnostobcin.si/dogodek/transformacija-v-novi-koordinatni-sistem-prostorski-podatki-z-novimi-koordinatami/

 

11. 1. 2018

Zaživel je portal infrastrukturnih investicij  v telekomunikacijsko in drugo javno infrastrukturo v Republiki Sloveniji

 

Ministrstvo za javno upravo obvešča zainteresirano javnost, da je zaživel portal infrastrukturnih investicij. Portal, objavljen na spletni strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju AKOS), je namenjen predvsem investitorjem v telekomunikacijsko in drugo gospodarsko javno infrastrukturo v Republiki Sloveniji.

Portal omogoča e-oddajo namer gradenj investitorjev v telekomunikacijsko in drugo gospodarsko infrastrukturo, e-oddajo pozivov k skupnim gradnjam ter e-oddajo interesa za skupne gradnje. Prav tako portal omogoča iskanje in pregledovanje objavljenih namer infrastrukturnih investicij. Objavljene namere bodo, skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C), omogočale skupno gradnjo zainteresiranih investitorjev. Na portalu bodo objavljene tudi koristne informacije in obvestila s tega področja v pristojnosti AKOS-a.
 
Portal je dostopen na naslovu: http://investicije.akos-rs.si/  in http://www.akos-rs.si/zazivel-je-akosov-portal-infrastrukturnih-investicij-

 

15. 12. 2017

Javni podatki o omrežnih priključnih točkah

 

Ministrstvo za javno upravo je skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) vzpostavilo javno dostopni sistem za prevzem podatkov o omrežnih priključnih točkah v Republiki Sloveniji. Podatki so dostopni na spletni strani: http://egp.gu.gov.si/egp/index.html .

Hkrati je v javnem vpogledu v nepremičnine na spletni strani http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl omogočen vpogled v podatke o širokopasovnem dostopu do interneta v Sloveniji.
Podatki o omogočeni zmogljivosti prisotnega omrežja posameznega operaterja v Mb/s so na voljo na stavbo natančno.

 

21. 8. 2017

Objava podatkov o omrežnih priključnih točkah v Republiki Sloveniji

 

Ministrstvo za javno upravo pripravlja vzpostavitev sistema vodenja podatkov o kapacitetah ter zasedenosti omrežij elektronskih komunikacij ter zagotavljanje dostopa do podatkov o omrežnih priključnih točkah. Pri tem gre za celovito in sistemsko rešitev skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17), ki bo realizirana predvidoma do konca leta 2017. Od uveljavitve ZEKom-1C do vzpostavitve novega sistema bomo dostop do podatkov iz evidence o obstoječem stanju in zmogljivosti omrežne priključne točke zagotavljali z objavo na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo.

 

Skladno s četrtim odstavkom 14. člena Zakona o elektronskih komunikacijah objavljamo podatke o omrežnih priključnih točkah (OPT) v Republiki Sloveniji, ki so bile vpisane na dan 17. 8. 2017.


Zaradi velikega števila vpisanih podatkov smo vse vpisane omrežne priključne točke razdelili v štiri datoteke,

 

OPT_0M_29M_20170817                            OPT, ki imajo vrednost minimalne zmogljivosti od 0,2 Mb/s do 29 Mb/s
OPT_30M_99M_20170817                          OPT, ki imajo vrednost minimalne zmogljivosti od 30 Mb/s do 99 Mb/s
OPT_100M_20170817                                 OPT, ki imajo vrednost minimalne zmogljivosti 100 Mb/s
OPT_101M_8G_20170817                          OPT, ki imajo vrednost minimalne zmogljivosti od 101 Mb/s naprej

 

ki vsebujejo osnovne podatke o posameznem OPT, ki so razvrščeni v naslednje kolone:
KATASTRSKA OBČINA (številka katastrske občine),
ŠTEVILKA STAVBE (številka stavbe),
HS_MID (identifikator hišne številke),
MINIMALNA ZMOGLJIVOST V Mb/s (minimalna zmogljivost, ki jo je podal upravljavec),
MATIČNA ŠTEVILKA (matična številka lastnika),
Y_KOORD (koordinata Y),
X_KOORD (koordinata X).

 

15. 3. 2017

Objava Geodetske uprave RS

 

Geodetska uprava RS,  Oddelek za gospodarsko javno infrastrukturo (GJI), je na svojih straneh

http://www.e-prostor.gov.si/si/zbirke_prostorskih_podatkov/zbirni_kataster_gospodarske_javne_infrastrukture/  
objavlila novi Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format šifrant_5) ter Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu elaborata sprememb (verzija: Dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu_1.031), ki bo začel veljati od 1.5.2017 dalje.

 

 

29. 10. 2015
Tabela agregiranih podatkov vseh omrežnih priključnih točk

 

Z namenom lažje priprave informativnih načrtov operaterjev elektronskih komunikacij za investicije v gradnjo širokopasovne infrastrukture, objavljamo tabelo agregiranih podatkov (pdf, xcl) vseh omrežnih priključnih točk (OPT) po vseh naseljih in občinah v RS. Predmetni podatki so tudi osnova pri pripravi Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020. Podatki so razdeljeni v tri skupine po pasovnih širinah:
- od 0 – 30 Mb/s
- 30 Mb/s – 100 Mb/s in
- nad 100Mb/s

 

21. 10. 2015

Informativno poizvedovanje o načrtih operaterjev elektronskih komunikacij za investicije v gradnjo širokopasovne infrastrukture

 

Za potrebe Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 (NGN 2020) objavljamo Informativno poizvedovanje o načrtih operaterjev elektronskih komunikacij za investicije v gradnjo širokopasovne infrastrukture. Vse operaterje elektronskih komunikacij registriranih pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve ter lastnike komunikacijskih omrežij prosimo, da nam do 30. 10. 2015* posredujejo načrte investicijskih vlaganj specificirano v zneskih po letih od 2016 do vključno 2021.

* Podaljšujemo rok za posredovanje podatkov o načrtih operaterjev elektronskih komunikacij za investicije v gradnjo širokopasovne infrastrukture, in sicer do 6. 11. 2015.

 

 

28. 10. 2014

Ugotavljanje tržnega interesa operaterjev elektronskih komunikacij za gradnjo širokopasovnih priključkov s prenosno hitrostjo vsaj 100 Mb/s na celotnem območju občine Ajdovščina

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 11. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 in 110/13, v nadaljevanju ZEKom-1) poziva vse zainteresirane investitorje in ponudnike infrastrukture elektronskih komunikacij, da izkažejo svoj tržni interes za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja s prenosno hitrostjo vsaj 100 Mb/s na celotnem območju občine Ajdovščina v naslednjih treh (3) letih.

  • Dopis (pdf)
  • Obrazec vseh gospodinjstev (xlsx)

29. 8. 2014

Ugotavljanje tržnega interesa operaterjev elektronskih komunikacij za gradnjo širokopasovnih priključkov s prenosno hitrostjo vsaj 100 Mb/s na območju občine Ormož

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 11. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 in 110/13, v nadaljevanju ZEKom-1) poziva vse zainteresirane investitorje in ponudnike infrastrukture elektronskih komunikacij, da izkažejo svoj tržni interes za gradnjo širokopasovnih priključkov s prenosno hitrostjo vsaj 100 mb/s v občini ormož v naslednjih treh (3) letih v naseljih Mihovci pri Veliki Nedelji, Pavlovci, Trgovišče in Velika Nedelja.

  • Dopis (pdf)
  • Obrazec vseh gospodinjstev (xls)

 

11. 8. 2014

 

Posredujemo odgovorena pogosta vprašanja pri gradnji priključkov za uporabnike na sivih lisah.