Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNE OBJAVE, PREDLOGI

Nazadnje osveženo 10. 6. 2019

 

10. 6. 2019

Evropska komisija je 3. 5. 2019 objavila poziv za Uporabo vgrajenih spletnih zahtev za dostop v avtorskih orodjih in na platformah.

Cilj pripravljalnega ukrepa je razviti  avtorska orodja ali platforme z vgrajenimi spletnimi zahtevami za vnos vsebin na spletišča in v mobilne aplikacije, ki bi bile v pomoč razvijalcem in urednikom spletišč in mobilnih aplikacij skladno s standardom EN301 549 V2.1.2. – Zahteve za dostopnost izdelkov in storitev IKT. Zahteve se nanašajo na Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki je bil sprejet aprila 2018.

Zainteresirane organizacije obveščamo, da več informacij najdejo na povezavi: ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preparatory-action-application-web-accessibility-requirements-web-authoring-tools-and-platforms.

Rok za prijavo je 28. junij 2019.

 

5. 4. 2019

Kot je razvidno spodaj, je Ministrstvo za javno upravo dne 27. 3. 2019 na spletnih straneh objavilo mnenja in predloge, ki smo jih prejeli v okviru javnega poziva strokovni, zainteresirani in drugim javnostim za predložitev predlogov v okviru novega področnega zakona o elektronskih komunikacijah. Naknadno smo prejeli še predloge Sveta za radiodifuzijo, ki jih objavljamo na tem mestu.

 

2. 4. 2019
Na Državnem portalu RS, e-uprava, v rubriki e-demokracija, Predlogi predpisov (https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10204) je objavljen osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) 2018/1807 o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji z vabilom zainteresirani javnosti, da na ta osnutek poda svoje pripombe in predloge v roku 30 dni od objave.
 

 

27. 3. 2019
Ministrstvo za javno upravo je dne 16. 1. 2019 objavilo javni poziv strokovni, zainteresirani in drugim javnostim za predložitev predlogov v okviru priprave novega področnega zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) z rokom za podajo prispevkov do 28. 2. 2019. Dne 26. 2. 2019 je bila zainteresirana javnost obveščena, da je rok za predložitev predlogov podaljšan do 15. 3. 2019. Kot odziv na javni poziv smo (brez omejitev v zvezi z zaupnostjo gradiva) prejeli naslednje pripombe in mnenja, ki jih iz razloga transparentnosti delovanja objavljamo na tem mestu.

Oseba 1
Oseba 2
Oseba 3
Mega M
Eles
Slovensko zavarovalno združenje
Svet za elektronske komunikacije
Zveza potrošnikov Slovenije
GZS – Medijska zbornica
GZS – ZIT: priloga
Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo
A1
Trgovinska zbornica Slovenije
Združenje kabelskih operaterjev Slovenije
Telekom Slovenije
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS
Radio Center
GIZ radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev

 

26. 2. 2019
Zainteresirano javnost obveščamo, da je rok iz poziva za predložitev predlogov v okviru priprave novega področnega zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), ki je bil objavljen 16. januarja 2019, podaljšan do 15. marca 2019.
Obvestilo o podaljšanju roka je bilo objavljeno na Državnem portalu RS, e-uprava v rubriki e-demokracija.

 

14. 2. 2019
Na državnem portalu Republike Slovenije eUprava, v rubriki eDemokracija, Predlogi predpisov (https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9842) je objavljen osnutek predloga Pravilnika o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev, ki se ga sprejme na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o informacijski varnosti, Uradni list RS, št. 30/18.
Komentiranje javnosti je omogočeno do vključno 18. marca 2019.
 

12. 2. 2019
Na Državnem portalu RS, e-uprava, v rubriki E-demokracija, Predlogi predpisov (https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9722) je objavljen osnutek predloga Uredbe o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev, ki je bil dopolnjen na podlagi pripomb, prejetih v javni obravnavi (ki je potekala od 28. septembra 2018 do 29. oktobra 2018) in v prvem krogu medresorskega usklajevanja. Ponovno komentiranje javnosti je omogočeno do 27. februarja 2019.
 

7. 2. 2019
Na Državnem portalu RS, e-uprava, v rubriki e-demokracija, Predlogi predpisov (https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10134) je objavljen osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in v zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane komunikacije znotraj EU z vabilom zainteresirani javnosti, da na ta osnutek poda svoje pripombe in predloge v roku 30 dni od objave.
 

16.1.2019

Poziv strokovni, zainteresirani in drugim javnostim za predložitev predlogov v okviru priprave novega področnega zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2)z rokom za podajo prispevkov do 28. februarja 2019.

 

11. 12. 2018

Ministrstvo za javno upravo objavlja obvestilo o podaljšanju roka za prijavo na JAVNI POZIV zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za člana Sveta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. Vloge z življenjepisom in prilogami morajo biti vložene najkasneje do 20.12.2018.
 

Kontaktna oseba:

Bojan Valančič

e-naslov: bojan.valancic(at)gov.si   

tel.: 01/400 32 21

 

28. 11. 2018

Ministrstvo za javno upravo objavlja JAVNI POZIV zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za člana Sveta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. Vloge z življenjepisom in prilogami morajo biti vložene najkasneje v (15) petnajstih dneh po objavi.

 

Kontaktna oseba:

Bojan Valančič

e-naslov: bojan.valancic(at)gov.si   

tel.: 01/400 32 21

28.9.2018

Na Državnem portalu RS, e-uprava, v rubriki E-demokracija, Predlogi predpisov ( https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9722 )
je objavljen osnutek Uredbe o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev z vabilom zainteresirani javnosti, da na ta osnutek poda svoje predloge in pripombe v roku 30 dni od te objave.
 

5. 6. 2018

Evropska komisija je za javno obravnavo objavila osnutek izvedbenih aktov Direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja. Osnutki izvedbenih aktov so objavljeni na spletnih straneh Evropske komisije, kjer lahko zainteresirana javnost najkasneje do 15. junija 2018 poda pripombe in predloge s konkretnimi obrazložitvami.

 

24. 4. 2018

Ministrstvo za javno upravo objavlja JAVNI POZIV zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za člana Sveta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. Vloge z življenjepisom in prilogami morajo biti vložene najkasneje v (15) petnajstih dneh po objavi.

 

Kontaktna oseba:

Bojan Valančič
e-naslov: bojan.valancic(at)gov.si   
tel.: 01/400 32 21
 

28. 2. 2018
Na vsebino osnutka Pravilnika o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113, kot je bil dne 14. 11. 2017 predložen v javno obravnavo na spletnih straneh Državnega portala Republike Slovenije, e-uprava, v rubriki e-demokracija s podaljšanim rokom za morebitne pripombe in predloge do vključno 29. 12. 2017, smo prejeli pripombe in predloge Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij pri Gospodarski zbornici Slovenije in operaterjev A1 ter T-2, ki jih na tem mestu objavljamo v skladu s tretjim odstavkom 204. člena ZEKom-1. Hkrati objavljamo Mnenje MJU k tem pripombam in predlogom.

 

26. 2. 2018
Na vsebino osnutka Pravilnika o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih, kot je bil dne 29. 11. 2017 predložen v javno obravnavo na spletnih straneh Državnega portala Republike Slovenije, e-uprava, v rubriki e-demokracija z rokom za morebitne pripombe in predloge do vključno dne 29. 12. 2017, smo prejeli pripombe in predloge Telekoma Slovenije in A1, ki jih na tem mestu objavljamo v skladu s tretjim odstavkom 204. člena ZEKom-1. Hkrati objavljamo Mnenje MJU k tem pripombam in predlogom.
 

13. 12. 2017

Zainteresirano javnost obveščamo, da je javna obravnava osnutka Pravilnika o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113, ki je bil 14. 11. 2017 objavljen na Državnem portalu RS, e-uprava, v rubriki E-demokracija, Predlogi predpisov (https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=8583), podaljšana do vključno 29. decembra 2017.

 

29. 11. 2017
Na Državnem portalu RS, e-uprava, v rubriki E-demokracija, Predlogi predpisov (https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=8582) je objavljen osnutek Pravilnika o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih z vabilom zainteresirani javnosti, da na ta osnutek poda svoje predloge in pripombe v roku 30 dni od objave, to je do 29. 12. 2017.

 

22. 11. 2017

Vabilo na javni posvet v zvezi z urejanjem problematike predloga Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki bo dne 30. novembra 2017 ob 9.00 uri v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana.

 

21. 11. 2017

Vabilo na javni posvet v zvezi z osnutkom predloga Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki bo dne 30. novembra 2017 ob 14. uri v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana.

 

20. 11. 2017

Na Državnem portalu RS, e-uprava v rubriki E-demokracija, Predlogi predpisov (https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=8806) je objavljen osnutek Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) z vabilom zainteresirani javnosti, da na ta zakonski osnutek poda svoje pripombe in predloge v roku 30 dni od te objave.

 

14. 11. 2017

Na Državnem portalu RS, e-uprava, v rubriki E-demokracija, Predlogi predpisov ( https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=8583) je objavljen osnutek Pravilnika o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113 z vabilom zainteresirani javnosti, da na ta osnutek poda svoje predloge in pripombe do vključno 15. decembra 2017.

 

8. 9. 2017

Na Državnem portalu RS, e-uprava, v rubriki E-demokracija, Predlogi predpisov (https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=8587) je objavljen osnutek Zakona o informacijski varnosti (t.i. ZIV) z vabilom zainteresirani javnosti,  da na ta zakonski osnutek poda svoje pripombe in predloge v roku 30 dni od te objave.  

 

10. 7. 2017
Mnenje MJU na pripombe (razvidne spodaj – objava z dne 25. 04. 2017), prejete v postopku javne obravnave osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C), kot je bil dne 15. 07. 2016 predložen v javno obravnavo.

 

25. 04. 2017

Na vsebino osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C), kot je bil ta dne 15. 07. 2016 predložen v javno obravnavo na spletnih straneh Državnega portala Republike Slovenije, e-uprava, v rubriki e-demokracija in z rokom za morebitne pripombe in predloge do vključno dne 15. 9. 2016, smo prejeli naslednje pripombe in mnenja, ki jih iz razloga transparentnosti delovanja objavljamo:

 1. Informacijski pooblaščenec RS
 2. Svet za elektronske komunikacije RS (SEK); dodatna pojasnila
 3. Ločeno mnenje dveh članov SEK
 4. Svet za radiodifuzijo RS
 5. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS)
 6. Svet AKOS
 7. Agencija za energijo
 8. Slovenska obveščevalno varnostna agencija
 9. Oseba 1
 10. Oseba 2
 11. Oseba 3
 12. Oseba 4
 13. Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru
 14. Mobik d.o.o.
 15. ELES d.o.o.
 16. Zeza prijateljev mladine Slovenije
 17. Društvo SOS
 18. Posameznik P.G.
 19. Posameznik A.A.
 20. Posameznik M.J.
 21. Piratska stranka; predlog 1, predlog 2, predlog 3
 22. Gospodarsko interesno združenje (GIZ) distribucije električne energije
 23. GIZ za distribucijo zemeljskega plina
 24. Telemach d.o.o.
 25. GIZ radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev
 26. Infonet Media d.d.
 27. Sekcija operaterjev elektronskih komunikacij pri GZS (SOEK)
 28. Radio Antena
 29. Simobil d.d.
 30. Vahta d.o.o.
 31. Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo
 32. Zveza potrošnikov Slovenije in Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo
 33. Zveza potrošnikov Slovenije
 34. GIZ lokalnih in regionalnih radijskih postaj Slovenije
 35. Združenje kabelskih operaterjev Slovenije (ZKOS)
 36. Inštitut Digitas
 37. Tele TV d.o.o.
 38. Skupnost občin Slovenije
 39. Stelkom d.o.o.
 40. Telekom Slovenije
 41. T-2 d.o.o.- v stečaju
 42. Akton d.o.o.
 43. Gospodarska zbornica Slovenije, Medijska zbornica

 

28. 3. 2017

Seznanitev z gradivom predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (t.i.ZEKom-1C) z dne 24. 3. 2017, ki je bilo dne 27. 3. 2017 objavljeno na spletnih straneh vlade (gradiva v obravnavi).

 

14. 3. 2017

Evropska komisija vabi na delavnico je namenjeno predstavnikom ponudnikov digitalnih storitev

 

Dear Madam, Sir, 
The European Commission is pleased to invite you to a workshop which serves as an input for a draft Commission Implementing Act related to the security and incident notification requirements for digital service providers under Article 16(8) of the NIS Directive. The workshop will take place on the 27th of March 2017, 10h at the following venue:  

  
European Commission

Avenue de Beaulieu 25

1160 - Bruxelles
Room 0/S1
 
  

As you may know, in accordance with the recently adopted NIS Directive (Directive (EU) 2016/1148)  important digital businesses referred to in the Directive as "digital service providers" (DSPs), will be required to take appropriate security measures and to notify incidents to the competent national authority. Notably, the obligations concern the providers of online search engines, online market places and cloud computing services as defined for the purposes of the Directive.
 
To specify further the elements and parameters related to security and notification requirements, the Commission is empowered to adopt by 9 August 2017 an implementing act. The workshop will serve as a forum for interested stakeholders from the private sector and the Commission to discuss and exchange views on the possible content of this implementing act. The workshop will consist of two parts: the first part will be dedicated to the elements related to the security requirements listed in Article 16(1) of the NIS Directive and the second part will be dedicated to the parameters for notification laid dawn in Article 16(4) of the directive.
 
If you are interested in attending the workshop, please fill in your details at https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DSPS by 21 March 2017.

 

19.12.2016

Seznanitev z novo verzijo osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C), ki je bil dne 19. 12. 2016 posredovan v  2. krog medresorskega usklajevanja in v pregled na SVZ, pri čemer je nadaljevanje postopka razvidno tudi na Državnem portalu RS, e-uprava, v rubriki e-demokracija(https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=7745). Pri  tem je bil  predhodni osnutek ZEKom-1C, ki je  bil dne 24. 8. 2016 posredovan v prvi krog medresorskega usklajevanja (objava dne 24. 8. 2016 spodaj)  oziroma predhodno tudi v javno posvetovanje (objavi  dne 15. 7. 2016 ter 4. 8. 2016 spodaj) spremenjen glede na prejete pripombe, kot smo jih upoštevali.

 

9. 12. 2016

WiFi4EU

Evropska komisija je predstavila novo pobudo, s katero bi vsem zainteresiranim organom omogočila, da vsem državljanom ponudijo brezplačno povezavo Wi-Fi, na primer v javnih stavbah, zdravstvenih zavodih, parkih in trgih ter v njihovi okolici. Z začetnim proračunom v višini 120 milijonov evrov ima ta nova shema bonov za javni dostop potencial, da zagotovi povezljivost na tisočih javnih mestih, kjer bi se vzpostavilo 40 do 50 milijonov povezav Wi-Fi dnevno. Financiranje za namestitev lokalnih brezžičnih dostopnih točk naj bi bilo na voljo kmalu po sprejemu sheme s strani Evropskega parlamenta in držav članic. Prednosti tega projekta naj bi do leta 2020 izkoristilo vsaj 6 000 do 8 000 lokalnih skupnosti. V skladu z direktivo o elektronskem poslovanju lokalni organi, ki te storitve ponujajo svojim pripadnikom, ne bodo odgovorni za vsebino, ki se prenese preko njih.

Več podrobnosti na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans

 

30. 11. 2016

Poziv strokovni, zainteresirani in drugim javnostim za predložitev mnenj glede zakonodajnih predlogov Evropske komisije za nov regulativni okvir na področju elektronskih komunikacij s katerim želimo preveriti vpliv teh predlogov na različne deležnike na nacionalni ravni z namenom, da bi nova predvidena ureditev v Evropski uniji lahko prinesla čim večje koristi za sektor in investicije vanj, domače uporabnike in potrošnike tudi v Republiki Sloveniji. Rok za podajo prispevkov je do dne 31. januarja 2017.

 

21. 11. 2016
Poziv strokovni, zainteresirani in drugim javnostim za predložitev prispevkov za zakonodajno ureditev kibernetskega prostora, s katerim želimo pridobiti stališča, mnenja in predloge za zagotovitev čim bolj učinkovitega normativnega okvira na področju kibernetskega prostora, z rokom za podajo prispevkov do dne 9. 12. 2016.

Prispeli predlogi predlagateljev:

 

 

19. 9. 2016

Na Državnem portalu RS, e-uprava, v rubriki e-demokracija, je bil dne 19. 9. 2016 objavljen osnutek predloga Uredbe o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov z vabilom zainteresirani in drugi javnosti, da lahko nanj poda pripombe in predloge najkasneje do vključno 19. oktobra 2016.

 

 

29. 8. 2016
Seznanitev z nekoliko spremenjeno verzijo osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C) kot je bil le-ta dne 15. 7. 2016 dan v javno obravnavo, ki je bil dne 24. 8. 2016 posredovan v medresorsko usklajevanje in bil objavljen na Državnem portalu RS, e-uprava, v rubriki e-demokracija.

 

23. 8. 2016

Vabilo na javni posvet v zvezi z osnutkom predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C), ki bo dne 6. septembra 2016 ob 10. uri v Poslovni oazi na Gospodarski zbornici Slovenije, 7. nadstropje, Dimičeva ulica 13, v Ljubljani.

 

4.8.2016

Podaljšanje roka za podajo prispevkov v okviru javne obravnave osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C)

Na Državnem portalu RS, e-uprava, v rubriki e-demokracija, je bilo 2. avgusta 2016 objavljeno obvestilo strokovni, zaniteresirani in drugi javnosti o podaljšanju roka za podajo prispevkov v okviru javne obravnave osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C) do vključno četrtka, 15. septembra 2016.

 

 

15. 7. 2016

Na Državnem portalu RS, e-uprava, v rubriki e-demokracija, je bil dne 15. julija 2016 objavljen osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah z vabilom zainteresirani in drugi javnosti, da lahko nanj poda pripombe in predloge najkasneje do vključno 31. avgusta 2016.

 

11. 7. 2016

Obvestilo o objavi javnega poziva zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za nacionalnega glasnika digitalne tehnologije

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) je  objavilo javni poziv  zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za nacionalnega glasnika digitalne tehnologije na področju e-vključenosti, ki ga bo Vlada RS ponovno imenovala na predlog ministrstva. Ministrstvo objavlja predlagani javni poziv, saj je maja letos potekel štiriletni mandat prvega slovenskega glasnika digitalne tehnologije, g. Aleša Špetiča, ki ga je na pobudo Evropske komisije  imenovala Vlada RS leta 2012.

 

Besedilo javnega poziva.

 

Na podlagi prejetih kandidatur bo ministrstvo oblikovalo  predlog kandidata za nacionalnega glasnika digitalne tehnologije na področju e-vključenosti v imenovanje Vladi RS za mandat 4 let. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati zainteresirani kandidat so, da je oseba ugleden in uveljavljen strokovnjak s področja digitalne tehnologije in da ima mednarodne izkušnje s svojega področja delovanja.

Pisne vloge z zahtevanimi prilogami oziroma kandidature morajo biti vložene na naslov ministrstva, lahko tudi po elektronski pošti. Rok za vložitev kandidatur začne teči 11. julija 2016 in se zaključi 21. julija 2016 do 12.00 ure.

 

9. 5. 2016

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo v preteklem tednu prejeli dopis, ki se nanaša na predloge za spremembe Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14, odl. US in 81/15). Iz razloga transparentnosti v nadaljevanju objavljamo predlog družbe Akton d.o.o.

 

25. 4. 2016

Na Državnem portalu RS, e-uprava v rubriki e-demokracija  je bil dne 25. aprila 2016 objavljen osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi direktive 1999/93/ES s pozivom strokovni, zainteresirani in drugi javnosti, da nanj poda svoje morebitne pripombe in predloge najkasneje do vključno 11. maja 2016.

 

11. 4. 2016

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo v preteklem tednu prejeli tri dopise, ki se nanašajo na predloge za spremembe Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14, odl. US in 81/15). Iz razloga transparentnosti v nadaljevanju objavljamo predloge Medijske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije, družbe Mobik d.o.o. in Sveta za elektronske komunikacije RS.

 

 

 

18. 3. 2016

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 17. 4. 2015 na svojih spletnih straneh objavilo pripombe in mnenja, ki smo jih prejeli v okviru poziva strokovni, zainteresirani in drugi javnosti za predložitev prispevkov v okviru priprave novele Zakona o elektronskih komunikacijah - ZEKom-1 z dne 17. 12. 2014. Na tem mestu dodatno objavljamo še pripombe in predloge Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, ki smo jih prejeli naknadno kot dopolnitev njihovega dopisa z dne 13. 2. 2015.

 

Predhodno je bilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport tudi seznanjeno s Študijo pregleda slovenske zakonodaje in predloga za optimalno implementacijo Direktive 2014/61/EU, ki jo je v zvezi s prenosom Direktive v pravni red Republike Slovenije pridobila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS in jo objavila na svojih spletnih straneh.

 

23. 2. 2016

Na Državnem portalu RS, e-uprava v rubriki e-demokracija sta bila dne 23. februarja 2016 objavljena:

 • osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (EU)o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta ter
 • osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe(EU)o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji.

oboje s pozivom strokovni, zainteresirani in drugi javnosti, da nanju poda svoje morebitne pripombe in predloge najkasneje do vključno 24. marca 2016.

 

15. 10. 2015

Na vsebino predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1B), kot je bil ta dne 10. 6. 2015 predložen v javno obravnavo na spletnih straneh Državnega portala Republike Slovenije, e-uprava, v rubriki e-demokracija in z rokom za morebitne pripombe in predloge do vključno dne 10. 7. 2015, so se odzvali:

Na tem mestu objavljamo mnenje MIZŠ na prejete odzive.

 

10. 7. 2015

Mnenje MIZŠ o pripombah, prejetih v postopku javne obravnave (dva kroga) osnutka Pravilnikao katastru komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture.

 

10. 6. 2015

Na Državnem portalu RS, e-uprava, v rubriki e-demokracija, je bil dne 10. 6. 2015 objavljen osnutek Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah, ki je bil istočasno tudi že posredovan v medresorsko usklajevanje. Hkrati ima tudi zainteresirana javnost možnost podaje morebitnih pripomb čimprej oziroma do vključno dne 10. 7. 2015.

 

S predlogom zakona se spreminjajo in dopolnjujejo določbe obstoječega Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS št. 109/12, 110/13, 40/14- ZIN-B ter 54/14- odl. US) zgolj v delu, kjer je to nujno potrebno zaradi uskladitve s predlogom sistemskega zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov, to je s predlogom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, ki prenaša Direktivo 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES z rokom za njen prenos do dne 9. 7. 2015, pri čemer se je RS odločila za istočasno paketno obravnavo predloga Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov in drugih področnih zakonov, med katere spada tudi ta predlog zakona.

 

17. 4. 2015
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 17. 12. 2014 strokovno, zainteresirano in drugo javnost obvestilo o možnosti za predložitev prispevkov v okviru priprave novele Zakona o elektronskih komunikacijah - ZEKom-1 (razvidno spodaj na tej spletni strani). Kot odziv na to obvestilo smo (brez omejitev v zvezi z zaupnostjo gradiva) prejeli naslednje pripombe in mnenja, ki jih (brez prilog, povezanih s konkretnimi postopki in njihovimi udeleženci) iz razloga transparentnosti delovanja objavljamo:

 

10. 4. 2015

Na vsebino osnutka Pravilnika o katastru komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, kot je bil ta dne 14. 1. 2015 predložen v ponovno javno obravnavo (drugi krog) na spletnih straneh Državnega portala Republike Slovenije, e-uprava, v rubriki e-demokracija in z rokom za morebitne pripombe in predloge do vključno 16. februarja 2015 (kar je razvidno tudi iz objave na tej spletni strani z dne 14. 1. 2015), so se odzvali:

 

13. 3. 2015

Vabilo na Posvet o uporabi radijskih frekvenc za mobilne komunikacije

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije organizirata v dogovoru z Gospodarsko zbornico Slovenije, Sekcijo operaterjev elektronskih komunikacij Posvet o uporabi radijskih frekvenc za mobilne komunikacije.

 

Posvet je namenjen seznanitvi s stališči operaterjev in usklajevanju nadaljnjega upravljanja radiofrekvenčnega spektra.

 

6. 3. 2015

Objavljen je poziv za pripombe na osnutke strategij s področja informacijske družbe. Rok za pripombe in dopolnitve je 31. 3. 2015.

 

14. 1. 2015
Na Državnem portalu RS, e-uprava v rubriki e-demokracija je bil dne 14. 1. 2015 objavljen nov osnutek Pravilnika o katastru komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture s pozivom strokovni, zainteresirani in drugi javnosti, da nanj poda svoje morebitne pripombe in predloge najkasneje do vključno 16. februarja 2015.

 

12. 1. 2015

Na vsebino osnutka Pravilnika o katastru komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, kot je bil ta dne 13. 6. 2014 predložen v javno obravnavo na spletnih straneh Državnega portala Republike Slovenije, e-uprava, v rubriki e-demokracija in z rokom za morebitne pripombe in predloge do vključno 14. julija 2014 (kar je razvidno tudi iz objave na tej spletni strani z dne 13. 6. 2014), so se odzvali:

 

- Gospod Goran Živec, Vahta d.o.o., prvič 

- Gospod Goran Živec, Vahta d.o.o., drugič

- GZS, Združenje za informatiko in telekomunikacije, Sekcija operaterjev elektronskih komunikacij

 

8. 1. 2015

Mnenje MIZŠ na pripombe, prejete v fazi javne obravnave osnutka Pravilnika o službeni izkaznici pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.

 

17. 12. 2014

Strokovno, zainteresirano in drugo javnost obveščamo o Možnosti za predložitev prispevkov v okviru priprave novele ZEKom-1 (ZEKom-1B) do vključno dne 23. 1. 2015.

 

3.12. 2014

Vabilo na javni posvet v zvezi s stanjem po sprejetju novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki bo dne 11. decembra 2014 od 13. do 15:30 ure, v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v pritličju), Masarykova cesta 16, v Ljubljani.

 

23. 9. 2014

Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področij izobraževanja in raziskovanja (Projekt IR optika)

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo v okviru projekta IR optika javnim vzgojno-izobraževalnim in raziskovalnim zavodom z nakupom optične povezave brezplačno dolgoročno rešilo internetno povezavo do omrežja Arnes - Akademske in raziskovalne mreže Slovenije.

 • Datum objave javnega razpisa: 13. 8. 2014
 • Datum objave dopolnitve javnega razpisa: 19. 9. 2014
 • Rok za oddajo ponudb: 13.10. 2014

Povezava do spletne strani projekta z dodatnimi informacijami

 

30. 7. 2014

Na Državnem portalu RS, e-uprava, v rubriki e-demokracija je bil dne 30. 7. 2014 objavljen osnutek Pravilnika o službeni izkaznici pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije s pozivom strokovni, zainteresirani in drugi javnosti, da nanj poda svoje morebitne pripombe in predloge najkasneje do vključno 30. agusta 2014.

 

13. 6. 2014

Na Državnem portalu RS, e-uprava v rubriki e-demokracija je bil dne 13. 6. 2014 objavljen osnutek Pravilnika o katastru komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture s pozivom strokovni, zainteresirani in drugi javnosti, da nanj poda svoje morebitne pripombe in predloge najkasneje do vključno ponedeljka 14. julija 2014.

 

11. 6. 2014

Poziv strokovni, zainteresirani in drugim javnostim za morebitno predložitev mnenj oziroma stališč doamandmajev Evropskega parlamenta, sprejetih v prvem branju dne 3. 4. 2014 na Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine ter spremembi direktiv 2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) št. 1211/2009 in (EU) št. 531/2012.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ) je v zvezi s Predlogom Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine ter spremembi direktiv 2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) št. 1211/2009 in (EU) št. 531/2012 (v nadaljevanju: Predlog Uredbe) že objavilo poziv javnostim za morebitno predložitev mnenj oziroma stališč do Predloga Uredbe (Poziv z dne 16. 09. 2013 spodaj na tej strani). Prav tako je MIZŠ v zvezi s tem, javnosti obvestil tudi o javnem posvetovanju Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Evropskega parlamenta – ITRE (Poziv z dne 24.10. 2013 spodaj na tej strani).

 

Pri obravnavanju Predloga Uredbe gre za zakonodajni postopek pri katerem sta Evropski parlament (v nadaljnjem besedilu: EP) in Svet EU (v nadaljnjem besedilu: Svet) enakopravna so-zakonodajalca, ki najprej obravnavata predlog ločeno in neodvisno drug od drugega, približevanja med njima pa so predmet kasnejših faz. Svet je na delovnih skupinah doslej podrobno obravnaval tekst Predloga Uredbe po posameznih določbah, na junijskem Svetu ministrov za telekomunikacije (STTE) je bilo tako obravnavano poročilo predsedstva o napredku.

 

EP je medtem na plenarnem zasedanju 3. 4. 2014 že sprejel svoje amandmaje v prvem branju na Predlog Uredbe, s katerimi precej spreminja (tudi črta) predlog Evropske komisije.

 

Zaradi nadaljnje obravnave Predloga Uredbe se na tem mestu obračamo na strokovno, zainteresirano in druge javnosti s pozivom, da nam najkasneje do 7. julija 2014posredujete vaše morebitne prispevke glede že sprejetih amandmajev EP na elektronski naslov: gp.mizs(at)gov.si oziroma na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

 

 

28. 5. 2014

Pripombe, prejete v okviru javne obravnave osnutka Uredbe o ukrepih za končne uporabnike invalide, so bile, kot je razvidno spodaj, objavljene na tej spletni strani dne 23. 10. 2013. Niso pa bile še objavljene pripombe Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, prejete 6. 9. 2013, ki jih objavljamo naknadno. Hkrati objavljamo tudi Mnenje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o prejetih pripombah.

 

18. 3. 2014

Na vsebino osnutka predloga Zakona o spremembi Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT-B), kot je bil ta dne 16. 1. 2014 predložen v javno obravnavo na spletnih straneh Državnega portala Republike Slovenije, e-uprava, v rubriki e-demokracija in z rokom za morebitne pripombe in predloge do vključno 17. 2. 2014 (kar je razvidno tudi iz objave na tej spletni strani z dne 17. 1. 2014), so se odzvali:

17.1.2014

Na Državnem portalu RS e-uprava v rubriki e-demokracija (http://e-uprava.gov.si/e-uprava/zakonodajaIskanje.euprava?zadeva_id=4613) je bil dne 16. 1. 2014 objavljen osnutek predloga Zakona o spremembi Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT-B) s pozivom strokovni, zainteresirani in drugi javnosti, da poda svoje morebitne pripombe in predloge najkasneje do ponedeljka dne 17. 2. 2014 na elektronski naslov: gp.mizs(at)gov.si oziroma na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

12. 12. 2013

Mnenje MIZŠ o pripombah, prejetih v postopku javne obravnave osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1A)

 

Pripombe Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij pri Gospodarski zbornici Slovenije, Združenju za informatiko in telekomunikacije

 

15. 11. 2013

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v medresorsko usklajevanje predložilo Predlog Uredbe o ukrepih za končne uporabnike invalide. Vladno gradivo za predlog uredbe je objavljeno na Državnem portalu RS, e-uprava v rubriki e-demokracija. Zainteresirana javnost ima možnost posredovati svoje pripombe do izteka roka za medresorsko usklajevanje, to je do 29. 11. 2013.

 

24.10.2013

Obvestilo strokovni, zainteresirani in drugim javnostim o javnem posvetovanju Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Evropskega parlamenta (ITRE) glede Predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine ter spremembi direktivi 2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) št. 1211/2009 in (EU) št. 531/2012.

 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko Evropskega parlamenta (ITRE)je, kot je to razvidno iz njegovih spletnih strani, dne 17.10. 2013 pričel s postopkom javnega posvetovanja glede Predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine ter spremembi direktivi 2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) št. 1211/2009 in (EU) št. 531/2012 (v nadaljevanju: Predlog Uredbe). Strokovna, zainteresirana in druge javnostilahko morebitne predloge, mnenja ali pripombe glede Predloga Uredbe posredujejo  na ustrezne naslove, kot so razvidni iz dokumenta ITRE, ki je dostopen na spletni strani: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201310/20131018ATT73087/20131018ATT73087EN.pdfnajkasneje do 5. 11. 2013.

 

Sicer pa je v zvezi s Predlogom Uredbe tudi ministrstvo že objavilo svoj poziv javnostim za morebitno predložitev mnenj oziorma stališč (Poziv z dne 16. 09. 2013 spodaj na tej strani).

 

 

23. 10. 2013

Na vsebino osnutka Uredbe o ukrepih za končne uporabnike invalide, kot je bil ta dne 6. 8. 2013 predložen v javno obravnavo na spletnih straneh Državnega portala Republike Slovenije, e-uprava, v rubriki e-demokracija (rok za pripombe in predloge je potekel 6. 9. 2013) smo prejeli pripombe Sveta za elektronske komunikacije RS, Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor (osnutek, odgovor na osnutek) in  dr. Matjaža Debevca, ki jih skladno s tretjim odstavkom 204. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) javno objavljamo. Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na prejete pripombe bo objavljen pred sprejetjem uredbe.

 

7.10.2013

Na Državnem portalu RS e-uprava v rubriki e-demokracija je bil dne 7. oktobra 2013 objavljen osnutek predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-B) s pozivom strokovni, zainteresirani in drugi javnosti, da poda svoje morebitne predloge in pripombe čim prej, po možnosti do 18. oktobra 2013. Skrajni rok za podajo pripomb je sicer najkasneje 30 dni od objave osnutka.

 

3. 10. 2013

Mnenje MIZŠ o pripombah, prejetih v postopku javne obravnave osnutka Pravilnika o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112

 

20. 9. 2013
Na Državnem portalu RS e-uprava v rubriki e-demokracija je bil dne 20. 9. 2013 objavljen osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1A) s pozivom strokovni, zainteresirani in drugi javnosti, da zaradi nujnosti zadeve poda svoje morebitne predloge in pripombe čim prej, po možnosti do 4. oktobra 2013. Skrajni rok za podajo pripomb je sicer najkasneje 30 dni od objave osnutka.

 

16. 09. 2013

Poziv strokovni, zainteresirani in drugim javnostim za predložitev mnenj oziroma stališč do Predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine ter spremembi direktivi 2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) št. 1211/2009 in (EU) št. 531/2012.

 

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: EK) je dne 11. 09. 2013  sprejela sveženj ukrepov, ki stremi k vzpostavitvi enotnega trga elektronskih komunikacij. Med drugim vsebuje Priporočilo EK o doslednih obveznostih nediskriminacije ter metodologijah za izračun stroškov za spodbujanje konkurence in izboljšanje okolja za naložbe v širokopasovne povezave, ki imanamen izboljšati varnost investitorjev, povečati obseg naložb in zmanjšati razhajanja med regulatorji. Sveženj vsebuje tudi Sporočilo EK O enotnem telekomunikacijskem trgu (v nadaljnjem besedilu: Sporočilo), kjer  EK ugotavlja, da se sektor sooča z razdrobljenostjo po posameznih državah članicah, pomanjkanjem regulativne skladnosti in predvidljivosti po Uniji, neupravičeno visokimi cenami za določene storitve in nezadostnimi naložbami. Reševanje teh težav je glede na navedbe Sporočila bistveno za zagotavljanje evropskih delovnih mest, produktivnosti in rasti, konkurenčen enoten telekomunikacijski trg pa bi pomagal rešiti te probleme. Ker je vzpostavljanje enotnega trga postopen proces, so glede na Sporočilo predlogi EK z dne 11. 9. 2013 velik vmesni korak na poti h končnemu cilju EK, tj. povsem integriranemu enotnemu trgu. Kot bistven element novega svežnja, je tako predstavljen Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski enotni trg  elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine ter spremembi direktivi 2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) št. 1211/2009 in (EU) št. 531/2012 (v nadaljnjem besedilu: Predlog Uredbe). 

 

Predlog Uredbe skuša glede na navedbe EK odpraviti z njene strani ugotovljene težave v sektorju na uravnotežen in učinkovit način, in sicer med drugim predvideva poenostavitev pravil EU za telekomunikacijske operaterje, ukinitev premij za mobilno gostovanje in za mednarodne klice znotraj EU, zaščititi odprti internet (omrežna nevtralnost), vpeljuje nove pravice za potrošnike (v celoti usklajene po vsej EU) in koordinirano dodeljevanje spektrov.

 

Na tem mestu se obračamo na strokovno, zainteresirano in druge javnosti s pozivom, da nam v roku 14 dni oziroma najkasneje do ponedeljka dne 30. 9. 2013 posredujete vaša morebitna mnenja oziroma stališča o Predlogu Uredbe oz. o predlaganih rešitvah Predloga uredbe ter nas opozorite na morebitne prednosti in težave, ki bi jih sprejem Predloga uredbe v predlaganem besedilu  lahko prinesel v praksi.

 

Svoje morebitne prispevke pošljite na elektronski naslov: gp.mizs(at)gov.si oziroma na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,  Masarykova 16, Ljubljana

 

 

4. 9. 2013

Mnenje MIZŠ na pripombe, prejete v postopku javne obravnave osnutka Pravilnika o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih in podatkovnih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju.

 

 

30. 8. 2013

Skladno s tretjim odstavkom 204. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; ZEKom-1) javno objavljamo pripombe zainteresirane javnosti (brez omejitev glede zaupnosti vsebine), ki smo jih prejeli v postopkih javnega usklajevanja osnutkov Pravilnika o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov. Ob tem pojasnjujemo, da je bil prvi osnutek pravilnika v javno obravnavo predložen že dne 3. 10. 2011 na spletnih straneh takratnega Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter preko Državnega portala Republike Slovenije, e-uprava, v rubriki e-demokracija. Na takrat objavljeni osnutek je podal pripombe Telekom Slovenije d.d. 

 

Osnutek Pravilnika zaradi spremenjenih okoliščin kasneje ni bil sprejet, temveč je bil dne 13. 3. 2013 ponovno predložen v javno obravnavo na spletnih straneh Državnega portala Republike Slovenije, e-uprava, v rubriki e-demokracije in še na spletnih straneh prejšnjega Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

 

V okviru roka za pripombe (do vključno 12. 4. 2013) smo prejeli pripombe Telekoma Slovenije d.d., Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, GZS Združenja za informatiko in telekomunikacije, po izteku roka pa še pripombe Zveze radioamaterjev Slovenije.

 

V zvezi z zgoraj navedenimi podajamo pripombami podajamo tudi Mnenje sedaj pristojnega ministrstva (MIZŠ).

  

 

29. 8. 2013

Mnenje MIZŠ na pripombe, prejete v postopku javne obravnave osnutka Pravilnika o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij.

 

6. 8. 2013

Na Državnem portalu RS, e-uprava v rubriki e-demokracija je bil dne 6. 8. 2013 objavljen osnutek Uredbe o ukrepih za končne uporabnike invalide s pozivom strokovni, zainteresirani in drugi javnosti, da nanj poda svoje morebitne pripombe in predloge do vključno 6. septembra 2013.

 

24. 7. 2013

Na Državnem portalu RS, e-uprava v rubriki e-demokracija je bil dne 24. 7. 2013 objavljen osnutek Pravilnika o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov s pozivom strokovni, zainteresirani in drugi javnosti, da nanj poda svoje morebitne pripombe in predloge do vključno 23. avgusta 2013.

 

19. 7. 2013

Na Državnem portalu RS, e-uprava v rubriki e-demokracija je bil dne 19. julija 2013 objavljen osnutek Pravilnika o službeni izkaznici in znački pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije s pozivom strokovni, zainteresirani in drugi javnosti, da nanj poda svoje morebitne pripombe in predloge do 19. avgusta 2013.

 

 

2.7. 2013

Mnenje MIZŠ na pripombe, prejete v postopku javne obravnave osnutka Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji.

  

19.6. 2013

Na vsebino osnutka Pravilnika o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112, kot je bil ta dne 15. 5. 2013 predložen v javno obravnavo na spletnih straneh Državnega portala Republike Slovenije, e-uprava, v rubriki e-demokracija (rok za pripombe in predloge je potekel 14. 6. 2013) smo prejeli pripombe Telekoma Slovenije, d.d. in Simobila, d.d., ki jih skladno s tretjim odstavkom 204. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) javno objavljamo. Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na prejete pripombe bo objavljen pred sprejetjem pravilnika.

16. 5. 2013

Na Državenm portalu RS, e-uprava v rubriki e-demokracija: e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava je bil dne 15. maja 2013 objavljen osnutek Pravilnika o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112, o katerem poteka javna obravnava. Zainteresirana javnost lahko poda svoje predloge in pripombe do 14. junija 2013.

 

20. 3. 2013

Javna obravnava osnutka Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov

 

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport smo pripravili osnutek Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (EVA 2013-3330-0011). Sprejetje le-te je potrebno zaradi uveljavitve novega Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljevanju: ZEKom-1), ki v svojem 256. členu med drugim določa, da Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Uradni list RS, št. 107/04, 99/08 in 3/2010) preneha veljati, hkrati pa določa, da se le-ta uporablja do sprejetja nove, ki jo je skladno z 255. členom ZEKom-1 potrebno izdati v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.

 

Skladno z drugim odstavkom 26. člena ZEKom-1 je strokovno gradivo za predlog uredbe v skladu z mednarodnopravnimi akti, ki urejajo področje radiofrekvenčnega spektra in so uveljavljeni v Republiki Sloveniji, pripravila Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS. Pri tem predlagana vsebina nove uredbe v pretežni meri ohranja vsebino iz prejšnje uredbe ob upoštevanju potrebnih popravkov glede na vsebino ZEKom-1. Tako je dopolnjen zlasti 3. člen osnutka uredbe z upoštevanjem načel tehnološke in storitvene nevtralnosti iz 28. oziroma 29. člena ZEKom-1.

 

Osnutek uredbe je objavljen tudi na Državnem portalu Republike Slovenije, e-uprava v rubriki e-demokracija:

e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava, zato naj zainteresirana javnost poda svoje morebitne predloge in pripombe na elektronski naslov gp.mizks(at)gov.si oziroma na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, ali preko Državnega portala Republike Slovenije, e-uprava v rubriki e-demokracija. Zainteresirana javnost naj svoje morebitne pripombe in predloge poda v roku 30 dni od objave (do vključno 19. aprila 2013).

19. 3. 2013

Javna obravnava osnutka Uredbe o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je pripravilo osnutek nove Uredbe o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo. Sprejetje le-te je potrebno zaradi sprejetja novega Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, v nadaljevanju: ZEKom-1), ki v svojem 256. členu med drugim določa, da prejšnja Uredba o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo (Uradni list RS, št. 100/05) preneha veljati, hkrati pa določa, da se le-ta uporablja do sprejetja nove, ki jo je skladno s 255. členom ZEKom-1 potrebno izdati v šestih mesecih po uveljavitvi ZEKom-1.

 

Pri tem predlagana vsebina nove uredbe v pretežni meri ostaja enaka kot v prejšnji uredbi. Določene spremembe pa smo predvideli zaradi uskladitve z ZEKom-1.

 

Osnutek uredbe je objavljen tudi na Državnem portalu Republike Slovenije, e-uprava v rubriki e-demokracija:

e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava, zato naj zainteresirana javnost poda svoje morebitne predloge in pripombe na elektronski naslov gp.mizks(at)gov.si oziroma na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, ali preko Državnega portala Republike Slovenije, e-uprava v rubriki e-demokracija. Zainteresirana javnost naj svoje morebitne pripombe in predloge poda v roku 30 dni od objave (do vključno 18. aprila 2013).

13. 3. 2013

Javna obravnava osnutka novegaPravilnika o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je pripravilo osnutek novega Pravilnika o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov (EVA 2013-3330-0013; v nadaljnjem besedilu: osnutka Pravilnika). Sprejetje le tega je potrebno zaradi uveljavitve novega Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem besedilu: ZEKom-1), ki v svojem prvem odstavku 256. člena razveljavlja Pravilnik o objektih in njihovi razčlenitvi v okviru javnih komunikacijskih omrežij in pripadajočih zmogljivosti (Uradni list RS, št. 100/05), hkrati pa določa, da se le-ta do sprejetja novega pravilnika uporablja, pri čemer pa je skladno z 255. členom ZEKom-1 rok za izdajo novega pravilnika šest mesecev po uveljavitvi ZEKom-1.

 

Glavni namen osnutka novega Pravilnika je tako določiti enostavne komunikacijske objekte ter opredeliti vzdrževanje na objektih elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture. Predvidena ureditev osnutka Pravilnika v povezavi z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/2013) prinaša zmanjševanje administrativnih ovir pri gradnji objektov s področja elektronskih komunikacij, saj za enostavne objekte skladno z veljavno zakonodajo o graditvi objektov ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.

  

Osnutek novega pravilnika je objavljen tudi na Državnem portalu Republike Slovenije, e-uprava v rubriki e-demokracija: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava, zato naj zainteresirana javnost poda svoje morebitne predloge in pripombe na elektronski naslov gp.mizks(at)gov.si oziroma na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, ali preko Državnega portala Republike Slovenije, e-uprava v rubriki e-demokracija. Zainteresirana javnost naj svoje morebitne pripombe in predloge poda do vključno 12. aprila 2013.

 

 

7. 3. 2013

Javna obravnava osnutka Pravilnika o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je pripravilo osnutek novega Pravilnika o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij. Sprejetje le-tega je potrebno zaradi sprejetja novega Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, v nadaljevanju: ZEKom-1), ki v svojem 256. členu prejšnji Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij (Uradni list RS, št. 29/2006) razveljavlja, hkrati pa določa, da se le-ta uporablja do sprejetja novega, ki ga je skladno s 255. členom ZEKom-1 potrebno izdati v šestih mesecih po uveljavitvi ZEKom-1.

 

Menimo, da gre pri tem pravilniku le za tehnični izvedbeni predpis (predpiše le funkcionalnost opreme in določi primerne vmesnike na nacionalni ravni) ZEKom-1. Pri tem predlagana vsebina novega pravilnika v pretežni meri ostaja enaka kot v prejšnjem pravilniku. Določene spremembe pa smo predvideli zaradi uskladitve z ZEKom-1. Tako je bilo potrebno dodati dve novi definiciji glede javno dostopne telefonske storitve in javnega telefonskega omrežja v 2. člen pravilnika, saj ju ZEKom-1 več ne vsebuje. Za potrebe pravilnika pa ju je potrebno dodati glede na določbo 4. alineje tretjega odstavka 5. člena pravilnika, ki za te primere (kot doslej) določa standard. Hkrati je bila ta določba tudi terminološko usklajena z obema definicijama. Zaradi terminološke konsistentnosti pravilnika pa se sedaj termin nadzorovana priključna točka uporablja v drugem odstavku 3. člena pravilnika.

 

Osnutek pravilnika je objavljen tudi na Državnem portalu Republike Slovenije, e-uprava v rubriki e-demokracija: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava, zato naj zainteresirana javnost poda svoje morebitne predloge in pripombe na elektronski naslov gp.mizks(at)gov.si oziroma na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, ali preko Državnega portala Republike Slovenije, e-uprava v rubriki e-demokracija. Zainteresirana javnost naj svoje morebitne pripombe in predloge poda v roku 30 dni od objave (do vključno 8. aprila 2013).

7. 3. 2013

Javna obravnava osnutka Pravilnika o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih in podatkovnih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je pripravilo osnutek novega Pravilnika o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih in podatkovnih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju. Sprejetje le-tega je potrebno zaradi sprejetja novega Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, v nadaljevanju: ZEKom-1), ki v svojem 256. členu prejšnji Pravilnik o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih in podatkovnih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju (Uradni list RS, št. 103/09 in 55/12) razveljavlja, hkrati pa določa, da se le-ta uporablja do sprejetja novega, ki ga je skladno s 255. členom ZEKom-1 potrebno izdati v šestih mesecih po uveljavitvi ZEKom-1.

 

Predlagana vsebina novega pravilnika v največji možni meri ostaja enaka kot v prejšnjem pravilniku. Manjša vsebinska sprememba je zaenkrat predvidena le v prvem odstavku 4. člena zaradi uskladitve z ZEKom-1.

 

Osnutek pravilnika je objavljen tudi na Državnem portalu Republike Slovenije, e-uprava v rubriki e-demokracija:

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava, zato naj zainteresirana javnost poda svoje morebitne predloge in pripombe na elektronski naslov gp.mizks(at)gov.si oziroma na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, ali preko Državnega portala Republike Slovenije, e-uprava v rubriki e-demokracija. Zainteresirana javnost naj svoje morebitne pripombe in predloge poda v roku 30 dni od objave (do vključno 8. aprila 2013).

28.2.2013

Javna obravnava osnutka Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji

 

Ker je bila na ravni Evropske Unije (EU) sprejeta Uredba (EU) št. 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (Uredba 531/2012/EU), ki je razveljavila in nadomestila Uredbo (ES) št. 717/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih v Skupnosti, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 544/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 717/2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in Direktive 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (v nadaljevanju: Uredba 717/2007/ES), je zato posledično na nacionalni ravni potrebno razveljaviti in nadomestiti tudi dosedanjo uredbo o izvajanju Uredbe 717/2007/ES, in sicer Uredbo o izvajanju uredbe (ES) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Skupnosti (Uradni list RS, št. 16/08 in 7/10).

 

Uredba 531/2012/EU, ki je sicer direktno uporabljiva, podobno kot že prejšnja Uredba 717/2007/ES, zahteva, da države članice EU do 30. junija 2013 določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve njenih določb, ter da sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo njihovo izvajanje in o tem obvestijo Evropsko Komisijo. Zato smo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pripravili osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji, s katerim se določa prekrškovni organ ter kazenske določbe v primerih kršitve določb Uredbe 531/2012/EU. Hkrati pa je z vidika jasnosti, podobno kot doslej, v osnutku določen še način reševanja sporov, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem Uredbe 531/2012/EU.

 

Osnutek uredbe je objavljen tudi na Državnem portalu Republike Slovenije, e-uprava v rubriki e-demokracija:

e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava, zato naj zainteresirana javnost poda svoje morebitne predloge in pripombe na elektronski naslov gp.mizks(at)gov.si oziroma na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, ali preko Državnega portala Republike Slovenije, e-uprava v rubriki e-demokracija. Zainteresirana javnost naj svoje morebitne pripombe in predloge poda v roku 30 dni od objave (do 30. marca 2013).

13.11.2012

Na vsebino predloga novega Zakona o elektronskih komunikacijah - ZEKom-1, kot je bil predložen v medresorsko usklajevanje in hkrati javno objavljen na spletnih straneh Državnega portala Republike Slovenije, e-uprava v rubriki e-demokracija in na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, smo dodatno naknadno (poleg pripomb, ki so bile že objavljene spodaj v objavah z dne 1. 8. 2012 in 11. 9. 2012) prejeli tudi pripombe operaterja Telemach d.o.o., ki jih iz razlogov transparentnosti ob smiselni uporabi 95. člena veljavnega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) tudi objavljamo.

 

11.9.2012

Na vsebino predloga novega Zakona o elektronskih komunikacijah- ZEKom-1, kot je bil le-ta dne 2. avgusta 2012 predložen v drugi krog medresorskega usklajevanja in hkrati javno objavljen na spletnih straneh Državnega portala Republike Slovenije,
e-uprava v rubriki e-demokracija, dne 3. avgusta 2012 pa tudi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, smo poleg pripomb naslovljencev medresorskega usklajevanja prejeli in knjižili tudi naslednje pripombe in mnenja drugih organov, oseb javnega prava in zainteresirane javnosti (brez omejitev v zvezi z zaupnostjo gradiva), ki jih iz razlogov transparentnosti ob smiselni uporabi 95. člena veljavnega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) spodaj tudi objavljamo: 

1.8.2012

Na vsebino predloga novega Zakona o elektronskih komunikacijah- ZEKom-1, kot je bil ta dne 21. junija 2012 predložen v medresorsko usklajevanje in hkrati javno objavljen na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kuluto in šport  ter tudi na spletnih straneh Državnega portala Republike Slovenije, e-uprava v rubriki e-demokracija, smo poleg pripomb naslovljencev medresorskega usklajevanja prejeli in knjižili tudi naslednje pripombe in mnenja drugih organov, oseb javnega prava in zainteresirane javnosti (brez omejitev v zvezi z zaupnostjo gradiva), ki jih iz razlogov transparentnosti ob smiselni uporabi 95. člena veljavnega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) spodaj tudi objavljamo:

11.7.2012

V postopku javne obravnave osnutka novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki je bil predložen v javno obravnavo dne 28. oktobra 2011 s strani takrat resorno pristojnega Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo - MVZT), so bile (brez omejitev v zvezi z zaupnostjo gradiva) prejeti naslednje pripombe in mnenja:

15.6.2012
Javna obravnava osnutka Uredbe o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je na predlog Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije pripravilo osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov. Sprememba Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Uradni list RS, št. 107/04, 99/08 in 3/2010) je potrebna zaradi tehničnih popravkov v prilogah glede na Sklepne listine Svetovne konference o radiokomunikacijah WRC'12.

Osnutek uredbe je objavljen tudi na Državnem portalu Republike Slovenije, e-uprava v rubriki e-demokracija: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava, zato naj zainteresirana javnost poda svoje morebitne predloge in pripombe na elektronski naslov gp.mizks(at)gov.si oziroma na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, ali preko Državnega portala Republike Slovenije, e-uprava v rubriki e-demokracija. Zainteresirana javnost naj svoje morebitne pripombe in predloge poda v 30 dneh od objave (do vključno 16. julija 2012).

 

11.6.2012

Odziv MIZKŠ na pripombe prejete v postopku javne obravnave osnutka predloga ZDRad-B

 

Mnenje MIZKŠ o pripombah (brez omejitev v zvezi z zaupnostjo gradiva), prejetih v postopku javne obravnave osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o digitalni radiodifuziji - ZDRad-B, ki so bile objavljene 1. 7. 2011 na spletnih straneh takrat pristojnega Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

 

Odziv MIZKŠ na pripombe iz javne obravnave osnutka predloga ZDRad-B (11. 06. 2012).

 

5.6.2012

Mnenja in pripombe, prejeti v postopku javne obravnave osnutka Pravilnika o spremembah Pravilnika o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih in podatkovnih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju  in odziv MIZKŠ nanje

 

V javni obravnavi prejeta mnenja in pripombe:

Odziv MIZKŠ na pripombe