Skoči na vsebino

KOMPETENČNI CENTER ZA ŠIROKOPASOVNO INFRASTRUKTURO - BCO SLOVENIJA

Nazadnje osveženo 27. 10. 2017

 

Konferenca Evropske komisije - Broadband Days 2017

Evropska komisija organizira Broadband Days 2017. Plenarno zasedanje in panelne razprave bodo osredotočene na razvoj širokopasovnih povezav z različnih vidikov. Zasedanje bo izvedeno v dveh dneh:
- 20.11.2017 - Broadband for Everyone in Europe - Launch Event of the Broadband Competence Offices Network

and the Support Facility;
- 21.11.2017 - "B-Day: Towards a Giga Europe" Conference.


Vse potrebne informacije in prijavo najdete na slednji povezavi: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-days-2017

 

Naloge kompetenčnega centra za širokopasovno infrastrukturo - BCO Slovenija

 

Kompetenčni center za širokopasovno infrastrukturo – BCO (Broadband Competence Office)  Slovenija je enotna kontaktna točka Ministrstva za javno upravo za obveščanje državljanov, lokalnih skupnosti, operaterjev elektronskih komunikacij in drugih zainteresiranih deležnikov v zvezi s sofinanciranjem gradnje širokopasovne infrastrukture na belih lisah, v zvezi s projektom vzpostavitve brezžičnih točk (WiFi4EU) pa tudi v zvezi z drugimi projekti gradnje širokopasovne infrastrukture. 

 

V okviru naših prizadevanj za transparentnost delovanja na EU ravni, temelji vzpostavitev BCO Slovenija na ideji, da bo v vsaki državi članici vzpostavljena enotna kontaktna točka, ki bo ponujala informacije v zvezi s problematiko širokopasovne infrastrukture. Naloga lokalnega BCO je sodelovanje z BCO-jem na EU nivoju in v okviru možnosti obveščanje in svetovanje lokalnim skupnostim, državljanom ter podjetjem. Nudil bo tudi podporo predstavnikom lokalnih in regionalnih oblasti, z namenom čim učinkovitejšega vlaganja v širokopasovno infrastrukturo s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter po možnosti v kombinaciji z drugimi finančnimi instrumenti (CEF).

 

Naloge BCO Slovenija:
 
V zvezi z gradnjo širokopasovne infrastrukture na belih lisah

 
• seznanitev regij, lokalnih skupnosti in državljanov o načrtih za gradnjo širokopasovne infrastrukture na belih lisah,
• priprava informativnega dogodka za predstavnike lokalnih skupnosti, operaterjev in zainteresiranih deležnikov, takoj ko bodo znane podrobnosti o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje gradnje širokopasovne infrastrukture na belih lisah,
• posredovanje informacij in pomoč lokalnim skupnostim, operaterjem in drugim deležnikom pri pripravi prijave na javni razpis,
• spremljanje izvedbe javnega razpisa ter izvajanje pogodbenih obveznosti deležnikov,  ki so uspešno kandidirali na javnem razpisu,
• spremljanje ustreznih kazalnikov ter rezultatov po zaključku projektov gradnje širokopasovnih omrežij,
• sodelovanje v mreži vseh evropskih BCO-jev,
• reševanje odprtih vprašanj v zvezi z gradnjo širokopasovne infrastrukture na belih lisah, na podlagi dobrih praks in izkušenj posameznih BCO-jev.
 
V zvezi  s seznanitvijo in izvedbo projekta WiFi4EU

 

• spremljanje aktivnosti na nivoju Evropske Unije (EU) v zvezi s projektom WiFi4EU,
• obveščanje lokalnih skupnosti in druge zainteresirane javnosti o odločitvah v EU v zvezi s projektom,
• seznanitev regij, lokalnih skupnosti in državljanov o namenu, možnostih sodelovanja in izvedbi projekta WiFi4EU,
• komunikacija z zainteresiranimi deležniki za sodelovanje na projektu WiFi4EU,
• priprava seznamov občin, predstavnikov lokalnih skupnosti in drugih deležnikov na področju Slovenije, za potrebe izvedbe projekta WiFi4EU,
• posredovanje seznamov institucijam EU, ki bodo odgovorne za izvedbo in spremljanje projekta WiFi4EU,
• priprava in posredovanje odgovorov ter reševanje nejasnosti na temo projekta WiFi4EU ,
• sodelovanje z mrežo evropskih BCO-jev na temo izvedbe projekta,
• seznanitev vseh zainteresiranih deležnikov z javnim razpisom »first pilot call«,
• spremljanje implementacije WiFi točk pri uspešnih kandidatih.
 

Splošne informacije o projektih širokopasovne infrastrukture
 
• informiranje lokalnih skupnosti in državljanov o uspešnosti naložb v širokopasovno infrastrukturo,
• podpora pri izvajanju zavez enotnega digitalnega trga, s pospeševanjem investicij v širokopasovno infrastrukturo in vzpostavitev storitev na tej visoko hitrostni infrastrukturi s pomočjo evropskih sredstev,
• pomoč pri premagovanju pomankanja znanja pri načrtovanju projektov, pravnih, upravnih in tehničnih znanj,
• spremljanje projektov širokopasovne infrastrukture,
• aktivna vloga pri obveščanju regionalnih in lokalnih oblasti o prednostih širokopasovne infrastrukture na podeželju,
• sodelovanje z mrežo evropskih BCO-jev pri iskanju optimalnih rešitev na področju kartiranja obstoječe širokopasovne infrastrukture, zmanjševanja stroškov gradnje in pospeševanja povpraševanja po internetnih storitvah,
 vzpostavitev zbirke vprašanj in odgovorov v zvezi s tematiko širokopasovne infrastrukture
• koordinacija med posameznimi izvajalci BCO storitev
• spremljanje aktivnosti izvajalcev BCO storitev.

 

Kontaktni podatki BCO Slovenija: mag. Jože Vojković, tel: 01 478 33 78, e-mail: joze.vojkovic(at)gov.si