Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KOMPETENČNI CENTER ZA ŠIROKOPASOVNO INFRASTRUKTURO - BCO SLOVENIJA

Nazadnje osveženo 27. 10. 2017

 

Konferenca Evropske komisije - Broadband Days 2017

Evropska komisija organizira Broadband Days 2017. Plenarno zasedanje in panelne razprave bodo osredotočene na razvoj širokopasovnih povezav z različnih vidikov. Zasedanje bo izvedeno v dveh dneh:
- 20.11.2017 - Broadband for Everyone in Europe - Launch Event of the Broadband Competence Offices Network

and the Support Facility;
- 21.11.2017 - "B-Day: Towards a Giga Europe" Conference.


Vse potrebne informacije in prijavo najdete na slednji povezavi: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-days-2017

 

Naloge kompetenčnega centra za širokopasovno infrastrukturo - BCO Slovenija

 

Kompetenčni center za širokopasovno infrastrukturo – BCO (Broadband Competence Office)  Slovenija je enotna kontaktna točka Ministrstva za javno upravo za obveščanje državljanov, lokalnih skupnosti, operaterjev elektronskih komunikacij in drugih zainteresiranih deležnikov v zvezi s sofinanciranjem gradnje širokopasovne infrastrukture na belih lisah, v zvezi s projektom vzpostavitve brezžičnih točk (WiFi4EU) pa tudi v zvezi z drugimi projekti gradnje širokopasovne infrastrukture. 

 

V okviru naših prizadevanj za transparentnost delovanja na EU ravni, temelji vzpostavitev BCO Slovenija na ideji, da bo v vsaki državi članici vzpostavljena enotna kontaktna točka, ki bo ponujala informacije v zvezi s problematiko širokopasovne infrastrukture. Naloga lokalnega BCO je sodelovanje z BCO-jem na EU nivoju in v okviru možnosti obveščanje in svetovanje lokalnim skupnostim, državljanom ter podjetjem. Nudil bo tudi podporo predstavnikom lokalnih in regionalnih oblasti, z namenom čim učinkovitejšega vlaganja v širokopasovno infrastrukturo s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter po možnosti v kombinaciji z drugimi finančnimi instrumenti (CEF).

 

Naloge BCO Slovenija:
 
V zvezi z gradnjo širokopasovne infrastrukture na belih lisah

 
• seznanitev regij, lokalnih skupnosti in državljanov o načrtih za gradnjo širokopasovne infrastrukture na belih lisah,
• priprava informativnega dogodka za predstavnike lokalnih skupnosti, operaterjev in zainteresiranih deležnikov, takoj ko bodo znane podrobnosti o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje gradnje širokopasovne infrastrukture na belih lisah,
• posredovanje informacij in pomoč lokalnim skupnostim, operaterjem in drugim deležnikom pri pripravi prijave na javni razpis,
• spremljanje izvedbe javnega razpisa ter izvajanje pogodbenih obveznosti deležnikov,  ki so uspešno kandidirali na javnem razpisu,
• spremljanje ustreznih kazalnikov ter rezultatov po zaključku projektov gradnje širokopasovnih omrežij,
• sodelovanje v mreži vseh evropskih BCO-jev,
• reševanje odprtih vprašanj v zvezi z gradnjo širokopasovne infrastrukture na belih lisah, na podlagi dobrih praks in izkušenj posameznih BCO-jev.
 
V zvezi  s seznanitvijo in izvedbo projekta WiFi4EU

 

• spremljanje aktivnosti na nivoju Evropske Unije (EU) v zvezi s projektom WiFi4EU,
• obveščanje lokalnih skupnosti in druge zainteresirane javnosti o odločitvah v EU v zvezi s projektom,
• seznanitev regij, lokalnih skupnosti in državljanov o namenu, možnostih sodelovanja in izvedbi projekta WiFi4EU,
• komunikacija z zainteresiranimi deležniki za sodelovanje na projektu WiFi4EU,
• priprava seznamov občin, predstavnikov lokalnih skupnosti in drugih deležnikov na področju Slovenije, za potrebe izvedbe projekta WiFi4EU,
• posredovanje seznamov institucijam EU, ki bodo odgovorne za izvedbo in spremljanje projekta WiFi4EU,
• priprava in posredovanje odgovorov ter reševanje nejasnosti na temo projekta WiFi4EU ,
• sodelovanje z mrežo evropskih BCO-jev na temo izvedbe projekta,
• seznanitev vseh zainteresiranih deležnikov z javnim razpisom »first pilot call«,
• spremljanje implementacije WiFi točk pri uspešnih kandidatih.
 

Splošne informacije o projektih širokopasovne infrastrukture
 
• informiranje lokalnih skupnosti in državljanov o uspešnosti naložb v širokopasovno infrastrukturo,
• podpora pri izvajanju zavez enotnega digitalnega trga, s pospeševanjem investicij v širokopasovno infrastrukturo in vzpostavitev storitev na tej visoko hitrostni infrastrukturi s pomočjo evropskih sredstev,
• pomoč pri premagovanju pomankanja znanja pri načrtovanju projektov, pravnih, upravnih in tehničnih znanj,
• spremljanje projektov širokopasovne infrastrukture,
• aktivna vloga pri obveščanju regionalnih in lokalnih oblasti o prednostih širokopasovne infrastrukture na podeželju,
• sodelovanje z mrežo evropskih BCO-jev pri iskanju optimalnih rešitev na področju kartiranja obstoječe širokopasovne infrastrukture, zmanjševanja stroškov gradnje in pospeševanja povpraševanja po internetnih storitvah,
 vzpostavitev zbirke vprašanj in odgovorov v zvezi s tematiko širokopasovne infrastrukture
• koordinacija med posameznimi izvajalci BCO storitev
• spremljanje aktivnosti izvajalcev BCO storitev.

 

Kontaktni podatki BCO Slovenija: mag. Jože Vojković, tel: 01 478 33 78, e-mail: joze.vojkovic(at)gov.si