Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV INTERESA K SODELOVANJU Z BCO SLOVENIJA

I. Javni poziv za predložitev interesa za sodelovanje – rok 31.8.2017


Ministrstvo za javno upravo je v letu 2017 vzpostavilo Kompetenčni center za širokopasovno infrastrukturo – BCO Slovenija, ki je enotna kontaktna točka Ministrstva za javno upravo za obveščanje državljanov, lokalnih skupnosti, operaterjev elektronskih komunikacij in drugih zainteresiranih deležnikov v zvezi s sofinanciranjem gradnje širokopasovne infrastrukture na belih lisah, v zvezi s projektom vzpostavitve brezžičnih točk (WiFi4EU) pa tudi v zvezi z drugimi projekti gradnje širokopasovne infrastrukture. 

 

Naloge BCO Slovenija:

V zvezi z gradnjo širokopasovne infrastrukture na belih lisah


• seznanitev regij, lokalnih skupnosti in državljanov o načrtih za gradnjo širokopasovne infrastrukture na belih lisah,
• priprava informativnega dogodka za predstavnike lokalnih skupnosti, operaterjev in zainteresiranih deležnikov, takoj ko bodo znane podrobnosti o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje gradnje širokopasovne infrastrukture na belih lisah,
• posredovanje informacij in pomoč lokalnim skupnostim, operaterjem in drugim deležnikom pri pripravi prijave na javni razpis,
• spremljanje izvedbe javnega razpisa ter izvajanje pogodbenih obveznosti deležnikov,  ki so uspešno kandidirali na javnem razpisu,
• spremljanje ustreznih kazalnikov ter rezultatov po zaključku projektov gradnje širokopasovnih omrežij,
• sodelovanje v mreži vseh evropskih BCO-jev,
• reševanje odprtih vprašanj v zvezi z gradnjo širokopasovne infrastrukture na belih lisah, na podlagi dobrih praks in izkušenj posameznih BCO-jev.
  

V zvezi  s seznanitvijo in izvedbo projekta WiFi4EU


• spremljanje aktivnosti na nivoju Evropske Unije (EU) v zvezi s projektom WiFi4EU,
• obveščanje lokalnih skupnosti in druge zainteresirane javnosti o odločitvah v EU v zvezi s projektom,
• seznanitev regij, lokalnih skupnosti in državljanov o namenu, možnostih sodelovanja in izvedbi projekta WiFi4EU,
• komunikacija z zainteresiranimi deležniki za sodelovanje na projektu WiFi4EU,
• priprava seznamov občin, predstavnikov lokalnih skupnosti in drugih deležnikov na področju Slovenije, za potrebe izvedbe projekta WiFi4EU,
• posredovanje seznamov institucijam EU, ki bodo odgovorne za izvedbo in spremljanje projekta WiFi4EU,
• priprava in posredovanje odgovorov ter reševanje nejasnosti na temo projekta WiFi4EU,
• sodelovanje z mrežo evropskih BCO-jev na temo izvedbe projekta,
• seznanitev vseh zainteresiranih deležnikov z javnim razpisom »first pilot call«,
• spremljanje implementacije WiFi točk pri uspešnih kandidatih.
 
Splošne informacije o projektih širokopasovne infrastrukture

 
• informiranje lokalnih skupnosti in državljanov o uspešnosti naložb v širokopasovno infrastrukturo,
• podpora pri izvajanju zavez enotnega digitalnega trga, s pospeševanjem investicij v širokopasovno infrastrukturo in vzpostavitev storitev na tej visoko hitrostni infrastrukturi s pomočjo evropskih sredstev,
• pomoč pri premagovanju pomankanja znanja pri načrtovanju projektov, pravnih, upravnih in tehničnih znanj,
• spremljanje projektov širokopasovne infrastrukture,
• aktivna vloga pri obveščanju regionalnih in lokalnih oblasti o prednostih širokopasovne infrastrukture na podeželju,
• sodelovanje z mrežo evropskih BCO-jev pri iskanju optimalnih rešitev na področju kartiranja obstoječe širokopasovne infrastrukture, zmanjševanja stroškov gradnje in pospeševanja povpraševanja po internetnih storitvah,
• vzpostavitev zbirke vprašanj in odgovorov v zvezi s tematiko širokopasovne infrastrukture
• koordinacija med posameznimi izvajalci BCO storitev
• spremljanje aktivnosti izvajalcev BCO storitev.


II. Namen javnega poziva


Z namenom zagotovitve celovitega pristopa k reševanju morebitnih problemov na operativnem nivoju (na ravni končnih uporabnikov, lokalnih skupnosti ali investitorjev) in zagotovitve prenosa informacij iz nivoja EU (npr.: v zvezi s projektom WiFi4EU ali pokrivanjem belih lis) bomo vzpostavili povezavo med BCO Slovenija in deležniki, ki delujejo v lokalnih skupnostih. Posledično bomo identificirali vrzeli pomanjkanja informacij ter na tistih področjih okrepili delovanje BCO Slovenija oziroma deležnikov, ki bodo za to zainteresirani.


III. Predlagatelji interesa


K sodelovanju vabimo vse, ki ste že do sedaj oziroma nameravate v prihodnje opravljati katerokoli od navedenih nalog, ki so sicer predvidene za BCO Slovenija. Od vas pričakujemo predložitev načelno izkazanega interesa za sodelovanje in opis (vsebinski in lokacijski) dosedanjih oziroma planiranih aktivnosti.


IV. Rok


Rok za predložitev interesa za sodelovanje je 31.8.2017 na naslov gp.mju(at)gov.si, s pripisom Kompetenčni center za širokopasovno infrastrukturo.
Vsi subjekti, ki naknadno ugotovijo interes za sodelovanje, posredujejo prijavo na isti naslov.

 

Kontaktna oseba je mag. Jože Vojković, tel: 01 478 33 78, e-mail: joze.vojkovic(at)gov.si 

 

V.  Rezultat


Na podlagi evidentiranega interesa bomo pripravili in na spletni strani objavili seznam vseh deležnikov, ki delujejo v Sloveniji na področju obveščanja in pri drugih nalogah, navedenih v točki I. Posledično bomo identificirali vrzeli pomanjkanja informacij ter na tistih področjih okrepili delovanje BCO Slovenija oziroma deležnikov, ki bodo za to zainteresirani.