Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KONTAKTNA TOČKA

Enotna kontaktna točka v skladu z Uredbo (EU) 2018/1807 in  Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji  opravlja naloge sodelovanja s  pristojnimi organi za izmenjavo neosebnih podatkov po Uredbi (EU) 2018/1807 v sodelovalnih postopkih in  zagotavljanja informacij po tej evropski uredbi. 


V skladu z Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji  prek enotne kontaktne točke pristojni organi tudi notificirajo Evropski Komisiji vse obstoječe predpise, ki vsebujejo zahtevo glede lokalizacije neosebnih podatkov in ki jih želijo ohraniti v veljavi, da bo Komisija v nadaljnjih postopkih ocenila upravičenost tako postavljenih zahtev. Notifikacija Komisiji načrtovanih omejitev glede lokalizacije neosebnih podatkov, ki jih organi šele predlagajo v osnutkih aktov, poteka po postopku zbiranja informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe evropskih iz Direktive (EU) 2015/1535 in torej prek kontaktne točke iz navedene direktive, ki je v Republiki Sloveniji Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST).

 

Kontaktna točka:


Ministrstvo za javno upravo
Tržaška 21
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 478 8330
Fax: +386 1 478 8331
splet: www.mju.gov.si
e-pošta: gp.mju(at)gov.si 

 

Kontaktna oseba: dr. Simona Kralj Zatler