Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UPRAVLJANJE RADIJSKEGA SPEKTRA

Nazadnje posodobljeno 2. 4. 2019

Sprejet Načrt uporabe frekvenčnega pasu 470 – 790 MHz v Republiki Sloveniji, komercialna uporaba 700 MHZ pasu od 1. 7. 2020 dalje

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 28. 3. 2019 sprejela Načrt uporabe frekvenčnega pasu 470 – 790 MHz v Republiki Sloveniji (pdf).

 

Zaradi hitrega razvoja in naraščanja pomena mobilnih komunikacij prihaja do neizogibnih reorganizacij uporabe radijskega spektra in zahtev za pravočasno podeljevanje novih dodatnih frekvenčnih pasov zainteresiranim operaterjem elektronskih komunikacij. Sklep 2017/899 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi frekvenčnega pasu 470–790 MHz nalaga državam članicam z izjemo Cipra, da omogočijo uporabo 700 MHz pasu (694 – 790 MHz), ki je bil do sedaj namenjen za radiodifuzijo, za prizemne sisteme za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve do 30. 6. 2020. Ustrezno utemeljene izjeme, iz razlogov opredeljenih v sklepu, so možne do 30. 6. 2022.

 

Frekvence iz frekvenčnega pasu 700 MHz so prve dodatne frekvence, namenjene uvajanju nove generacije mobilne tehnologije 5G. T. i. pionirske frekvenčne pasove za 5G tvorita še radijska pasova 3.4 – 3.8 GHz in 24.25 – 27.5 GHz. Zaradi različnih propagacijskih in prenosnih lastnosti je treba namreč zagotoviti frekvence v nižjih in višjih pasovih, da bi omogočili visoke prenosne hitrosti v 5G omrežjih na urbanih področjih in zadostno pokritost na ruralnih področjih. Uporaba frekvenc v frekvenčnem pasu 700 MHz je v opisanih okoliščinah strateškega pomena za stroškovno učinkovito vzpostavitev mobilnih komunikacijskih omrežij naslednje generacije 5G, ki bodo omogočala čim večjo pokritost ozemlja.

 

Razpoložljive frekvence v 700 MHz pasu so trenutno v uporabi za testne namene do 30. 6. 2020. Skladno s strateškimi usmeritvami Evropske unije, interesom operaterjev elektronskih komunikacij ter glede na razpoložljivost bo v Republiki Sloveniji izveden postopek podelitve frekvenc iz 700 MHz pasu za brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve, tako da bodo za komercialno uporabo na voljo od 1. 7. 2020 dalje. Ministrstvo za javno upravo bo obvestilo Evropsko komisijo o časovnem načrtu uporabe frekvenc v 700 MHz pasu v Republiki Sloveniji.

 

Pripombe in mnenja na javni poziv za pridobitev mnenj o upravljanju radijskega spektra za mobilne komunikacije

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 5. 5. 2015 objavilo javni poziv za pridobitev mnenj o upravljanju radijskega spektra za mobilne komunikacije. Kot odziv na to obvestilo smo prejeli naslednje pripombe in mnenja, ki jih iz razloga transparentnosti delovanja objavljamo:

  

Javni poziv za pridobitev mnenj o upravljanju radijskega spektra za mobilne komunikacije - podaljšanje roka za prispevke do 5. 6. 2015

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podaljšuje rok za posredovanje prispevkov za pripravo strateških usmeritev v okviru javnega poziva za pridobitev mnenj o upravljanju radijskega spektra za mobilne komunikacije, in sicer do petka, 5. 6. 2015.

 

Prosimo, da svoje prispevke posredujete na naslov gp.mizs@gov.si, s pripisom za ''700 MHz''.

 

Javni poziv za pridobitev mnenj o upravljanju radijskega spektra za mobilne komunikacije

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni poziv za pridobitev mnenj o upravljanju radijskega spektra za mobilne komunikacije.

 

Zainteresirano javnost vabimo, da odgovore na vprašanja oz. svoje prispevke za pripravo strateških usmeritev poda do 1. 6. 2015, na naslov gp.mizs@gov.si, s pripisom za ''700 MHz''.