Skoči na vsebino

DRŽAVNI RAČUNALNIŠKI OBLAK13. 12. 2015 je minister Boris Koprivnikar iz prenovljenega storitvenega kataloga naročil prvi uradni virtualiziran strežnik v Državnem računalniškem oblaku (DRO). V ozadju je orkestrator samodejno opravil vsa potrebna opravila, da se je strežnik zagnal na novi infrastrukturi skladno s standardiziranimi postopki povezovanja v zaledne sisteme (mrežne storitve, varnostno shranjevanje, vključitev v aktivni imenik ipd.). S tem simboličnim dejanjem se je na Ministrstvu za javno upravo začelo novo pomembno obdobje v državni informatiki. Po prenovi omrežja HKOM in uspešnem zaključku ostalih projektov, ki so povezani s konsolidacijo in centralizacijo državne informatike, bodo sodobne oblačne storitve IaaS (infrastruktura), PaaS (referenčna računalniška okolja), DBaaS (podatkovne zbirke), SaaS (programske rešitve, npr. dokumentni sistem, e-pošta, HRM, CRM itd.) postopoma na voljo vsem državnim organom in uporabnikom njihovih storitev.

Enotna vstopna točka ostaja aplikacija Maxima, s prenovljenim vstopnim portalom, ki bo poleg pomoči uporabnikom nudila vse storitve in informacije, ki jih potrebujejo državne institucije in kot končni uporabniki programskih storitev tudi državljani.

 

 

22. decembra 2015, so minister za javno upravo Boris Koprivnikar, generalni direktor Direktorata za informatiko mag. Jurij Bertok ter vodja projekta Marko Ambrož predstavili medijem podrobnosti vzpostavitve Državnega računalniškega oblaka (predstavitev).

 

 

 

Državni računalniški oblak (DRO) je namenska računalniška infrastruktura v lasti in upravljanju države, ki omogoča državnim institucijam (neposrednim proračunskim uporabnikom), da z uporabo koncepta računalništva v oblaku, hitro in ceneje dosežejo svoje poslovne cilje. Nudi računske, shranjevalne, razvojne, poslovne in druge zmogljivosti v obliki storitev.

 

                                                                                                


Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka pomeni:
•    vzpostavitev standardizirane platforme;
•    objavo podatkovnih vsebin prek odprtih spletnih storitev na standardiziran način neposredno iz skupnega podatkovnega sloja;
•    zagotovitev inovativnega okolja;
•    vzpostavitev tripartitnega razvojnega modela med javno upravo, akademsko sfero in gospodarstvom s ciljem zagotavljanja pretoka znanja in tehnologij, ciljnega izobraževanja potrebnih kadrov in zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti projekta;
•    povečanje učinkovitosti delovanja javne uprave s prihranki časa in znižanja stroškov;
•    vpliv na cilje ostalih razvojnih prioritet (razvoj informacijske družbe, poenostavljanje in usposobljenost za delo z IKT, spodbujanje informatizacije postopkov itd.);
•    bistveno znižanje stroškov ob zagonu novih storitev;
•    nižanje stroškov IT vzdrževanja zaradi uporabe tehnologij računalništva v oblaku;
•    zagotavljanje elastičnosti storitev;
•    vgrajeno informacijsko varnost;
•    povečanje zmogljivosti prenosnih informacijskih sistemov.

Cilje nameravamo doseči:
•    z vpeljavo odprtih standardov;
•    z zagotavljanjem povezljivosti storitev;
•    z vzpostavitvijo enovite storitvene platforme na osnovi skupne arhitekture za potrebe izboljšanja dostopnosti javnih storitev državljanom;
•    z zagotavljanjem razpoložljivosti storitev od kjerkoli in kadarkoli;
•    s preverjanjem (tudi varnostnih) ustreznosti informacijskih rešitev;
•    z enostavnejšimi storitvami za državljane in podjetja;
•    s povezovanjem in deljenjem informacij z državljani in podjetji, ki jih bodo omogočale nove inovativne elektronske storitve ter
•    s kreiranjem novih digitalnih delovnih mest.

 

 

 

Operacijo Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Gospodarsko - razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Informacijska družba.