Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNI PROJEKTI

Nazadnje osveženo 29. 5. 2019. 

 

Obzorje 2020 (Horizon 2020) je novi okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Nadomešča 7. Okvirni program (FP7), ki se je konec leta 2013 iztekel. Obenem je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. Program se je začel izvajati 1. 1. 2014 in se bo izvajal do 31. 12. 2020. Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je preko 80 milijard EUR. Več....Instrument za povezovanje Evrope – IPE (Connecting Europe Facility – CEF) je v obdobju 2014-2020 ključni instrument financiranja EU za spodbujanje rasti, delovnih mest in konkurenčnosti s ciljnimi naložbami v infrastrukturo na evropski ravni. IPE podpira razvoj visoko učinkovitih, trajnostnih in medsebojno učinkovitih vse-evropskih omrežij na področjih prometa, energetike in telekomunikacijske infrastrukture. Naložbe IPE zapolnjujejo manjkajoče povezave v evropski prometni, energetski in digitalni hrbtenici. Več....

 

 

Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (angl. Competitiveness and Innovation Programme - CIP) poteka v finančni perspektivi 2007-2013 in je organiziran v okviru treh stebrov:
•    Program za podjetništvo in inovacije (angl kr. CIP EIP)
•    Program za podporo politik iz področja informacijsko komunikacijske tehnologije (angl. kr. CIP PSP)
•    Program za inteligentno energijo (angl kr. CIP IEE)

Ministrstvo za javno upravo sodeluje pri projektih iz programa drugega stebra (CIP PSP), ki je tudi osnovni finančni instrument za realizacijo strateških podlag za razvoj e-uprave na EU nivoju kot so: Digitalna agenda, Malmö ministrska deklaracija za razvoj e-uprave iz leta 2009 in EU akcijski načrt za razvoj e-uprave do leta 2015. Delovni program CIP PSP pa je podlaga za pripravo razpisov, ki so namenjeni državam članicam.

V sklopu tega stebra potekajo aktivnosti, ki spodbujajo interoperabilnost elektronskih rešitev med državami članicami prek sofinanciranja izvedbe velikih pilotnih projektov (angl. large scale pilots).

Ministrstvo je iz programa CIP že uspešno zaključilo projekta STORK in SPOCS, v izvajanju pa sta še projekta STORK2.0 in e-SENS.

 

 

 

 

 

7. Okvirni program (7 OP, angl. 7 Framework Programme - FP7) je eden temeljnih programov EU, ki je namenjen spodbujanju raziskovalne dejavnosti. Program je zelo kompleksen in vsebuje niz različnih podprogramov in oblik pomoči, ki so jih lahko deležni posamezniki in organizacije širom Evrope. 7 OP je sprejet za obdobje 2007-2013.

7 OP je sestavljen iz 4 glavnih programov (Sodelovanje, Zamisli, Človeški viri in Zmogljivosti) ter posebnega programa za jedrske raziskave. Projekti 7. Okvirnega programa so praviloma veliki večpartnerski projekti, ki jih izvajajo partnerji, povezani v konzorcije. V nekaterih primerih pa so lahko prijavitelji in izvajalci tudi posamezniki ali posamezna podjetja in institucije.

7. Okvirni program, skupaj z Okvirnim programom za konkurenčnost in inovativnost (CIP), Programi za izobraževanje in usposabljanje, Strukturnih skladov in Kohezijskim skladom, spodbuja doseganje ciljev rasti, konkurenčnosti in zaposlovanja.


Ministrstvo za javno upravo v okviru programa Sodelovanje sodeluje v projektu Oblak za Evropo.