Skoči na vsebino

RAZVOJ APLIKATIVNIH REŠITEV

 

Sektor za razvoj aplikativnih rešitev deluje znotraj Direktorata za informatiko:

  • vodi in koordinira strateški razvoj e-poslovanja v javni upravi,
  • pripravlja, izvaja, dopolnjuje in spremlja strategije in akcijske načrte za e-poslovanje,
  • skrbi za razvoj in delovanje e-storitev za: državljane, javne uslužbence, izmenjavo podatkov organov javne uprave ter za čezmejne in mednarodne projekte.

Na področju razvoja aplikativnih rešitev:


Delovno področje zaokrožujeta dva vsebinska sklopa:

  • aplikativna podpora za delovanje e-storitev za podporo poslovanju javne uprave z državljani in poslovnimi subjekti, e-storitev za podporo poslovanju znotraj javne uprave ter e-storitev za zagotavljanje e-vključenosti in e-sodelovanja, razvoj storitev zaupanja (e-avtentikacija, e-podpis, e-vročanje), podporo obratovanju aplikacij za UE (MPZT+BLAG, INSPIS), razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema za upravljanje z dokumentarnim gradivom ter vodenje medresorske koordinacije, vodenje in sodelovanje pri projektih s področja uvajanja e-poslovanja v postopke upravnega poslovanja;
  • razvoj elektronskih storitev za razvoj e-storitev za podporo poslovanju javne uprave z državljani in poslovnimi subjekti, e-storitev za podporo poslovanju znotraj javne uprave ter e-storitev za zagotavljanje e-vključenosti in e-sodelovanja, vodenje in sodelovanje pri projektih s področja e-uprave, e-javnih naročil, interoperabilnosti ter drugih projektov elektronskega poslovanja, skladno z veljavnimi strateškimi dokumenti in akcijskimi načrti na tem področju, administracija in podpora obratovanju ter vzdrževanje skupnih gradnikov za izvajanje elektronskih podatkovnih poizvedb, razvoj skupnih gradnikov za izvajanje elektronskih podatkovnih poizvedb, razvoj centralnega informacijskega sistema za elektronske postopke, razvoj portala eUprava kot centralne informacijske platforme za elektronske storitve za državljane, razvoj in delovanje informacijske platforme za objavo odprtih podatkov.

 

V Sektorju za razvoj aplikativnih rešitev vodimo naslednje projekte: