Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UPRAVLJANJE S PODATKI

 

 

Na področju upravljanja s podatki:

 • opravljamo naloge, ki se navezujejo na sistemsko arhitekturo in standarde, potrebne za učinkovito in racionalno izvajanje gostovanja informacijskih sistemov na centralni informacijski infrastrukturi, s posebnim poudarkom na obvladovanju življenjskega cikla aplikacij in pripadajočih podatkov in dokumentov;
 • upravljamo s trajnim stanjem podatkov, kar vključuje upravljanje s podatkovnimi bazami (DBMS), dokumentnimi sistemi in ostalimi podatkovnimi viri ter s podatkovnimi modeli na storitvenem in integracijskem nivoju;
 • skrbimo za definicije, vzdrževanje in celoten življenjski cikel podatkov v podatkovnem slovarju, za orodja za preslikavo med logičnimi in fizičnimi podatkovnimi modeli, izbiro ustreznih podatkovnih arhitektur, preslikave in transformacije podatkov;
 • skrbimo za enotno sistemsko arhitekturo in pripadajoče standarde;
 • določamo smernice in navodila za obvladovanje sprememb v informacijskih sistemih ter njihovo izvajanje v delu gostovanja kompleksnih in spletnih sistemov;
 • upravljamo repozitorij izvorne kode aplikacijskega in podatkovnega dela informacijskih sistemov in pripadajočega sistema zvezne integracije;
 • vzdržujemo definicije logičnih in fizičnih podatkovnih modelov na nivoju podatkovnih baz (vključno z ER podatkovnimi modeli, nerelacijskimi podatkovnimi modeli) in na storitveni in integracijski ravni (v smislu ustreznih shem in ostalih podatkovnih oblik);
 • izvajamo optimizacijo objektov podatkovnega sloja, identifikacijo neučinkovitih ali zastarelih modelov ter njihovo evolucijsko nadgradnjo in izboljševanje;
 • vzdržujemo podatkovni slovar, podatkovne artefakte in izvaja konsolidacije in ponovne uporabljivosti podatkovnih modelov;
 • skrbimo za uveljavljanje principov in vzorcev ter dobrih praks;
 • skrbimo za preverjanje programskih in uporabniških pristopov ter programske kode, ki skrbi za komunikacijo s podatkovnim nivojem;
 • skrbimo za izbor ustreznih tehnologij in sistemov na podatkovnem nivoju;
 • upravlja s sistemom za nadzor dostopa nad podatki ter vzpostavlja metode za preverjanje skladnosti podatkovnega nivoja in nadzor ter upravljanje s podatkovnim nivojem;
 • skrbimo za smernice za udejanjanje podatkovne in dokumentne arhitekture v smislu oblačnega računalništva.Delovno področje zaokrožujejo trije vsebinski sklopi:

 • sistemska arhitektura in standardi za obvladovanje gostovanja kompleksnih informacijskih sistemov, vodenje tehnološkega otoka JAVA, vzdrževanje referenčne arhitekture in standardizacijskih postopkov, za skrbništvo dokumenta Generičnih Tehnoloških Zahtev – GTZ, izdelavo namestitvenih načrtov za nove ali migracijo obstoječih informacijskih sistemov, skrbništvo nadzornih sistemov podatkovnih zbirk, vzdrževanje repozitorija poslovno informacijske arhitekture, pripadajočih metodologij in orodij, sodelovanje v EU projektih;
 • sistemsko upravljanje za obvladovanje gostovanja sistema enotnih spletnih strani državnih organov in upravnih enot - SESS s spletnimi mesti, upravljanje okolja za gostovanje LAMP, spletna gostovanja in pripadajočih podatkovnih zbirk, upravljanje tehnološkega otoka LAMP, upravljanje okolja za gostovanje LAMP in pripadajočih sistemov za predpomnenje, upravljanje repozitorija izvorne kode in modulov za analizo izvorne kode, upravljanje sistema za zvezno integracijo, upravljanje sistema za avtomatizirano nameščanje, sodelovanje v EU projektih;
 • podatkovno modeliranje za vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnega slovarja z iskalnikom in podatkovnimi artefakti, viri in registracijo virov ter mehanizmi/orodji za preverjanje skladnosti XML shem, vzdrževanje navodila za oblikovanje XML shem, vzpostavitev in izvajanje procesa preverjanja skladnosti podatkovnih modelov, storitev in XML shem s skupnim podatkovnim slovarjem, izdelavo logičnih in fizičnih podatkovnih modelov za potrebe horizontalnih funkcij, vzpostavitev sistema testnih – anonimiziranih podatkov in identitet, ki se potrebujejo za testna in uvajalna okolja informacijskih sistemov, vzdrževanje podatkovnega zemljevida in skupnega podatkovnega slovarja (v okviru centralizacije) in orodja za potrebe semantične konsolidacije registrov in evidenc, zajem podatkov o obstoječem stanju podatkovnih modelov in virov za potrebe polnjenja skupnega podatkovnega slovarja, vzpostavitev in podporo podatkovnemu modeliranju: transakcij, vmesnikov, postopkov in formiranju dokumentov s pomočjo skupnega podatkovnega slovarja in pripadajočih orodij, ki bo vzpostavljal enkratni zapis podatkov, za nudenje tehnične pomoči ekipam, ki vzpostavljajo nove registre in evidence ter ekipam, ki prenavljajo/nadgrajujejo obstoječe registre in evidence, vzdrževanj in posodabljanje platforme za registre in evidence v smislu horizontalne funkcije skupnih gradnikov.