Skoči na vsebino

ZAKLJUČENI MEDNARODNI PROJEKTI

Nazadnje osveženo 29. 6. 2018.

 

 

Na Ministrstvu za javno upravo, na Direktoratu za informatiko smo zaključili naslednje mednarodne projekte:

 

1. SPOCS

 

Ministrstvo je aktivno sodelovalo v projektu SPOCS - Enostavni elektronski postopki za izvajanje storitev med državami Evropske unije (angl. Simple Procedures Online for Cross-border Services). Šlo je za pilotni projekt velikih razsežnosti programa za konkurenčnost in inovacije CIP (angl. Competitiveness and Innovation Framework Programme).

 

2. STORK 2.0

 

S projektom STORK 2.0 so se obstoječe rešitve nadgradile z varnim priznavanjem elektronskih identitet za poslovne subjekte ter razširile še na druga pomembna področja, kot so: e-zdravje, e-bančništvo, e-univerze in povezovanje poslovnih registrov s podporo drugim projektom iz programa CIP (npr. projekt SPOCS za implementacijo storitvene direktive, PEPPOL za e-javno naročanje). V projektu sodeluje 58 partnerjev iz 19 držav.

 

3. C4E

 

V okviru projekta Oblak za Evropo (angl. Cloud for Europe; kr. C4E) so se proučili vsi tehnični in pravni vidiki  poslovnega modela, ki se vse bolj uveljavlja pri razvoju in nudenju elektronskih storitev tako v zasebnem kot tudi v javnem sektorju. V projektu se je rešitev vzpostavila po principu pred-komercialnih naročil in na ta način so se določila izhodišča za javno naročilo po koncu projekta. 

 

4. e-SENS

 

Projekt e-SENS (»Electronic Simple European Networked Services«) iz programa CIP je konsolidiral obstoječe projekte iz programa CIP in določil skupne gradnike za čezmejno opravljanje storitev e-uprave. Projekt je izhajal iz rezultatov projekta STORK (čezmejna e-avtentikacija), SPOCS (druga generacija enotnih kontaktnih točk za implementacijo Storitvene direktive), e-CODEX (za področje e-pravosodja), epSOS (področje e-zdravja) in PEPPOL (področje e-javna naročila) z namenom oblikovanja dokončnih ključnih skupnih gradnikov za čezmejne e-storitve, kot so: e-identifikacija, e-avtentikacija, e-dokumenti, e-vročanje, e-podpisi. Konsolidirani gradniki se bodo preskusili na področju e-javnega naročanja, e-pravosodja, e-zdravja in e-storitve za poslovne subjekte.

 

 

5. NOBLE