Skoči na vsebino

STORK 2.0

Projekt STORK 2.0 je nadaljevanje uspešno zaključenega projekta STORK, ki je rešil varno priznavanje elektronskih identitet med državami EU za državljane. V omenjenem projektu je še takratno Ministrstvo za pravosodje in javno upravo sodelovalo kot eden izmed 31 partnerjev iz 17 držav.

 

S projektom STORK 2.0 se bodo tako rešitve nadgradile z varnim priznavanjem elektronskih identitet za poslovne subjekte ter razširile še na druga pomembna področja, kot so: e-zdravje, e-bančništvo, e-univerze in povezovanje poslovnih registrov s podporo drugim projektom iz programa CIP (npr. projekt SPOCS za implementacijo storitvene direktive, PEPPOL za e-javno naročanje). V projektu sodeluje 58 partnerjev iz 19 držav.

 

Ministrstvo za javno upravo bo aktivnosti izvajalo v okviru sledečih delovnih področjih:
• WP2: Obstoječe infrastrukture in tržni potencial
• WP3: Pravne analize in analize zaupanja
• WP4: Skupne specifikacije in gradniki
• WP5: Piloti
   - pilotni projekt 2 - Bančništvo
   - pilotni projekt 3 - Javne storitve za poslovne subjekte
• WP8: Promocija in širjenje

 

 

Novica (v angleškem jeziku):

april, 2015

oktober, 2014

maj, 2014

marec, 2014

januar, 2014

oktober, 2013

maj, 2013

januar, 2013

september, 2012

junij, 2012

 

 

STORK 2.0 je EU projekt, sofinanciran s strani EK INFSO-ICT-PSP-297263.