Skoči na vsebino

INTEGRITETA IN PREPREČEVANJE KORUPCIJE

 

 

PROGRAM UKREPOV VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 2015-2016

 

Na svoji 17. redni seji dne 8. 1. 2015 je Vlada RS sprejela Program ukrepov Vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije za obdobje 2015 – 2016 – ničelna toleranca do korupcije in se seznanila s Poročilom o izvedbi ukrepov Vlade Republike Slovenije proti korupciji. Obenem Vlada zavezuje resorna ministrstva, ki so navedena kot nosilci ukrepov, da te realizirajo v predvidenih rokih. Vlada RS dalje zavezuje resorna ministrstva, da pripravijo vmesna polletna poročila in končno poročilo o izvajanju ukrepov iz svoje pristojnosti, Ministrstvo za javno upravo pa, da pripravi skupna polletna poročila ter skupno končno poročilo najkasneje do konca leta 2016. Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, s katerim priporoča gospodarskim družbam v večinski lasti ali pod prevladujočim vplivom države, da pristopijo k Slovenskim smernicam korporativne integritete in jih uresničujejo.

 

 

Program ukrepov Vlade RS z preprečevanje korupcije za obdobje 2015-2016 - ničelna toleranca do korupcije - program

Program preveden v angleški jezik

 

 

KONČNO POROČILO VLADE RS o izvajanju programa ukrepov Vlade  RS za preprečevanje korupcije za obdobje 2015–2016 – ničelna toleranca do korupcije (sprejeto na 124. redni seji Vlade RS dne 2. 3. 2017) - poročilo

 

Tretje vmesno poročilo Vlade RS o izvajanju programa ukrepov Vlade  RS za preprečevanje korupcije za obdobje 2015–2016 – ničelna toleranca do korupcije (sprejeto na 99. redni seji Vlade RS dne 1. 9. 2016) - poročilo

 

Drugo vmesno poročilo Vlade RS o izvajanju programa ukrepov Vlade  RS za preprečevanje korupcije za obdobje 2015–2016 – ničelna toleranca do korupcije (sprejeto na 76. redni seji Vlade RS dne 25. 2. 2016) - poročilo

 

Prvo vmesno poročilo Vlade RS o izvajanju programa ukrepov Vlade  RS za preprečevanje korupcije za obdobje 2015–2016 – ničelna toleranca do korupcije (sprejeto na 50. redni seji Vlade RS dne 28. 8. 2015) - poročilo

 

 

RESOLUCIJA O PREPREČEVANJU KORUPCIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI - resolucija

 

    

ETIČNI KODEKS FUNKCIONARJEV V VLADI RS IN MINISTRSTVIH - kodeks

 

 

Zbornice - zagotavljanje transparentnega in učinkovitega delovanja


Poročilo delovne skupine za pripravo analize zborničnega sistema v Republiki Sloveniji in predlogov ukrepov za preglednejše in učinkovitejše delovanje zbornic z dne 5. 5. 2015.

 

 

LOBIRANJE

 

Slovenija je med najbolj naprednimi državami glede sistemske ureditve področja lobiranja, žal pa objavljeni podatki o lobističnih stikih kažejo, da je izvajanje zakona v praksi pomanjkljivo. Enako ugotavlja tudi študija Društva Integriteta – Transparency International Slovenija (Lobiranje v Sloveniji, november 2014), ki poudarja, da prijavljanje lobističnih stikov s strani lobirancev ni dosledno oziroma se pri nekaterih organih sploh ne izvaja.

 

Zato smo na Ministrstvu za javno upravo z namenom ozaveščanja potencialnih lobirancev v sodelovanju z nevladno organizacijo Društvo Integriteta – TI, pripravili LETAK poimenovan: LOBIRANJE - KAKO SE PRAVILNO ODZVATI, ki predstavlja vodnik ravnanja za funkcionarje in javne uslužbence v primeru lobiranja. Vodnik vsebuje informacije o tem, kdo so registrirani lobisti in kdo lahko nastopa kot neregistrirani lobist, poleg tega vsebuje primere dovoljenega in primere nedovoljenega vplivanja.

 

V zvezi z lobiranjem in prijavo lobističnih stikov je pogosta napačna predstava o tem, kaj lobiranje je in s tem povezana negativna konotacija lobiranja kot takega. Lobiranje, ki se izvaja skladno z zakonom, je namreč povsem legitimna dejavnost, s katero dovoljeni interesi interesnih organizacij, na formalen in transparenten način dostopajo do formalnih centrov odločanja v javnih zadevah. Lobiranje torej pomeni nejavne vendar legitimne vplive na odločanje v zadevah javnega pomena. Obrazci za poročanje lobističnih stikov so objavljeni na spletnih straneh KPK.

 

Ministrstvo za javno upravo svetuje oz. priporoča vsem ministrstvom, vladnim službam in samoupravnim lokalnim skupnostim, da letak objavijo na svojih spletnih straneh in poskrbijo za čim širšo distribucijo in uporabo v okviru organa. 

 

Objavljamo tudi animirani film o lobiranju, ki ga je pripravilo Društvo Integriteta - Transparency International Slovenija.  

 

Več o lobističnih stikih in novi aplikaciji Lobistični stiki, ki je nastala v sodelovanju med Transparency International in Inštitutom Jožef Štefan, tukaj

 

 

SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI IN DRUŠTVI NA PODROČJU PREPREČEVANJA, ODKRIVANJA IN PREGONA KORUPCIJE 

 

Ministrstvo za javno upravo pozdravlja pobudo Društva Integriteta (Transparency International Slovenia) poimenovano SPREGOVORI!, s katero je ustanovljen nov nevladni center, namenjen državljanom, da lažje, bolj osveščeno in pravno bolj zaščiteno prijavijo oziroma naznanijo korupcijo v družbi. Tako si bo ministrstvo v okvirih svojih pristojnosti in zmožnosti prizadevalo za sodelovanje s projektom, kakor tudi s KPK in drugimi nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s to problematiko.

 

Predstavniki MJU so se tako v mesecu novembru 2014 sestali s predstavniki Društva Integriteta in se dogovorili za sodelovanje pri prenovi Programa ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije ter Strategije razvoja javne uprave 2014-2020 (področij transparentnosti in boja proti korupciji). Več o tem: tukaj

 

   

PREDPISI

  MNENJA

 

ZLOŽENKE

TABELE

VESTNIKI