Skoči na vsebino

INTEGRITETA V JAVNEM SEKTORJU

KODEKS ETIKE JAVNIH USLUŽBENCEV V DRŽAVNIH ORGANIH IN UPRAVAH LOKALNIH SKUPNOSTI - kodeks

 

 

ETIČNI KODEKS FUNKCIONARJEV V VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVIH -kodeks

 

 

INTEGRITETA PRI JAVNEM NAROČANJU S POUDARKOM NA UKREPIH ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJSKIH TVEGANJ - priročnik
 

 

 

PROGRAM VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KREPITEV INTEGRITETE IN TRANSPARENTNOSTI 2017–2019

 

Na svoji 138. redni seji je Vlada RS sprejela Program Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017 - 2019.

 

Novi program vlade za krepitev integritete in transparentnosti za obdobje 2017–2019 pomeni neprekinjeno delo za izboljšanje integritete institucij, javnih uslužbencev, funkcionarjev in drugih zaposlenih v javnem sektorju ter večanje transparentnosti delovanja v javnem sektorju. Nabor ukrepov je učinek medresorskega sodelovanja, prav tako pa tudi sodelovanja z nevladnimi organizacijami ter KPK. 

 

Shema Programa 2017-2019

 

 

 

 

 

Vsebinsko so ukrepi razporejeni v štiri področja ukrepanja:

 

1. Utrjevanje in dvig ozaveščenosti javnih uslužbencev in funkcionarjev na področju integritete in transparentnosti (združuje ukrepe, kot so usposabljanja, priprava spletnih brošur, dvig integritete na področju znanosti in šolstva),
2. Javne finance – upravljanje in nadzorni mehanizmi (ukrepi, kot so prenovitev ureditve glede podeljevanja koncesij, krepitev integritete poslovnega okolja in drugi),
3. Transparentnost, gospodarnost in učinkovitost pri porabi javnih sredstev (ukrepi, ki se nanašajo na postopke javnega naročanja, gospodarjenje z državnimi nepremičninami in drugi) ter
4. Povečanje transparentnosti in učinkovitosti pri pripravi predpisov, vodenju postopkov (npr. okrepitev normativnega okvira glede javnosti sojenja, zakonodajna sled pri pripravi predpisov lokalne samouprave, možnost spremljanja reševanja postopkov pri ministrstvih in upravnih enotah).

 

Še več informacij in vsebina programa

 

 

Program v angleškem jeziku

 

 

Prvo vmesno poročilo o izvajanju Programa Vlade RS za krepitev integritete in transparentnosti 2017 - 2019 - Poročilo.

 

Drugo vmesno poročilo o izvajanju programa Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017–2019 - Poročilo

 

 

 

PROGRAM UKREPOV VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 2015-2016

 

 

Program ukrepov Vlade RS z preprečevanje korupcije za obdobje 2015-2016 - ničelna toleranca do korupcije - program

Program preveden v angleški jezik

 

 

KONČNO POROČILO VLADE RS o izvajanju programa ukrepov Vlade  RS za preprečevanje korupcije za obdobje 2015–2016 – ničelna toleranca do korupcije (sprejeto na 124. redni seji Vlade RS dne 2. 3. 2017) - poročilo

 

Tretje vmesno poročilo Vlade RS o izvajanju programa ukrepov Vlade  RS za preprečevanje korupcije za obdobje 2015–2016 – ničelna toleranca do korupcije (sprejeto na 99. redni seji Vlade RS dne 1. 9. 2016) - poročilo

 

Drugo vmesno poročilo Vlade RS o izvajanju programa ukrepov Vlade  RS za preprečevanje korupcije za obdobje 2015–2016 – ničelna toleranca do korupcije (sprejeto na 76. redni seji Vlade RS dne 25. 2. 2016) - poročilo

 

Prvo vmesno poročilo Vlade RS o izvajanju programa ukrepov Vlade  RS za preprečevanje korupcije za obdobje 2015–2016 – ničelna toleranca do korupcije (sprejeto na 50. redni seji Vlade RS dne 28. 8. 2015) - poročilo

 

 

Zbornice - zagotavljanje transparentnega in učinkovitega delovanja


Poročilo delovne skupine za pripravo analize zborničnega sistema v Republiki Sloveniji in predlogov ukrepov za preglednejše in učinkovitejše delovanje zbornic z dne 5. 5. 2015.

 

 

LOBIRANJE

 

Slovenija je med najbolj naprednimi državami glede sistemske ureditve področja lobiranja, žal pa objavljeni podatki o lobističnih stikih kažejo, da je izvajanje zakona v praksi pomanjkljivo. Enako ugotavlja tudi študija Društva Integriteta – Transparency International Slovenija (Lobiranje v Sloveniji, november 2014), ki poudarja, da prijavljanje lobističnih stikov s strani lobirancev ni dosledno oziroma se pri nekaterih organih sploh ne izvaja.

 

Zato smo na Ministrstvu za javno upravo z namenom ozaveščanja potencialnih lobirancev v sodelovanju z nevladno organizacijo Društvo Integriteta – TI, pripravili LETAK poimenovan: LOBIRANJE - KAKO SE PRAVILNO ODZVATI, ki predstavlja vodnik ravnanja za funkcionarje in javne uslužbence v primeru lobiranja. Vodnik vsebuje informacije o tem, kdo so registrirani lobisti in kdo lahko nastopa kot neregistrirani lobist, poleg tega vsebuje primere dovoljenega in primere nedovoljenega vplivanja.

 

V zvezi z lobiranjem in prijavo lobističnih stikov je pogosta napačna predstava o tem, kaj lobiranje je in s tem povezana negativna konotacija lobiranja kot takega. Lobiranje, ki se izvaja skladno z zakonom, je namreč povsem legitimna dejavnost, s katero dovoljeni interesi interesnih organizacij, na formalen in transparenten način dostopajo do formalnih centrov odločanja v javnih zadevah. Lobiranje torej pomeni nejavne vendar legitimne vplive na odločanje v zadevah javnega pomena. Obrazci za poročanje lobističnih stikov so objavljeni na spletnih straneh KPK.

 

Ministrstvo za javno upravo svetuje oz. priporoča vsem ministrstvom, vladnim službam in samoupravnim lokalnim skupnostim, da letak objavijo na svojih spletnih straneh in poskrbijo za čim širšo distribucijo in uporabo v okviru organa. 

 

Objavljamo tudi animirani film o lobiranju, ki ga je pripravilo Društvo Integriteta - Transparency International Slovenija.  

 

Več o lobističnih stikih in novi aplikaciji Lobistični stiki, ki je nastala v sodelovanju med Transparency International in Inštitutom Jožef Štefan, tukaj

 

   

PREDPISI

 

 MNENJA

 

ZLOŽENKE

TABELE

 

KPK VESTNIKI