Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INVESTICIJE IN NEPREMIČNINE

 

DIREKTORAT ZA STVARNO PREMOŽENJE

 

 

Nazadnje osveženo, 23. 5. 2017

 

Direktorat za stvarno premoženje opravlja naloge s področja sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti ter sodeluje pri pripravi predpisov s tega področja, pripravlja odlok ravnanja s stvarnim premoženjem države, opravlja naloge načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb organov državne uprave, vodenja investicij za potrebe dveh ali več organov državne uprave oziroma za potrebe posameznega organa državne uprave na podlagi pooblastila, vodi evidenco nepremičnega premoženja v lasti države, celovito obravnava kaducitetno premoženje, opravlja strokovne in izvedbene naloge za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje z nepremičnim premoženjem v upravljanju ministrstva, upravlja in gospodari s počitniškimi kapacitetami v upravljanju ministrstva, izvaja strokovno-tehnična opravila za Stanovanjsko komisijo Vlade Republike Slovenije ter skrbi za pravno in dejansko urejenost stanovanj, ureja pravna razmerja na meji z Republiko Hrvaško in na opuščenih mejnih prehodih z Italijansko Republiko, Republiko Avstrijo in Republiko Madžarsko ter opravlja ter druge naloge na področju ravnanja s stvarnim premoženjem, v skladu z zakonom ali aktom vlade.

 

Delovno področje je organizirano v naslednjih sektorjih: 

1. Sektor za investicije 

2. Sektor za upravljanje s stanovanji, počitniškimi enotami in garažami

3. Sektor za sistemsko urejanje 

4. Sektor za upravljanje