Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ČRPANJE EU SREDSTEV – SKLAD ZA NOTRANJO VARNOST

Nazadnje osveženo, 4. 4. 2019

 

Financiranje politik notranjih zadev EU v večletnem finančnem okviru 2014-2020 poteka preko dveh novih skladov, Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter Sklada za notranjo varnost (ISF).
 

Sklad za notranjo varnost (ISF) je razdeljen na:

  • področje policijskega sodelovanja, preprečevanja in boja zoper različne oblike kriminala, zaščito kritične infrastrukture in krizno upravljanje s t.i. uredbo ISF Police
  • področje mej in vizumov s t.i. uredbo ISF Borders

Ministrstvo za javno upravo kot eden od končnih upravičencev Sklada za notranjo varnost je na podlagi sprejetega Nacionalnega programa ISF in na vladi potrjenega Akcijskega načrta za črpanje sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost (različica 1.2) izvaja dva projekta:

Zamenjava obrabljene, poškodovane in dotrajane opreme na mejnih prehodih z namenom zagotavljanja schengenskih standardov (strežniki, delovne postaje, dizelski generatorji, klimatske naprave, konvektorji, semaforji, toplotne črpalke in ventili, UPS naprave, plinske peči...) in nadomestitev obrabljenih kontrolnih kabin in zabojnikov.

Upravljanje in vzdrževanje infrastrukture mejnih prehodov (upravljanje ter vzdrževalna dela na objektih in napravah na vseh mejnih prehodih na začasni zunanji meji, stroški materiala in del za redno servisiranje opreme v stavbah in obkrožujočih zunanjih površinah, zimska služba, vzdrževanje infrastrukture...), za nemoteno delovanje mejnih prehodov.

 

Črpanje evropskih sredstev Sklada za notranjo varnost  je  namenjeno zagotavljanju  ustreznih in varnih objektov na mejnih prehodih zunanje EU meje s ciljem nemotenega izvajanja mejne kontrole v skladu s schengenskimi standardi. Sofinanciranje iz EU sredstev je predvideno do prevzema Schengenske kontrole s strani Republike Hrvaške.


Vse ostale informacije v zvezi s črpanjem EU sredstev sklada ISF: sistema upravljanja in nadzora, programskih dokumentov, priročnika, nacionalnih pravil ter obveščanja in objavljanja se nahajajo na spletni strani MNZ (http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/crpanje_evropskih_sredstev/sklad_za_notranjo_varnost_in_sklad_za_azil_migracije_in_vkljucevanje_2014_2020/)