Skoči na vsebino

INVESTICIJE IN MEJA

Sektor za investicije

 

Sektor za investicije pripravlja in vodi investicije poslovnih prostorov v uporabi upravnih enot ter investicije poslovnih prostorov v upravljanju Ministrstva za javno upravo in uporabi drugih državnih organov. 

 

Vodimo investicije in vzdrževalna dela na mejnih prehodih - na notranji meji s proračunskimi sredstvi in zunanji meji z delom sredstev Sklada za notranjo varnost. Izvajamo nadzor in vodenje upravljanja in vzdrževanja mejnih prehodov na Schengenski meji iz sredstev Sklada za notranjo varnost.

 

V sektorju vodimo tudi investicijsko vzdrževanje stanovanj, počitniških enot in garaž ministrstva.

 

Med ključna področja dela sektorja sodi energetska prenova stavb v upravljanju ministrstva, skladno s ciljem povečanja učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju ter Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, sprejete s strani Vlade RS (2015).

 

Sektor sodeluje pri pripravi državnih in občinskih prostorskih načrtov s podajanjem smernic s področja dela ministrstva ali s pripravo urbanističnih dokumentov za lastne investicije.

 

Pripravljamo normative in merila za ureditev prostorov državne uprave. Veljavna merila, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom, št.: 35200-3/2018/9 z dne 30. 8. 2018, najdete tukaj.

 

Sodelujemo pri pripravi gradiv in tehničnih ter usmeritvenih navodil državnemu pravobranilstvu v zvezi s sodnimi in izvensodnimi postopki vezanimi na nepremičnine in investicije iz pristojnosti ministrstva.

 

Sodelujemo pri drugih nalogah upravljanja stavb kot so na primer prostorske preveritve in vzpostavitev centralne evidence nepremičnin.