Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INVESTICIJE IN MEJA

Sektor za investicije

 

Sektor za investicije pripravlja in vodi investicije poslovnih prostorov v uporabi upravnih enot ter investicije poslovnih prostorov v upravljanju Ministrstva za javno upravo in uporabi drugih državnih organov. 

 

Vodimo investicije in vzdrževalna dela na mejnih prehodih - na notranji meji s proračunskimi sredstvi in zunanji meji z delom sredstev Sklada za notranjo varnost. Izvajamo nadzor in vodenje upravljanja in vzdrževanja mejnih prehodov na Schengenski meji iz sredstev Sklada za notranjo varnost.

 

V sektorju vodimo tudi investicijsko vzdrževanje stanovanj, počitniških enot in garaž ministrstva.

 

Med ključna področja dela sektorja sodi energetska prenova stavb v upravljanju ministrstva, skladno s ciljem povečanja učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju ter Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, sprejete s strani Vlade RS (2015).

 

Sektor sodeluje pri pripravi državnih in občinskih prostorskih načrtov s podajanjem smernic s področja dela ministrstva ali s pripravo urbanističnih dokumentov za lastne investicije.

 

Pripravljamo normative in merila za ureditev prostorov državne uprave. Veljavna merila, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom, št.: 35200-3/2018/9 z dne 30. 8. 2018, najdete tukaj.

 

Sodelujemo pri pripravi gradiv in tehničnih ter usmeritvenih navodil državnemu pravobranilstvu v zvezi s sodnimi in izvensodnimi postopki vezanimi na nepremičnine in investicije iz pristojnosti ministrstva.

 

Sodelujemo pri drugih nalogah upravljanja stavb kot so na primer prostorske preveritve in vzpostavitev centralne evidence nepremičnin.