Skoči na vsebino

POČITNIŠKA DEJAVNOST

SEZNAM PROSTIH ENOT

(podatek na dan 20. 9. 2017)

 

PO POLETNI SEZONI 2017 (od 3.9.2017 dalje)

- SLOVENIJA

- ISTRA

- OTOKI

 

 

 Izven razpisa se počitniške enote dodeljujejo na podlagi vrstnega reda prispelih prijav, termine je potrebno predhodno rezervirati na tel. številki 01 478 1865. Telefonska rezervacija je veljavna največ en delovni dan. Prijavite se z obrazcem Prijavnica za letovanje.

 

Uporabnik je dolžan ob dvigu ključev na recepciji poravnati stroške turistične takse in stroške prijave po ceniku posamezne turistične agencije na lokaciji sami.

 

SEZNAM RECEPCIJ IN STROŠKI PRIJAVE TER TURISTIČNE TAKSE V RS

SEZNAM RECEPCIJ IN STROŠKI PRIJAVE TER TURISTIČNE TAKSE V RH

 

 

AKTUALNA OBVESTILA!

  • V četrtek 14. 9. 2017 bomo od 9.00 ure dalje pričeli sprejemati rezervacije za letovanje za mesec oktober (od 1. 10. do 5. 11. 2017). Termin je potrebno predhodno rezervirati na tel. 01 478 1865.

  • V ponedeljek 5. 6. 2017 bomo od 9.00 ure dalje pričeli sprejemati rezervacije za letovanja po poletni sezoni (od 3. 9. do 1. 10. 2017). Termin je potrebno predhodno rezervirati na tel. št. 01 478 1865.

 

ARHIV OBVESTIL!

  • Obveščamo vas, da imamo danes, 28.3.2017 težave z zunanjo telefonsko linijo. Takoj, ko bodo težave odpravljene pričnemo z oddajanjem počitniških enot. Za nedosegljivost se opravičujemo. 

  • V torek 28. 3. 2017 bomo od 9.00 ure dalje pričeli sprejemati rezervacije za letovanja do poletne sezone (do 25. 6. 2017) v počitniških enotah v Sloveniji. Termin je potrebno predhodno rezervirati na tel. št. 01 478 1865.

  • V ponedeljek 6. 3. 2017 bomo od 9.00 ure dalje pričeli sprejemati rezervacije za letovanja v času prvomajskih praznikov pa vse do začetka poletne sezone (od 27. 4. do 25. 6. 2017) v počitniških enotah na Hrvaškem. Termin je potrebno predhodno rezervirati na tel. št. 01 478 1865.

  • Od ponedeljka 9. 1. 2017 dalje bomo pričeli sprejemati rezervacije za letovanja v počitniških enotah v Sloveniji po zaključeni zimski sezoni (od 5. 3. 2017 do 7. 5. 2017). Termin je potrebno predhodno rezervirati. Za rezervacijo nas pokličite na tel. št. 01 478 1865.

  • S 1. 1. 2017 je pričel veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 81/2016), ki določa, da mora kalkulacija cene lastne dejavnosti upoštevati izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela. Ob upoštevanju te določbe je od 1. 1. 2017 dalje za letovanja v počitniških enotah Ministrstva za javno upravo v veljavi Cenik za letovanje, kjer so v ceno že vključeni tudi stroški dela.

  • Obveščamo vas, da je dne 15. 12. 2016 stopil v veljavo Pravilnik o spremembi Pravilnika o počitniški dejavnosti, številka: 322-16/2014-MPJU/6, ki določa, da se lahko počitniške enote, ki po zaključenem razpisu  za počitnikovanje  niso bile zasedene, oddajo zainteresiranim tudi za krajše obdobje (manj kot 7 dni). Na podlagi te spremembe vas vabimo, da nas pokličete in si rezervirate krajši termin za letovanje v zimski sezoni 2016/2017 v preostalih prostih počitniških enotah.

  • Obveščamo vas, da smo s 1. 9. 2016 spremenili čas poslovanja za dajanje informacij o oddajanju počitniških enot Ministrstva za javno upravo. Za vse informacije in rezervacije smo dosegljivi na tel. št. 01 478 1865 vsak delovni dan od ponedeljka do petka, od 9.00 do 12.00 ure.

 

 

RAZPIS ZA POČITNIKOVANJE V POLETNI SEZONI 2017 JE ZAKLJUČEN!

 

 

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za stvarno premoženje, je dne 15. 3. 2017 objavilo "Razpis za počitnikovanje v poletni sezoni 2017". V razpis so vključeni termini od 25. 6. 2017 do 3. 9. 2017.

 

Razpis je namenjen izključno zaposlenim v organih državne uprave (na ministrstvih z organi v sestavi, vladnih službah in upravnih enotah) in zaposlenim na sodiščih, tožilstvih in državnih pravobranilstvih. Na razpis se lahko prijavijo tudi upokojenci državne uprave, pravosodnih organov ter bivše Agencije RS za plačilni promet.

 

Na razpis se prijavite s spletno prijavo . Za uporabo spletne prijave kliknite na povezavo, kjer se vam odpre okno z možnostjo izbire spletnega obrazca prijave za 7-dnevni termin (izpolnite za enote v RS in Istri v RH) ter obrazec za 10-dnevni termin (za enote na otoku Lošinj in Pag). Obrazec je potrebno izpolniti v celoti. S klikom na gumb "pošiljam" se prijava posreduje v strokovno službo ministrstva.  Za pomoč pri izpolnjevanju obrazca si lahko ogledate navodila za izpolnjevanje spletne prijave.

 

Rok za prijavo se je iztekel 29. 3. 2017.

 

Komisija za počitniško dejavnost je dne 13. 4. 2017 obravnavala vse pravočasno prispele spletne prijave in letovanje dodelila na podlagi doseženega števila točk. Vsi prijavljeni bodo o rezultatih razpisa pisno obveščeni po elektronski pošti.

 

Podatek o doseženem številu točk za dodelitev letovanja na posamezni lokaciji in terminu je objavljen v tabeli. Lokacije so ločene po zavihkih.

 

Prispele prijavnice so bile točkovane na podlagi kriterijev iz Pravilnika o počitniški dejavnosti, št.: 322-16/2014/1, sprejetega dne 27. 3. 2014, Pravilnika o spremembah Pravilnika o počitniški dejavnosti, št.: 322-16/2014/4 z dne 26. 3. 2015 in Pravilnika o spremembi Pravilnika o počitniški dejavnosti, št.: 322-16/2014-MPJU/6 z dne 15. 12. 2016, saj je bil ob objavi razpisa za počitnikovanje v veljavi še ta pravilnik.

 

Prosilci, ki so se pravočasno prijavili na razpis in niso dosegli zadostnega števila točk, bodo lahko proste termine rezervirali v četrtek 20. 4. 2017 od 9.00 ure dalje. Želeni termin je potrebno predhodno telefonsko rezervirati.

 

PODATKI O POČITNIŠKI DEJAVNOSTI

 

KDO

Počitniške enote so namenjene zagotavljanju pogojev za oddih in rekreacijo ter vzdrževanju psihofizičnih sposobnosti zaposlenih v organih državne uprave in zaposlenih na sodiščih, tožilstvih in državnih pravobranilstvih.

 

Počitniške enote lahko uporabljajo tako aktivni kot tudi upokojeni delavci organov državne uprave in pravosodnih organov ter upokojenci Agencije RS za plačilni promet. V primeru prostih enot lahko le-te uporabljajo tudi zunanji interesenti, ki izkažejo zanimanje za letovanje v počitniških enotah ter neposredni proračunski uporabniki za namene opravljanja svoje dejavnosti.

 

 

KJE IN KAKO 

Počitniške enote se v poletni in zimski sezoni dodeljujejo na osnovi razpisa za počitnikovanje. O dodelitvi počitniških enot zaposlenim v oganih državne uprave in pravosodnih organih v času razpisa odloča posebna komisija v okviru Direktorata za stvarno premoženje.

 

Kriteriji za dodelitev letovanja so določeni v Pravilniku o počitniški dejavnosti.

 

Izven razpisa in izven sezone se počitniške enote dodeljujejo na podlagi vrstnega reda prispelih prijav. Termin je potrebno predhodno rezervirati na tel. št.: 01 478 1865. Telefonska rezervacija je veljavna največ 1 delovni dan.

 

Za doseganje čim večje izkoriščenosti počitniških enot izven sezone se v tem času zaračunavajo cene po ceniku, zmanjšane do 20 %, razen za letovanja v času prvomajskih praznikov, jesenskih počitnic in za božično novoletne praznike.

 

Prosimo vas, da nam v 8 dneh po zaključenem letovanju posredujete izpolnjen obrazec poročilo o letovanju, v katerega imate možnost vpisati vaše pripombe in predloge v zvezi z letovanjem.

  

 

SEZNAM POČITNIŠKIH ZMOGLJIVOSTI IN CENE LETOVANJ

 

Počitniške enote se nahajajo v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški.

 

Cene uporabe počitniških enot so razvidne iz Cenika letovanja.

V ceno niso vključeni: turistična taksa, stroški prijave na recepciji, za enote na območju Hrvaške tudi strošek nezgodnega zavarovanja. Zneski po posameznih lokacijah so objavljeni v navodilih za uporabo apartmaja, ki ga prejmete skupaj z napotnico za letovanje.

 

Za počitniške enote v Sloveniji in na Hrvaškem, ki se oddajajo, smo pripravili krajši opis počitniških enot, vključno s slikovnim gradivom (OPOZORILO: slike so simbolične).

 

V počitniških enotah niso dovoljene domače živali!

 

Opis počitniških enot:

 

SLOVENIJA

HRVAŠKA

DODATNE INFORMACIJE

Za podrobnejše informacije in rezervacijo letovanja pokličite na tel. št. 01 478 1865.