Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POMOČ PRI SPLETNI PRIJAVI

 

SPLOŠNA NAVODILA:

 

Na razpis za počitnikovanje se lahko prijavite največ z eno (1) prijavo. Prosimo, da pri prijavi upoštevate število razpoložljivih ležišč na posamezni lokaciji.

 

V prijavi je potrebno izpolniti vsa polja razen podatkov o številu odraslih oseb in otrocih, če boste v počitniški enoti letovali sami.

 

O uspešni oddaji spletne prijave boste na vaš elektronski naslov takoj prejeli »Potrdilo o oddaji prijavnice za letovanje«, iz katerega bo razvidna izbrana lokacija in termin letovanja, za katerega ste oddali prijavo.

 

Na vpisani elektronski naslov boste prejeli vsa nadaljnja obvestila, saj se vsi dokumenti v zvezi z letovanjem pošiljajo po elektronski poti.

 

NAZIV POLJA

NAVODILO ZA IZPOLNITEV POLJA

Ime

V polje vpišite ime prijavitelja.

Priimek

V polje vpišite priimek prijavitelja.

Naslov

Vpišite kraj in ulico ter hišno številko stalnega ali začasnega bivališča.

Pošta

Vpišite naziv pošte.

Poštna številka

Vpišite ustrezno 4-mestno številko.

Zaposlen

Vpišite celoten naziv organa vaše zaposlitve brez okrajšav.

Davčna številka

Vpišite vašo 8-mestno davčno številko občana.

Telefon, GSM

Obvezno je izpolniti vsaj en kontaktni podatek. Zaželena je GSM številka.

Elektronski naslov

Vpišite vaš elektronski naslov. Izberite in vpišite le enega, saj boste na v prijavi navedeni elektronski naslov prejeli vso dokumentacijo v zvezi s prijavo, vključno s potrditvijo o oddaji prijave. Prosimo, da navedete e-naslov, ki ga redno spremljate.  

Seznam oseb, ki bodo letovale z vami

Pri izpolnjevanju podatkov o osebah, ki bodo letovale skupaj s prijaviteljem, je potrebno za odrasle osebe napisati samo število odraslih oseb, ki bodo letovale s prijaviteljem (sebe ni potrebno šteti). Pri otrocih, ki se v skladu s kriteriji iz Pravilnika o počitniški dejavnosti točkujejo, je potrebno izpolniti vse rubrike. Pri datumu rojstva je potrebno vpisati celoten datum rojstva, in sicer: dan, mesec in leto rojstva (DD, MM, LLLL - npr. 01.05.2006).Otroci imajo status osebe "šoloobvezen" le, če obiskujejo osnovno šolo (od 1. do 9. razreda). Otrok do dopolnjenega 3. leta starosti ne šteje kot da zaseda ležišče, vendar ga kljub temu vpišite na seznam.

V kolikor je otrok starejši od 18 let, ga je potrebno prišteti k številu odraslih oseb, v tabelo pa ga ni potrebno vpisati.

Pri otrocih se upošteva podatek o starosti na dan oddaje spletne prijave.

Kraj letovanja

Iz seznama izberete želeno lokacijo. Pri tem morate biti pozorni, da po izbiri lokacije kliknete z miško izven tega polja, da se potrdi vnos.

Termin letovanja

Iz seznama izberete želeni termin. Pri tem morate biti pozorni, da po izbiri termina kliknete z miško izven tega polja, da se potrdi vnos.

Skupna delovna doba prosilca

Vpišite skupno število let dopolnjene delovne dobe, brez mesecev in dni. Upošteva se delovna doba v gospodarstvu in v javni upravi.

Izjave prijavitelja

Pred posredovanjem je potrebno podati soglasje (označiti s kljukico) k vsem petim izjavam, ki so navedene v spletni prijavi.

Pošiljam

S klikom na gumb "pošiljam" se prijava posreduje v strokovno službo ministrstva. Po zaključenem razpisu boste o rezultatih pisno obveščeni na vaš elektronski naslov, ki ste ga navedli s prijavi.