Skoči na vsebino

STANOVANJSKA DEJAVNOST

DODELITEV SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM

Glede vseh informacij, ki se nanašajo na službena oziroma najemna stanovanjalahko pokličete uslužbence Direktorata za stvarno premoženje (Anton Murgelj, tel. 01 478 1847 ali Ana Pavlič, tel. 01 478-1815), oziroma pišete na elektronski naslov Ministrstva za javno upravo (gp.mju(at)gov.si).

 

4. 4. 2019

OBJAVA PROSTIH SLUŽBENIH STANOVANJ Z MOŽNOSTJO DODELITVE V NAJEM ZUNAJ RAZPISA IN NA PODLAGI SMOTRNEGA GOSPODARJENJA

Vse zainteresirane javne uslužbence, ki so zaposleni pri organu državne uprave ali v Policiji ali v Slovenski vojski obveščamo o možnostih najema službenih stanovanj, ki na razpisu niso bila dodeljena prosilcem ali so že dalj časa nezasedena, upoštevajoč določbe 28. člena Stanovanjskega pravilnika (SP-1). Več o možnostih oddaje in načinu posredovanja vloge lahko najdete tukaj. Vloge za najem stanovanj sprejemamo od objave tega obvestila na spletni strani, in sicer do umika objave s spletne strani. Za lažjo izpolnitev vloge objavljamo obrazec, ki ga prosilec skupaj s podpisano izjavo in ostalimi dokazili posreduje na naslov Ministrstva z javno upravo ali na e-pošto: gp.mju(at)gov.si

 

V kolikor za posamezno stanovanje, iz seznama prostih stanovanj, v roku trideset dni od dneva objave na spletni strani ministrstva, ne bo izkazanega interesa s strani javnega uslužbenca, se takšno stanovanje na podlagi 33. člena Stanovanjskega pravilnika iz razloga smotrnega gospodarjenja lahko odda fizični osebi, starejši od 18 let, ki prejema redne dohodke ali pravni osebi, če stanovanje potrebuje za stanovanjske namene.

Za lažjo izpolnitev vloge objavljamo obrazec, ki ga prosilec skupaj s podpisano izjavo in ostalimi dokazili posreduje na naslov Ministrstva z javno upravo ali na e-pošto: gp.mju(at)gov.si