Skoči na vsebino

OBJAVA JAVNIH DRAŽB IN JAVNIH ZBIRANJ PONUDB

18. 2. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo nepremičnin, parc. št. 170/1 in 170/2, obe k.o. 664-Bistrica pri Rušah. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 11.3.2019. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 14.3.2019.

 

7. 2. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja informativno zbiranje ponudb za nakup neopremljenih prostorov za potrebe Finančnega urada Nova Gorica. Podrobnejše informacije o predmetu so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Rok za oddajo ponudbe je 28. 2. 2019.

 

6. 2. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k pristopu na javno dražbo za prodajo nepremičnine, stavbnega zemljišča ID znak: parcela 753 1660/109, katastrska občina 753 SLOVENSKA BISTRICA parcela 1660/109 (ID 2881062) v izmeri 7.172 m2. Podrobnejše informacije o predmetu javne dražbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana in varščina plačana najkasneje do 4. 3. 2019. Javna dražba bo potekala dne 7. 3. 2019.
Priloge:

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k pristopu na javno dražbo za prodajo nepremičnine, stavbnega zemljišča ID znak: parcela 753 1660/75, katastrska občina 753 SLOVENSKA BISTRICA parcela 1660/75 (ID 4394327), v izmeri 7.470 m2. Podrobnejše informacije o predmetu javne dražbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana in varščina plačana najkasneje do 4. 3. 2019. Javna dražba bo potekala dne 7. 3. 2019.
Priloge:

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k pristopu na javno dražbo za prodajo nepremičnine, stavbnega zemljišča ID znak: parcela 753 1660/72, katastrska občina 753 SLOVENSKA BISTRICA parcela 1660/72 (ID 5066353), v izmeri 4.849 m2. Podrobnejše informacije o predmetu javne dražbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana in varščina plačana najkasneje do 4. 3. 2019. Javna dražba bo potekala dne 7. 3. 2019.
Priloge:

 

1. 2. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k pristopu na javno dražbo za prodajo poslovnega prostora, številka dela stavbe 17 v izmeri 152,50 m2 v nepremičnini ID znak: parcela 184 645/2, katastrska občina 184 GORNJA RADGONA parcela 645/2 (ID 1212199), v stavbi številka 922 na naslovu Gornja Radgona, Partizanska cesta 22. Podrobnejše informacije o predmetu javne dražbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana in varščina plačana najkasneje do 01.03.2019. Javna dražba bo potekala dne 06.03.2019.

 

8. 1. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo nepremičnin s parc. št. 1398 in 1400, obe k.o. 38 - Grad. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 31. 1. 2019. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 5. 2. 2019.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja povabilo k pristopu na javno dražbo za prodajo solastniškega deleža do ½ na 3-sobnem stanovanju na delu stavbe z ID znakom: 2175-251-87, ki se nahaja v 12. nadstropju stavbe z naslovom: Cesta maršala Tita 71, Jesenice. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 28.1.2019. Javna dražba bo potekala dne 31.1.2019.