Skoči na vsebino

OBJAVA JAVNIH DRAŽB IN JAVNIH ZBIRANJ PONUDB

17. 6. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za motornega kolesa znamke TRIUMPH THUNDERBIRD 63,20 kW, letnik 2009. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 12.7.2019. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 15.7.2019.

 

29. 5. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo parc. št. 2262 in 2263, obe k.o. 133-Lipovci. Nepremičnini v naravi predstavljata stanovanjsko stavbo na naslovu Lipovci 132 ter gospodarski objekt s pripadajočim zemljiščem. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo solastniškega deleža do ½ na nepremičnini s parc. št. 813/2 in *124/2, obe k.o.  1493 – Veliki Podljuben, na katerih se nahaja stanovanjski objekt z naslovom: Petane 8, Novo mesto s pomožnim gospodarskim objektom ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 18.6.2019. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 20.6.2019.

 

28. 5. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo parc. št. 1111/1 k.o. 2590-Hribi v deležu do ½. Nepremičnina v naravi predstavlja nepozidano stavbno zemljišče. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ

 

23. 5. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 2227 in 2243, k.o.  2216 – Logje. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe za parc. št. 2227, k. o. 2216 – Logje je objavljen TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe za parc. št. 2243, k. o. 2216 – Logje je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 17.6.2019. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 19.6.2019.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo PARCEL v območju za pozidavo in sicer parc. št. 20/2, 20/4, 23/2 in 23/7, vse k.o. 1964 – Ihan. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 17.6.2019. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 19.6.2019.

 

22. 5. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo garsonjere z ID ZNAKOM: del stavbe 850-1564-9. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 17.6.2019. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 19.6.2019.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo nepremičnine z ID ZNAKOM: parcela 385 5/11, kar predstavlja objekt z naslovom: Podvinci 29, Ptuj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 17.6.2019. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 19.6.2019.