Skoči na vsebino

OBJAVA JAVNIH DRAŽB IN JAVNIH ZBIRANJ PONUDB

 

16. 2. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine z ID znakom: del stavbe 2207-183-1 (ID 6327361), v deležu 1/1, dvosobno stanovanje, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Mala vas 95, Bovec, v izmeri 53,40 m2. Stanovanje, za katerega je bila izdelana energetska izkaznica, se nahaja v objektu, zgrajenem leta 1979. Nepremičnina je ZK urejena in bremen prosta. Na nepremičnini obstaja predkupna pravica v skladu s 124. členom Stvarnopravnega zakonika (Ur. list RS, št.87/02), kar pomeni, da se predkupnemu upravičencu, drugemu etažnemu lastniku, ponudi možnost odkupa po najvišji izklicani ceni. Več podatkov o predmetu javne dražbe dobite TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo dobite TUKAJ.

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja  javno dražbo za prodajo nepremičnine z ID znakom: del stavbe 2679-177-5 (ID 6549514), v deležu 1/1, trisobno stanovanje, s št. 4 v večstanovanjski samostojni stavbe na naslovu Cesta 27. aprila 1, Ljubljana tik ob parku Tivoli, v izmeri 135,30 m2. Stanovanje se nahaja v objektu zgrajenem leta 1911 in mu pripadata kletni prostor ter garaža. Nepremičnina je ZK urejena in bremen prosta. Več podatkov o predmetu javne dražbe dobite TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo dobite TUKAJ.

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja  javno dražbo za prodajo nepremičnine z ID znakom: del stavbe 1300-452-8 (ID 5476286), v deležu 1/1, enosobno stanovanje, s št. 8 v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Šolska ulica 9, Brežice, v izmeri 39,80 m2. Stanovanje, za katerega je bila izdelana energetska izkaznica, se nahaja v objektu, zgrajenem leta 1962 in nima dvigala. Nepremičnina je ZK urejena in bremen prosta. Več podatkov o predmetu javne dražbe dobite TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo dobite TUKAJ.