Skoči na vsebino

OBJAVA JAVNIH DRAŽB IN JAVNIH ZBIRANJ PONUDB

23. 4. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za odkup solastniškega deleža do 1/3 na nepremičnini s parc. št. 1591/1 in 1591/2, obe k. o. 1074 – Spodnja Hudinja. Nepremičnina v naravi predstavlja manjši stanovanjski objekt z garažo na naslovu: Tovarniška ulica 27, Celje. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 14. 5. 2018.

 

19. 4. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo solastniškega deleža do 1/2 nepremičnine s parc. št. 2224 k.o. 127 - Krog, ki predstavlja stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje s pripadajočim zemljiščem na  naslovu: Plečnikova ulica 38, Krog, Murska Sobota. Podrobne informacije so navedene v javnem povabilu k oddaji ponudbe za nakup, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate do 11. 5. 2018 na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

12. 4. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo solastniškega deleža do 11827/39868-tin na nepremičnini parc. št. 2381, k. o. 2175 – Jesenice, ki v naravi predstavlja 59,33% 2-sobnega stanovanja v pritličju na naslovu: Cesta 1. maja 69, Jesenice. Podrobne informacije so navedene v javnem povabilu k oddaji ponudbe za nakup, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate do 7. 5. 2018 na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo nepremičnine parc. št. 960, k.o. 1730 – Moste. Podrobne informacije so navedene v javnem povabilu k oddaji ponudbe za nakup, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate do 7. 5. 2018 na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

11. 4. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za nakup stanovanja z ID ZNAKOM: del stavbe 532-713-11, ki predstavlja stanovanje s kletjo, v izmeri 17,40 m² + 3,80 m², ki se nahaja v mansardi v večstanovanjski stavbi z naslovom: Kraigherjeva ulica 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. Podrobne informacije so navedene v javnem povabilu k oddaji ponudbe za nakup, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate do 3. 5. 2018 na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

3. 4. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo stanovanja z ID ZNAKOM: del stavbe 2502-83-5, ki predstavlja 1-sobno stanovanje s kletjo, v izmeri 35,40 m2, v 2. nadstropju, v stavbi z naslovom: Kolodvorska cesta 31, Pivka. Podrobne informacije so navedene v javnem povabilu k oddaji ponudbe za nakup, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate do 23. 4. 2018 na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.