Skoči na vsebino

OBJAVA JAVNIH DRAŽB IN JAVNIH ZBIRANJ PONUDB

18. 4. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 2405 k. o. 127 - Krog. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 17. 5. 2019. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 21. 5. 2019.

 

15. 4. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo bremen proste nepremičnine ID znak: del stavbe 2636-2735-21, katastrska občina 2636 BEŽIGRAD stavba 2735 del stavbe 21 (ID 5898108), v izmeri 216,90 m2, na naslovu Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana v deležu 73/482, ki v naravi predstavlja pisarno v izmeri 32,85 m2. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 15.05.2019. Odpiranje ponudb bo potekalo dne 20.05.2019.

 

8. 4. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo ZASEDENEGA stanovanja z ID ZNAKOM: del stavbe 1730-1143-7. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 3. 5. 2019. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 7. 5. 2019.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k pristopu na javno dražbo za prodajo nepremičnine z ID znakom del stavbe  657-2519-4 do celote (1/1), ki v naravi predstavlja stanovanje v pritličju in kletno shrambo v kletni etaži stavbe na naslovu Slomškov trg 12, Maribor (SLIKE).  Podrobnejše informacije o predmetu javne dražbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo je objavljen TUKAJ. Varščina se plača najkasneje do 6. 5. 2019. Javna dražba bo potekala 10. 5. 2019.

 

4. 4. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k pristopu na javno dražbo za prodajo nepremičnine z ID znakom del stavbe  657-584-508 do celote (1/1), ki v naravi predstavlja stanovanje številka 8, v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe - vhod Aškerčeva ulica 28, Maribor s kletnim prostorom - shrambo št. 8 v istem vhodu in kletnim prostorom -shrambo št. 8/a v vhodu Aškerčeva ulica 24, Maribor (SLIKE).  Podrobnejše informacije o predmetu javne dražbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo je objavljen TUKAJ. Varščina se plača najkasneje do 6. 5. 2019. Javna dražba bo potekala 10. 5. 2019.

 

3. 4. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo parc. št. 2767/12, k. o. 2266 – Ajba. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 6. 5. 2019. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 8. 5. 2019.

 

25. 3. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo zazidljivega stavbnega zemljišča v izmeri 952 m2, s parc. št. 1605/5, k.o. 138 – Trnje v Prekmurju. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 16.4.2019. Odpiranje ponudb bo potekalo dne 18.4.2019.