Skoči na vsebino

OBJAVA JAVNIH DRAŽB IN JAVNIH ZBIRANJ PONUDB

11. 9. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, objavlja  javno dražbo za prodajo nepremičnine. Predmet prodaje je apartma z oznako B 1.1, ki se nahaja v nadstropju dvoetažne počitniške hiše v naselju Zaglav v Martinščici na otoku Cres v Republiki Hrvaški. Stavba stoji na parc. št. 1781/38 k.o. Martinščica. Nepremičnina je zajeta v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 (Uradni list RS, št. 80/2016), njeno zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Dne 25.1.2016 je bil za nepremičnino izdelan energetski certifikat. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

2 .8. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine.  Nepremičnina z ID znakom: del stavbe 1959-5573-57, v deležu 1/1, poslovni prostori, ki se nahajajo v poslovno stanovanjski stavbi, na naslovu Ljubljanska cesta 72, Domžale. Poslovni prostori predstavljajo pisarniške prostore namenjene organom javne uprave. Neto tlorisna površina dela stavbe je 762,60 m2, od tega 529,13 m2 pisarne in pomožni prostori, 233,67 m2 klet, uporabna površina dela stavbe je 500,00 m2. Nepremičnina je ZK urejena in bremen prosta. Podrobnejše informacije o javni dražbi so objavljene TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo je objavljen TUKAJ.
-    priloga 1

 

16. 6. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo in Javni gospodarski zavod protokolarne storitve Republike Slovenije, objavljata javno dražbo za oddajo poslovnih prostorov in opreme v najem ter prevzem delavcev. Predmet javne dražbe je oddaja v najem poslovnih prostorov, gostinskih lokalov na naslovih Ljubljana, Kotnikova 5, Ljubljana, Langusova ulica 4, Ljubljana, Beethovnova 11 in Ljubljana, Župančičeva 3, v upravljanju Ministrstva za javno upravo. Predmet javne dražbe je tudi oddaja v najem opreme in drobnega inventarja, ki se nahaja v posameznem poslovnem prostoru, v upravljanju Javnega gospodarskega zavoda protokolarne storitve Republike Slovenije, ter 26 delavcev, ki so zaposleni pri Javnem gospodarskem zavodu Protokolarne storitve Republike Slovenije ki delajo na pripravi in strežbi hrane in pijače v predmetnih poslovnih prostorih. Podrobnejše informacije o javni dražbi so objavljene TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo je objavljen TUKAJ.

- priloga 1

- priloga 2

- priloga 3