Skoči na vsebino

OBJAVA JAVNIH DRAŽB IN JAVNIH ZBIRANJ PONUDB

 

17. 5. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine – počitniška enota z oznako Lopari 17 C, ki se nahaja v pritličju dvoetažnega objekta v naselju Nerezine na otoku Lošinj v Republiki Hrvaški. Stavba stoji na parc. št. 1056/9 k.o. 302406 Nerezine in predstavlja solastniški delež ¼ od celote. Apartma je velikosti 32,10 m2. Nepremičnina je zajeta v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 (Uradni list RS, št. 80/2016), njeno zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Dne 25.1.2016 je bil za nepremičnino izdelan energetski certifikat. Več podatkov o predmetu javne dražbe najdete TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo dobite TUKAJ.

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine – počitniška enota z oznako Lopari 59 B, ki se nahaja v pritličju dvoetažnega objekta v naselju Nerezine na otoku Lošinj v Republiki Hrvaški. Stavba stoji na parc. št. 1056/26 k.o. 302406 Nerezine in predstavlja solastniški delež 1/6 od celote. Apartma je velikosti 34,90 m2. Nepremičnina je zajeta v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 (Uradni list RS, št. 80/2016), njeno zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Dne 25.1.2016 je bil za nepremičnino izdelan energetski certifikat. Več podatkov o predmetu javne dražbe najdete TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo dobite TUKAJ.

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine – počitniška enota z oznako Gajac A 3/4, ki se nahaja v pritličju dvoetažnega objekta v naselju Novalja na otoku Pagu v Republiki Hrvaški in predstavlja del stavbe z oznako E-15 .Stavba stoji na parc. št. 11303 k.o. 338117 Novalja nova. Apartma je velikosti 41,90 m2. Nepremičnina je zajeta v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 (Uradni list RS, št. 80/2016), njeno zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Dne 25.1.2016 je bil za nepremičnino izdelan energetski certifikat. Več podatkov o predmetu javne dražbe najdete TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo dobite TUKAJ.

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine – počitniška enota z oznako Gajac A 7/13, ki se nahaja v pritličju enoetažnega objekta v naselju Novalja na otoku Pagu v Republiki Hrvaški in predstavlja del stavbe z oznako E-3 .Stavba stoji na parc. št. 11354 k.o. 338117 Novalja nova. Apartma je velikosti 54,70 m2. Nepremičnina je zajeta v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 (Uradni list RS, št. 80/2016), njeno zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Dne 25.1.2016 je bil za nepremičnino izdelan energetski certifikat. Dne 25.1.2016 je bil za nepremičnino izdelan energetski certifikat. Več podatkov o predmetu javne dražbe najdete TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo dobite TUKAJ.