Skoči na vsebino

OBJAVA JAVNIH DRAŽB IN JAVNIH ZBIRANJ PONUDB

22. 6. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za odkup nepremičnine v lasti Republike Slovenije v idealnem deležu do 23/96-tin in Občine Šentilj v idealnem deležu do 73/96-tin (skupaj torej celota 1/1) s  parc. št. *135, *136 in 88, vse k.o. 565 – Selnica ob Muri. Nepremičnina v naravi predstavlja zaokroženo posest, na kateri se nahaja stanovanjska stavba z naslovom Selnica ob Muri 23, 2215 Ceršak in gospodarski pomožni objekt. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Prijavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 16.7.2018. Odpiranje ponudb bo potekalo dne 19.7.2018 ob 9:00 uri.

 

 

20. 6. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana objavlja POPRAVEK JAVNE DRAŽBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN št. 023-28/2018/5 z dne 5. 6. 2018, objavljene dne 7. 6. 2018 na spletni strani Ministrstva za javno upravo. V 8. točki se številka sklica popravi tako, da se glasi: »18 31305-7200013-15341602«. Ostalo besedilo razpisa javne dražbe ostaja nespremenjeno.

 

19. 6. 2018

Republika Slovenija - Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za javno upravo vabi k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup 41 stanovanj oziroma zemljišč na naslednjih območjih: Ljubljana do 5km izven obroča, Kranj z okolico, Ankaran, Koper, Lucija, Izola, Celje. Predmet ponudbe so nova stanovanja ali ustrezna zemljišča, na katerih je mogoče zgraditi večstanovanjske objekte. Rok za oddajo ponudb je 16. 7. 2018, do 14.00 ure. Dodatne informacije v zvezi s predmetnim pozivom dobite TUKAJ.

 

7. 6. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k pristopu na javno dražbo za odkup solastniškega deleža do 62/100 na parc. št. 1781/38, k. o. Martinščica 302392 (povzeto po izpisku iz zemljiške knjige: kuča i terasa, površine 37 m²), pri katerem je v zemljiški knjigi vpisana lastninska pravica v korist Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije in v naravi predstavlja apartma z oznako B1.1, v nadstropju dvoetažne počitniške hiše v naselju Zaglav v Martinščici na otoku Cres v Republiki Hrvaški. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Fotografije si lahko ogledate TUKAJ (Fotografije). Prijavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ (PRILOGA 1). Varščina mora biti vplačana najkasneje do 22. 6. 2018 do 24:00 ure. Dokumentacija z vsemi dokazili mora biti poslana tako, da jo organizator prejme najkasneje do 26. 6. 2018 do 24.00 ure. Če je dokumentacija z dokazili oddana na pošto priporočeno ali se odda osebno na naslovu organizatorja, se šteje, da je pravočasna, če na naslov organizatorja prispe najkasneje do 26. 6. 2018 do 15.00 ure. Javna dražba bo potekala 29. 6. 2018, s pričetkom ob 10:00 uri.

 

28. 5. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za odkup nepremičnine z ID znakom: del stavbe 2502-83-5, ki je v lasti Republike Slovenije. Nepremičnina v naravi predstavlja 1-sobno stanovanje s kletjo v izmeri 35,40 m2 v stavbi za naslovom: Kolodvorska cesta 31, Pivka. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Prijavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 20. 6. 2018. Odpiranje ponudb bo potekalo dne 22.6.2018 ob 10:00 uri.
 

 

18. 5. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k pristopu na javno dražbo za odkup stanovanja na naslovu: Cankarjeva ulica 3, Črnomelj, ki je v zemljiški knjigi vpisano pod ID znakom: del stavbe 1535-23-3. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Prijavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Varščina mora biti vplačana najkasneje do 13. 6. 2018. Javna dražba bo potekala dne 15.6.2018 ob 10:00 uri.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za odkup solastniškega deleža do ¼ na nepremičnine s parc. št. 278/1 in 278/2, obe k. o. 2185 – Gorje ter celoto parcele 1008/7, iste k.o.. Nepremičnina v naravi predstavlja objekt z naslovom: Spodnje Gorje 107, Zgornje Gorje s pripadajočim zemljiščem. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Prijavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 11. 6. 2018. Odpiranje ponudb bo potekala dne 13.6.2018 ob 9:00 uri.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k pristopu na javno dražbo za odkup solastniškega deleža do 11827/39868 - tin in 8107/39868 - tin (skupaj ½) na nepremičnini s parc. št. 2381, k. o. 2175. Nepremičnina v naravi predstavlja 2-sobno stanovanje v pritličju objekta z naslovom: Cesta 1. maja 69, Jesenice. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Prijavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 11. 6. 2018. Javna dražba bo potekala dne 13.6.2018.

 

16. 5. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k sodelovanju na javni dražbi stanovanjske hiše s pripadajočim zemljiščem na naslovu: Trg borcev NOB 4, Dol pri Hrastniku, ki se nahaja na zemljiščih s parc. št. 474/15, 474/16 in 474/25, vse k.o. 1856 – Dol pri Hrastniku. Več informacij o predmetu javne dražbe dobite TUKAJ.  Obrazec za prijavo na javno dražbo dobite TUKAJ.

 

15. 5. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za odkup solastniškega deleža do 28/45-tin na nepremičnini s parc. št. 2030, k. o. 1494 – Jurka vas. Nepremičnina v naravi predstavlja dotrajan stanovanjski objekt na naslovu: Dolnje Mraševo 2, Novo mesto. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 6. 6. 2018.

 

14. 5. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo preklicuje povabilo k sodelovanju na dražbi za prodajo stanovanjske hiše s pripadajočim zemljiščem na naslovu: Trg borcev NOB 4, Dol pri Hrastniku, ki se nahaja na zemljiščih s parc. št. 474/15, 474/16, 474/17 in 474/25, vse k.o. 1856 – Dol pri Hrastniku. OBVESTILO.

 

9. 5. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za nepremičnino parc. št. *180, k. o. 465 – Hrastovec, do celote. Nepremičnina v naravi predstavlja dotrajan stanovanjski objekt na naslovu Hrastovec 45, Zavrč. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 4.6.2018