Skoči na vsebino

OBJAVA JAVNIH DRAŽB IN JAVNIH ZBIRANJ PONUDB

17. 11. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo enosobnega stanovanja št. 2 v izmeri 41,8 m2 s solastniškim deležem do 48/126 na pripadajočih zemljiščih, parc. št. 1268, 1269 in 1267/1, vse k. o. 1074-Spodnja Hudinja. Stanovanje se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Dečkova cesta 42, Celje. Več informacij o dražbi in pogojih za pristop dobite TUKAJ. Obrazec za prijavo na dražbo dobite TUKAJ.

 

8. 11. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnin, parc. št. 138, *18 in *18, vse k. o. 871-Strojna. Prodaja se vrši po metodi javnega zbiranja ponudb. Več informacij dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

6. 11. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo solastniškega deleža do 183/200-tin na nepremičnini z ID znakom: del stavbe 1723-2501-24, ki v naravi predstavlja garsonjero št. 24, z neto tlorisno površino 27,90 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Nanoška 3, Ljubljana. Prodaja se vrši po metodi javnega zbiranja ponudb. Več informacij dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

25. 10. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za informativno javno zbiranje ponudb za »Najem  skladiščnih prostorov za potrebe državne uprave«. Ministrstvo za javno upravo ni zavezanec za plačilo DDV. Informativno javno zbiranje ponudb za »Najem skladiščnih prostorov za potrebe državne uprave« se ne izvaja na podlagi Zakona o javnem naročanju – (ZJN-3).