Skoči na vsebino

OBJAVA JAVNIH DRAŽB IN JAVNIH ZBIRANJ PONUDB

21. 11. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo nepremičnin s parc. št. 1398 in 1400, obe k.o. 38 - Grad. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 14. 12. 2018. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 18. 12. 2018.