Skoči na vsebino

OBJAVA JAVNIH DRAŽB IN JAVNIH ZBIRANJ PONUDB

20. 3. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin v k.o. 1191-Grliče, ki v naravi predstavljajo stanovanjsko stavbo na naslovu Grliče 23, v Občini Šmarje pri Jelšah in tri gospodarska poslopja s pripadajočimi zemljišči. Več podatkov o predmetu javne dražbe najdete TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo dobite TUKAJ.

 

17. 3. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine, apartma v velikosti 46,5 m2 z oznako B 1.1, ki se nahaja v nadstropju dvoetažne počitniške hiše v naselju Zaglav v Martinščici na otoku Cres v Republiki Hrvaški. Stavba stoji na parc. št. 1781/38 k.o. Martinščica. Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine, apartma v velikosti 22,65 m2 z oznako D 1.3 2/1, ki se nahaja v prvem nadstropju trietažne počitniške hiše v naselju Zaglav v Martinščici na otoku Cres v Republiki Hrvaški. Stavba stoji na parc. št. 1781/136 k.o. Martinščica. Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine, apartma v velikosti  49,0 m2, z oznako B 1.3. 7/1, ki se nahaja v nadstropju dvoetažne počitniške hiše v naselju Zaglav v Martinščici na otoku Cres v Republiki Hrvaški. Stavba stoji na parc. št. 1781/180 k.o. Martinščica. Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine apartma v velikosti 36,65 m2 z oznako D 1.2 8/1, ki se nahaja v nadstropju dvoetažne počitniške hiše v naselju Zaglav v Martinščici na otoku Cres v Republiki Hrvaški. Stavba stoji na parc. št. 1781/117 k.o. Martinščica. Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

13. 3. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, na podlagi 50. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za javno zbiranje ponudb za »Najem neopremljenih poslovnih prostorov za potrebe državne uprave z morebitno pravico do odkupa objekta«. Več podatkov o predmetu javnega zbiranja ponudb dobite TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno zbiranje ponudb dobite TUKAJ.

 

16. 2. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine z ID znakom: del stavbe 2207-183-1 (ID 6327361), v deležu 1/1, dvosobno stanovanje, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Mala vas 95, Bovec, v izmeri 53,40 m2. Stanovanje, za katerega je bila izdelana energetska izkaznica, se nahaja v objektu, zgrajenem leta 1979. Nepremičnina je ZK urejena in bremen prosta. Na nepremičnini obstaja predkupna pravica v skladu s 124. členom Stvarnopravnega zakonika (Ur. list RS, št.87/02), kar pomeni, da se predkupnemu upravičencu, drugemu etažnemu lastniku, ponudi možnost odkupa po najvišji izklicani ceni. Več podatkov o predmetu javne dražbe dobite TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo dobite TUKAJ.

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja  javno dražbo za prodajo nepremičnine z ID znakom: del stavbe 2679-177-5 (ID 6549514), v deležu 1/1, trisobno stanovanje, s št. 4 v večstanovanjski samostojni stavbe na naslovu Cesta 27. aprila 1, Ljubljana tik ob parku Tivoli, v izmeri 135,30 m2. Stanovanje se nahaja v objektu zgrajenem leta 1911 in mu pripadata kletni prostor ter garaža. Nepremičnina je ZK urejena in bremen prosta. Več podatkov o predmetu javne dražbe dobite TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo dobite TUKAJ.

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja  javno dražbo za prodajo nepremičnine z ID znakom: del stavbe 1300-452-8 (ID 5476286), v deležu 1/1, enosobno stanovanje, s št. 8 v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Šolska ulica 9, Brežice, v izmeri 39,80 m2. Stanovanje, za katerega je bila izdelana energetska izkaznica, se nahaja v objektu, zgrajenem leta 1962 in nima dvigala. Nepremičnina je ZK urejena in bremen prosta. Več podatkov o predmetu javne dražbe dobite TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo dobite TUKAJ.