Skoči na vsebino

OBJAVA JAVNIH DRAŽB IN JAVNIH ZBIRANJ PONUDB

 

16. 6. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo in Javni gospodarski zavod protokolarne storitve Republike Slovenije, objavljata javno dražbo za oddajo poslovnih prostorov in opreme v najem ter prevzem delavcev. Predmet javne dražbe je oddaja v najem poslovnih prostorov, gostinskih lokalov na naslovih Ljubljana, Kotnikova 5, Ljubljana, Langusova ulica 4, Ljubljana, Beethovnova 11 in Ljubljana, Župančičeva 3, v upravljanju Ministrstva za javno upravo. Predmet javne dražbe je tudi oddaja v najem opreme in drobnega inventarja, ki se nahaja v posameznem poslovnem prostoru, v upravljanju Javnega gospodarskega zavoda protokolarne storitve Republike Slovenije, ter 26 delavcev, ki so zaposleni pri Javnem gospodarskem zavodu Protokolarne storitve Republike Slovenije ki delajo na pripravi in strežbi hrane in pijače v predmetnih poslovnih prostorih. Podrobnejše informacije o javni dražbi so objavljene TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo je objavljen TUKAJ.

- priloga 1

- priloga 2

- priloga 3

 

17. 5. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine – počitniška enota z oznako Lopari 17 C, ki se nahaja v pritličju dvoetažnega objekta v naselju Nerezine na otoku Lošinj v Republiki Hrvaški. Stavba stoji na parc. št. 1056/9 k.o. 302406 Nerezine in predstavlja solastniški delež ¼ od celote. Apartma je velikosti 32,10 m2. Nepremičnina je zajeta v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 (Uradni list RS, št. 80/2016), njeno zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Dne 25.1.2016 je bil za nepremičnino izdelan energetski certifikat. Več podatkov o predmetu javne dražbe najdete TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo dobite TUKAJ.

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine – počitniška enota z oznako Lopari 59 B, ki se nahaja v pritličju dvoetažnega objekta v naselju Nerezine na otoku Lošinj v Republiki Hrvaški. Stavba stoji na parc. št. 1056/26 k.o. 302406 Nerezine in predstavlja solastniški delež 1/6 od celote. Apartma je velikosti 34,90 m2. Nepremičnina je zajeta v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 (Uradni list RS, št. 80/2016), njeno zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Dne 25.1.2016 je bil za nepremičnino izdelan energetski certifikat. Več podatkov o predmetu javne dražbe najdete TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo dobite TUKAJ.

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine – počitniška enota z oznako Gajac A 3/4, ki se nahaja v pritličju dvoetažnega objekta v naselju Novalja na otoku Pagu v Republiki Hrvaški in predstavlja del stavbe z oznako E-15 .Stavba stoji na parc. št. 11303 k.o. 338117 Novalja nova. Apartma je velikosti 41,90 m2. Nepremičnina je zajeta v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 (Uradni list RS, št. 80/2016), njeno zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Dne 25.1.2016 je bil za nepremičnino izdelan energetski certifikat. Več podatkov o predmetu javne dražbe najdete TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo dobite TUKAJ.

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine – počitniška enota z oznako Gajac A 7/13, ki se nahaja v pritličju enoetažnega objekta v naselju Novalja na otoku Pagu v Republiki Hrvaški in predstavlja del stavbe z oznako E-3 .Stavba stoji na parc. št. 11354 k.o. 338117 Novalja nova. Apartma je velikosti 54,70 m2. Nepremičnina je zajeta v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 (Uradni list RS, št. 80/2016), njeno zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Dne 25.1.2016 je bil za nepremičnino izdelan energetski certifikat. Dne 25.1.2016 je bil za nepremičnino izdelan energetski certifikat. Več podatkov o predmetu javne dražbe najdete TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo dobite TUKAJ.