Skoči na vsebino

OBJAVA JAVNIH DRAŽB IN JAVNIH ZBIRANJ PONUDB

17. 8. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k pristopu na javno dražbo za oddajo poslovnega objekta – trgovine in zemljišča na Mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje v najem. Predmet javne dražbe je oddaja v najem poslovne stavbe – trgovine, številka stavbe 524, stoječe na zemljišču ID znak: parcela 506 1596/14, katastrska občina 506 ŽETALE parcela 1596/14 (ID 6016304) v izmeri 269 m2, zemljišče ID znak: parcela 506 1592/10, katastrska občina 506 ŽETALE parcela 1592/10 (ID 6016298) v izmeri 396 m2 in zemljišče ID znak: parcela 506 1592/9, katastrska občina 506 ŽETALE parcela 1592/9 (ID 5982907) v izmeri 741 m2, na Mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje. Podrobnejše informacije o predmetu javne dražbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 5. 9. 2018. Javna dražba bo potekala dne 12. 9. 2018.

 

14. 8. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k pristopu na javno dražbo za oddajo poslovnega prostora v najem.  Predmet javne dražbe je oddaja v najem poslovnega prostora, dela stavbe 829-844-34, katastrska občina 829 DRAVOGRAD stavba 844 del stavbe 34 (ID 5603275), lokal številka L 31 v pritličju v izmeri 276,90 m2 v stavbi na naslovu Meža 10, Dravograd stoječe na parceli številka 1329/2 k.o. 829 Dravograd z identifikacijsko številko stavbe 829-844. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del splošnih in posebnih skupnih delov stavbe. Podrobnejše informacije o predmetu javne dražbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 03.09.2018. Javna dražba bo potekala dne 6. 9. 2018.

 

26. 7. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za javno upravo vabi k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup 41 stanovanj oziroma zemljišč na naslednjih območjih: Ljubljana do 5 km izven obroča, Kranj z okolico, Ankaran, Koper, Lucija, Izola, Celje. Predmet ponudbe so nova stanovanja ali ustrezna zemljišča, na katerih je mogoče zgraditi večstanovanjske objekte.

Rok za oddajo ponudb je 31. 8. 2018, do 14.00 ure. Dodatne informacije v zvezi s predmetnim pozivom dobite TUKAJ.

 

22. 6. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za odkup nepremičnine v lasti Republike Slovenije v idealnem deležu do 23/96-tin in Občine Šentilj v idealnem deležu do 73/96-tin (skupaj torej celota 1/1) s  parc. št. *135, *136 in 88, vse k.o. 565 – Selnica ob Muri. Nepremičnina v naravi predstavlja zaokroženo posest, na kateri se nahaja stanovanjska stavba z naslovom Selnica ob Muri 23, 2215 Ceršak in gospodarski pomožni objekt. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Prijavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 16.7.2018. Odpiranje ponudb bo potekalo dne 19. 7. 2018 ob 9:00 uri.

 

28. 5. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za odkup nepremičnine z ID znakom: del stavbe 2502-83-5, ki je v lasti Republike Slovenije. Nepremičnina v naravi predstavlja 1-sobno stanovanje s kletjo v izmeri 35,40 m2 v stavbi za naslovom: Kolodvorska cesta 31, Pivka. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Prijavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 20. 6. 2018. Odpiranje ponudb bo potekalo dne 22. 6. 2018 ob 10:00 uri.
 

18. 5. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k pristopu na javno dražbo za odkup stanovanja na naslovu: Cankarjeva ulica 3, Črnomelj, ki je v zemljiški knjigi vpisano pod ID znakom: del stavbe 1535-23-3. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Prijavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Varščina mora biti vplačana najkasneje do 13. 6. 2018. Javna dražba bo potekala dne 15. 6. 2018 ob 10:00 uri.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za odkup solastniškega deleža do ¼ na nepremičnine s parc. št. 278/1 in 278/2, obe k. o. 2185 – Gorje ter celoto parcele 1008/7, iste k.o.. Nepremičnina v naravi predstavlja objekt z naslovom: Spodnje Gorje 107, Zgornje Gorje s pripadajočim zemljiščem. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Prijavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 11. 6. 2018. Odpiranje ponudb bo potekala dne 13. 6. 2018 ob 9:00 uri.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k pristopu na javno dražbo za odkup solastniškega deleža do 11827/39868 - tin in 8107/39868 - tin (skupaj ½) na nepremičnini s parc. št. 2381, k. o. 2175. Nepremičnina v naravi predstavlja 2-sobno stanovanje v pritličju objekta z naslovom: Cesta 1. maja 69, Jesenice. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Prijavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 11. 6. 2018. Javna dražba bo potekala dne 13. 6. 2018.

 

16. 5. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k sodelovanju na javni dražbi stanovanjske hiše s pripadajočim zemljiščem na naslovu: Trg borcev NOB 4, Dol pri Hrastniku, ki se nahaja na zemljiščih s parc. št. 474/15, 474/16 in 474/25, vse k.o. 1856 – Dol pri Hrastniku. Več informacij o predmetu javne dražbe dobite TUKAJ.  Obrazec za prijavo na javno dražbo dobite TUKAJ.

 

15. 5. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za odkup solastniškega deleža do 28/45-tin na nepremičnini s parc. št. 2030, k. o. 1494 – Jurka vas. Nepremičnina v naravi predstavlja dotrajan stanovanjski objekt na naslovu: Dolnje Mraševo 2, Novo mesto. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 6. 6. 2018.

 

14. 5. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo preklicuje povabilo k sodelovanju na dražbi za prodajo stanovanjske hiše s pripadajočim zemljiščem na naslovu: Trg borcev NOB 4, Dol pri Hrastniku, ki se nahaja na zemljiščih s parc. št. 474/15, 474/16, 474/17 in 474/25, vse k.o. 1856 – Dol pri Hrastniku. OBVESTILO.

 

9. 5. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za nepremičnino parc. št. *180, k. o. 465 – Hrastovec, do celote. Nepremičnina v naravi predstavlja dotrajan stanovanjski objekt na naslovu Hrastovec 45, Zavrč. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 4. 6. 2018