Skoči na vsebino

OBJAVA JAVNIH DRAŽB IN JAVNIH ZBIRANJ PONUDB

18.10.2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo nepremičnin s parc. št. 1398 in 1400, obe k.o. 38 - Grad. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 13. 11. 2018. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 16. 11. 2018.

 

3. 10. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine z ID znakom: parc. št. 99/4 in 100/4, obe k.o. 191 – Plitvica v deležu do ½ , po metodi javnega zbiranja ponudb. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k pristopu na javno dražbo za prodajo poslovnega objekta z zemljiščem na Mejnem prehodu Petišovci. Predmet javne dražbe je prodaja nepremičnine ID znak: parcela 166 2970/3, katastrska občina 166 LENDAVA parcela 2970/3 (ID 163045), v izmeri 2.738 m2, na kateri stoji stavba številka 4111, stanovanje v samostoječi stavbi z enim stanovanjem in bife, stavba številka 4112, bife in stavba številka 4113, bife, na naslovu Trimlini 71, 9220 Lendava. Podrobnejše informacije o predmetu javne dražbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 21. 10. 2018. Javna dražba bo potekala dne 23. 10. 2018.

 

26. 9. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k pristopu na javno dražbo za prodajo nepremičnine z ID znakom del stavbe 2626-685-3 do celote (1/1), ki predstavlja stanovanje številka 1, v stavbi številka 685, k. o. Izola (2626) na naslovu Premrlova ulica 10, 6310 Izola. Podrobnejše informacije o predmetu javne dražbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo je objavljen TUKAJ. Varščina se plača najkasneje do 19. 10. 2018 do 24.00 ure. Dokumentacija z vsemi dokazili mora biti poslana tako, da jo organizator prejme najkasneje do 22. 10. 2018 do 24.00 ure. Če je dokumentacija z dokazili oddana na pošto priporočeno ali se odda osebno na naslovu organizatorja, se šteje, da je pravočasna, če na naslov organizatorja prispe najkasneje do 22. 10. 2018 do 15.00 ure. Javna dražba bo potekala dne 24. 10. 2018.

 

10. 9. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo parc. št. 1330/4 k.o. 254-Moravci. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 1. 10. 2018. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 4. 10. 2018.

 

7. 9. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo nepremičnin s parc. št. *111, *112 in 274/2, vse k.o. 407 – Moškanjci. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 9. 10. 2018. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 12. 10. 2018.

 

6. 9. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo parc. št. 1118/6, 2296/86, 2296/172 in 2296/103, vse k.o. 2277-Mirnik. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 1. 10. 2018. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 4. 10. 2018.

 

3. 9. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo solastniškega deleža do 3/5 na nepremičninah s parc. št. 902/11, 902/12 in 902/13, vse k.o. 1178 – Rogatec. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 5. 10. 2018. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 11. 10. 2018.

 

31. 8. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k sodelovanju na 2. javni dražbi stanovanjske hiše s pripadajočim zemljiščem na naslovu: Trg borcev NOB 4, Dol pri Hrastniku, ki se nahaja na zemljiščih s parc. št. 474/15, 474/16 in 474/25, vse k.o. 1856 – Dol pri Hrastniku. Več informacij o predmetu javne dražbe dobite TUKAJ.  Obrazec za prijavo na javno dražbo dobite TUKAJ.

 

30. 8. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo vabi k oddaji ponudb za nakup neopremljenih poslovnih prostorov za potrebe državne uprave v Kopru. Rok za oddajo ponudb je 24. 9. 2018, do 12.00 ure.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo 1-sobnega stanovanja z ID znakom: del stavbe 2502-83-5, ki se nahaja v stavbi z naslovom: Kolodvorska cesta 31, Pivka. Podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 24. 9. 2018. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 26. 9. 2018.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k pristopu na javno dražbo za prodajo 2-sobnega stanovanja z ID znakom: del stavbe 1003-1135-7, ki se nahaja v stavbi z naslovom: Zabukovica 84, Griže. Podrobnejše informacije o predmetu javne dražbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za prijavo na javno dražbo je objavljen TUKAJ. Varščina mora biti plačana najkasneje do 21. 9. 2018. Javna dražba bo potekala dne 26. 9. 2018.

 

26. 7. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za javno upravo vabi k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup 41 stanovanj oziroma zemljišč na naslednjih območjih: Ljubljana do 5 km izven obroča, Kranj z okolico, Ankaran, Koper, Lucija, Izola, Celje. Predmet ponudbe so nova stanovanja ali ustrezna zemljišča, na katerih je mogoče zgraditi večstanovanjske objekte.

Rok za oddajo ponudb je 31. 8. 2018, do 14.00 ure. Dodatne informacije v zvezi s predmetnim pozivom dobite TUKAJ.