Skoči na vsebino

OBJAVA JAVNIH DRAŽB IN JAVNIH ZBIRANJ PONUDB

13. 2. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo stanovanja z ID ZNAKOM: del stavbe 2502-83-5, ki predstavlja 1-sobno stanovanje s kletjo, v izmeri 35,40 m2, v 2. nadstropju, v stavbi z naslovom: Kolodvorska cesta 31, Pivka. Podrobne informacije so navedene v javnem povabilu k oddaji ponudbe za nakup, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate do 1.3. 2018 na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo stanovanja z ID ZNAKOM: del stavbe 829-1381-1, ki predstavlja 1-sobno stanovanje, v izmeri 42,70 m2, v 1. nadstropju, v stavbi z naslovom: Trg 4. julija 25, Dravograd. Podrobne informacije so navedene v javnem povabilu k oddaji ponudbe za nakup, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate do 1.3. 2018 na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

7. 2. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja informativno javno zbiranje ponudb za najem poslovnih prostorov (pisarniških prostorov) za potrebe državne uprave - Uprave za probacijo - probacijske enote Celje. Podrobne informacije, vključno z obrazcem za oddajo ponudbe, so navedene v javnem povabilu.

 

5. 2. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo dveh zazidljivih zemljišč s parc. št. 1605/1 in 1606/1, obe k. o. 138 – Trnje v Prekmurju. Podrobne informacije so navedene v javnem povabilu k oddaji ponudbe za nakup, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate do 2. 2. 2018 na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

1. 2. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja informativno javno zbiranje ponudb za najem poslovnih prostorov (pisarniških prostorov) za potrebe državne uprave - Uprave za probacijo - probacijske enote Maribor, probacijske enote Novo mesto in probacijske enote Koper. Podrobne informacije, vključno z obrazcem za oddajo ponudbe, so navedene v javnem povabilu. 

 

30. 1. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine s parc. št. 1375/1, k. o. 102 - Mlajtinci v deležu do 41/100. Podrobne informacije so navedene v javnem povabilu k oddaji ponudbe za nakup, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate do 14. 2. 2018 na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.