Skoči na vsebino

OBJAVA NAMER

20. 4. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnin, parc. št. 1048 in 1050, obe k. o. 97 – Motvarjevci, v deležu do 1/2 po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

12. 4. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine, parc. št. 824/6 k. o. 2307-Stara gora po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo osebnega vozila znamke OPEL CORSA /1.0/12V, letnik 1998, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine, parc. št. 815 k. o. 2332- Kostanjevica na Krasu po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

10. 4. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo kontejnerja na MP Podplanina, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

9. 4. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za oddajo v brezplačno uporabo naslednjih posameznih delov stavbe z ID 882-10122, na naslovu Čečovje 12A, Ravne na Koroškem:
1.    nestanovanjska raba v 4. etaži, v izmeri 19,8 m2, št. posameznega dela 58,
2.    nestanovanjska raba v 4. etaži, v izmeri 19,8 m2, št. posameznega dela 59,
3.    nestanovanjska raba v 4. etaži, v izmeri 17,6 m2, št. posameznega dela 65,
4.    nestanovanjska raba v 4. etaži, v izmeri 19,8 m2, št. posameznega dela 66,
5.    nestanovanjska raba v 4. etaži, v izmeri 19,8 m2, št. posameznega dela 67,
6.    nestanovanjska raba v 4. etaži, v izmeri 19,8 m2, št. posameznega dela 68,
7.    nestanovanjska raba v 4. etaži, v izmeri 19,8 m2, št. posameznega dela 69,

katerih zemljiškoknjižna lastnica je Republika Slovenija, po metodi neposredne pogodbe. Uporabnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnin, parc. št. *106/1 in *106/2, obe k. o. 2389-Skrilje, v deležu do 1/4 po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

5. 4. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja namero za prodajo nepremičnin na lokaciji Trg golobarskih žrtev 50, Bovec, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v priponki, ki jo dobite TUKAJ, pokličete pa lahko tudi na tel. št. 01/478 8923.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo solastniškega deleža do ½ na nepremičnini parc. št. 1449/13, k. o. 2595 - Škofije. Prodaja se vrši po metodi neposredne pogodbe. Več informacij dobite na tel. št.: 01 478 8751.

 

3. 4. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine, parc. št. *211/1 k. o. 2350-Otalež, v deležu do 1/2 po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

29. 3. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja namero za prodajo garaž v Ljubljani, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.
 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja namero za oddajo v najem garaže v Litiji, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

28. 3. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnin parc. št. 394 in 395, obe k. o. 18 - Krplivnik, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

27. 3. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnin, parc. št. 1912/4 in 1912/5, obe k. o. 1718-Dvorska vas, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.