Skoči na vsebino

OBJAVA NAMER

23. 5. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine s parc. št. 566/1, k.o. 2322 - Renče, po metodi neposredne pogodbe. Več informacij o predmetu in postopku prodaje dobite na tel. št. 01 478 86 24.

 

18. 5. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnin: solastniški delež do 3/100 na stanovanjski stavbi Zoisov grad (2200-439), solastniški delež do 12/200 na stanovanjski stavbi (2200-438)  in solastniški delež 3/100 na funkcionalnem zemljišču (2200-138/3), po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo namere je objavljen TUKAJ.

12. 5. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja namero za oddajo v najem opremljenega poslovnega prostora na MP Starod, na naslovu Starod 70, 6244 Starod, številka stavbe 123, Objekt S3, ki stoji na zemljišču katastrska občina 2552 STAROD parcela 10/72 (ID 2401110), prostori menjalnice – M v skupni izmeri 44,61 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih prostorov. Poslovni prostor se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je na dan prevzema v posest. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati obratovalne stroške. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist upravljavca. Predlagana najemnina je 700,00 EUR mesečno, če bo ponudnikov več, bodo med njimi opravljena pogajanja z namenom višanja najemnine. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki je priloga te namere. Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja namero za oddajo v najem opremljenega poslovnega prostora na MP Jelšane, številka stavbe 366, objekt J19, ki stoji na zemljišču katastrska občina 2549 JELŠANE parcela 3322/29 (ID 6179635), prostori javnih sanitarij v skupni izmeri 51,67 m2. Poslovni prostor se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je na dan prevzema v posest. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati obratovalne stroške. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist upravljavca. Predlagana najemnina je 50,00 EUR mesečno, če bo ponudnikov več, bodo med njimi opravljena pogajanja z namenom višanja najemnine. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki je priloga te namere. Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.