Skoči na vsebino

OBJAVA NAMER

17. 8. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za oddajo nepremičnine v najem, in sicer garaže v kleti stavbe na naslovu Kranjska cesta 1, Tržič, v izmeri 16,5 m2, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

 

16. 8. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za oddajo nepremičnine v najem, in sicer garaže v pritličju stavbe na naslovu Prešernova ulica 11, Radovljica, v izmeri 30,2 m2, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

25. 7. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo solastniškega deleža do 2/9 na nepremičnini s parc. št. 2972, k.o. 105 – Murska Sobota, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

11. 7. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo solastniškega deleža do 5/8 na nepremičnini s parc. št. 342/14  k.o. 2294 – Bate, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

3.7.2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 1348/10  k. o. 131 – Beltinci, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

2. 7. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 97/2  k. o. 2469 – Dolenja Planina, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

22. 6. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo osebnega vozila CITROEN JUMPY 1.9 D, letnik 1999, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ najkasneje do 20.7.2018.

 

22. 6. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo osebnega vozila FORD FIESTA 1.3, letnik 1999, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ najkasneje do 20.7.2018.

 

22. 6. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo osebnega vozila PEUGEOT 306 / BREAK 1.6, letnik 2001, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ najkasneje do 20.7.2018.

 

20. 6. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja namero za prodajo nepremičnin s parc. št. 250/3 in parc. št. 276/3, obe k. o. 1736 - Brinje I, v skupni izmeri 186 m2, z metodo neposredne pogodbe. Več podatkov o predmetu prodaje dobite na tel. št.: 01/478 7862.

 

25. 5. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 2470  k. o. 2604 – Bertoki, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

18. 5. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za odkup nepremičnine s parc. št. 627/2, k. o. 2620 - PREGARA. Nepremičnina v naravi predstavlja nezazidano stavbno zemljišče. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Prijavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 13. 6. 2018.

 

16. 5. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 474/17  k. o. 1856 – Dol pri Hrastniku, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.