Skoči na vsebino

OBJAVA NAMER

 

21. 3. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja namero za prodajo parc. št. 190/2, k. o. 1944 - Prevoje, v skupni izmeri 33 m2, z metodo neposredne pogodbe. Več podatkov o predmetu prodaje dobite na tel. št.: 01/478 8751.

 

7. 3. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja namero za prodajo parc. št. 131 k. o. 261 - Stara cesta, v skupni izmeri 730 m2, z metodo neposredne pogodbe. Več podatkov o predmetu prodaje dobite na tel. št.: 01/478 7862.

 

6. 3. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja namero za prodajo parc. št. 4224/3, k. o. 2459 – Lokev, v izmeri 120 m2, z metodo neposredne pogodbe. Več podatkov o predmetu prodaje dobite na tel. št.: 01/478 86 24.