Skoči na vsebino

OBJAVA NAMER

22. 6. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo osebnega vozila CITROEN JUMPY 1.9 D, letnik 1999, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ najkasneje do 20.7.2018.

 

 

22. 6. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo osebnega vozila FORD FIESTA 1.3, letnik 1999, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ najkasneje do 20.7.2018.

 

 

22. 6. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo osebnega vozila PEUGEOT 306 / BREAK 1.6, letnik 2001, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ najkasneje do 20.7.2018.

 

 

20. 6. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja namero za prodajo nepremičnin s parc. št. 250/3 in parc. št. 276/3, obe k. o. 1736 - Brinje I, v skupni izmeri 186 m2, z metodo neposredne pogodbe. Več podatkov o predmetu prodaje dobite na tel. št.: 01/478 7862.

 

7. 6. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 447, k.o. 659, po metodi neposredne pogodbe. Na predmetni nepremičnini stoji stavba – garaža, ki ni predmet prodaje in je v lasti fizične osebe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora mora biti oddana najkasneje do 30. 6. 2018.

 

04.06.2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine, parc. št. 154/4 k.o. 1115 – Slovenske Konjice, katere zemljiškoknjižna lastnica je Republika Slovenija do celote, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

31.5.2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo solastniškega deleža do 1/3 na nepremičnini, posamezni del št. 2 v stavbi št. 1517 k.o. 1074-Spodnja Hudinja (ID znak: 1074-1517-2). Predmet prodaje v naravi predstavlja solastniški delež na enosobnem stanovanju na naslovu Dečkova cesta 42, Celje s pripadajočimi splošnimi ter posebnimi skupnimi deli. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

30. 5. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem in sicer poslovnega prostora v stavbi na MP Dobova, številka stavbe 725, ki stoji na zemljišču ID znak: parcela 1292 831/18, katastrska občina 1292 GABRJE parcela 831/18 (ID 6724154), na naslovu Selska cesta 16, 8257 Dobova, v kateri se nahaja pisarna N-1/14 v izmeri 13,60 m2 in sanitarije v izmeri 4,50 m2, v skupni izmeri 18,10 m2. Podrobnejše informacije o predmetu oddaje v najem so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

25. 5. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 2470  k. o. 2604 – Bertoki, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

18. 5. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja povabilo k oddaji ponudbe za odkup nepremičnine s parc. št. 627/2, k. o. 2620 - PREGARA. Nepremičnina v naravi predstavlja nezazidano stavbno zemljišče. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Prijavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 13. 6. 2018.

 

16. 5. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja namero za prodajo garaž v Ljubljani in na Mirni, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja namero za oddajo v najem garaže v Litiji, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 474/17  k. o. 1856 – Dol pri Hrastniku, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.