Skoči na vsebino

OBJAVA NAMER

 

12. 7. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo osebnega vozila znamke, RENAULT LAGUNA / 1.9 dci, letnik 2004 po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

6. 7. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo tovornega vozila znamke IVECO, komercialna oznaka 120E18, datum prve registracije: 29.4.2000, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o predmetu prodaje dobite na tel. 01 478 1660. 

 

3. 7. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti izgradnje in obratovanja NN elektroenergetskega priključka v breme parc. št. 1069/1 k.o. 1457-Ždinja vas z metodo neposredne pogodbe. Več podatkov o predmetu dobite na tel.: 01 478 1660.

 

29. 6. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti izgradnje in obratovanja elektrovoda v breme parc. št. 3465/8 k.o. 400-Ptuj z metodo neposredne pogodbe. Več podatkov o predmetu dobite na tel.: 01 478 1660.

 

21. 6. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za podelitev služnostne pravice za izgradnjo kablovoda na podlagi določil Uredbe o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba (Uradni list RS, št. 84/16) na nepremičninah v lasti Republike Slovenije:
-    katastrska občina 2316 VRTOJBA parcela 10/1 (ID 2443052),
-    katastrska občina 2316 VRTOJBA parcela 31/1 (ID 2205725),
-    katastrska občina 2316 VRTOJBA parcela 3608/1 (ID 1043171),
-    katastrska občina 2316 VRTOJBA parcela 3608/3 (ID 4056128),
v korist nepremičnine katastrska občina 2316 VRTOJBA parcela 623/2 (ID 2890478) oziroma po izvedeni parcelaciji zemljišča, v korist novo nastale parcele 623/8 katastrska občina 2316 VRTOJBA. Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja namero za prodajo parc. št. *13 in parc. št. 135, obe k. o. 335 - Loperšice, v skupni izmeri 780 m2, z metodo neposredne pogodbe. Več podatkov o predmetu prodaje dobite na tel. št.: 01/478 7862.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo osebnega vozila znamke RENAULT MEGANE SCENIC 1.6, letnik 1998, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

20. 6. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnin, parc. št. *104, 28/3 in 29/1, vse k.o. 2544-Trpčane, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.