Skoči na vsebino

OBJAVA NAMER

17. 6. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo avtomobila znamke VOLVO V70 2.4/TD, letnik 2004, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnin, parc. št. 656/38 k.o. 1577-Kočevje do celote ter parc. št. 656/22 k.o. 1577-Kočevje v deležu do 1/6, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

12. 6. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo osebnega vozila znamke Fiat Punto 1.2 Actual, letnik 2005, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o predmetu prodaje so navedene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo osebnega vozila znamke Honda Accord 2.2 CDTi Sport, letnik 2004, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o predmetu prodaje so navedene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

11. 6. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine, parc. št. 20/5, k.o. 1964 - Ihan, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

6. 6. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine, parc. št. 1076/7 k.o. 1142-Tratna, v deležu 1/6, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

4. 6. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja namero za prodajo plovila Sea Ray 160 CBOB, z imenom Nina in registrsko oznako PI-3954, letnik 1990, skupaj s prikolico, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o predmetu prodaje so objavljene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

3. 6. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero (TUKAJ) za oddajo stvarnega premoženja v brezplačno uporabo v zvezi z realizacijo Sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 35200-5/2012/3 z dne 21. 11. 2012, pred sklenitvijo neposredne pogodbe. Opozorilo: v objavi namere je prišlo do redakcijske napake, pri navedbi pravne podlage in sicer je namesto 53. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti pravna podlaga 53. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 31/18).

 

 

29. 5. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za oddajo dela poslovnega prostora z ID znakom 2679-957-162, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v stavbi na naslovu Langusova ulica 4, Ljubljana, v skupni izmeri 12,50 m2, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

28. 5. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero (TUKAJ) za oddajo stvarnega premoženja v brezplačno uporabo v zvezi z realizacijo Sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 35200-2/2012/7 z dne 14. 6. 2012, pred sklenitvijo neposredne pogodbe. Opozorilo: v objavi namere je prišlo do redakcijske napake, pri navedbi pravne podlage in sicer je namesto 53. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti pravna podlaga 53. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 31/18).

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine z ID znakom parcela 713 *5, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ.Obrazec za objavo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

27. 5. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja preklic namere odprodaje treh službenih vozil z dne 16. 5. 2019.

 

22. 5. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine z ID znakom parcela 27 682, v deležu 2/3, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Obrazec za objavo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

17. 5. 2019

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo avtomobila znamke VOLVO V70/2.4/TD,letnik 2004, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 1577 652/24, ki je v lasti Republike Slovenije do celote in sicer po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o predmetu prodaje so objavljene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ.Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.