Skoči na vsebino

OBJAVA NAMER

 

19. 9. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za oddajo v najem za potrebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, poslovne prostore v poslovni stavbi ID znak: stavba 2175-3180, katastrska občina 2175 JESENICE stavba 3180 (ID 6209644), na naslovu Cesta železarjev 6A, 4270 Jesenice, ki stoji na zemljišču ID znak: parcela 2175 1247/200, katastrska občina 2175 JESENICE parcela 1247/200 (ID 6016001) in sicer naslednje poslovne prostore v pritličju v skupni izmeri 111,77 m2:

-           pisarna z oznako P.DU.1 v izmeri 18,94 m2,

-           pisarna z oznako P.DU.2 v izmeri 15,84 m2,

-           pisarna z oznako P.DU.3 v izmeri 17,49 m2,

-           pisarna z oznako P.DU.4 v izmeri 31,51 m2,

-           pisarna z oznako P.DU.5 v izmeri 16,96 m2,

-           pisarna z oznako P.DU.11 v izmeri 11,03 m2.

K poslovnim prostorom sodi tudi sorazmeren del skupnih prostorov. Najemnik ima pravico do souporabe skupnih poslovnih prostorov in pripadajočega zemljišča. 

Poslovni prostori se oddajajo v najem v stanju, v kakršnem so na dan prevzema v posest.

Delež poslovnih prostorov najemnika predstavlja 6,53 % od celotne površine poslovnih prostorov v poslovni stavbi.

 

Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.


18. 9. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo osebnega avtomobila znamke OPEL ASTRA 1.4 16V, letnik 2008, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo osebnega avtomobila znamke RENAULT CLIO 1.2, letnik 2009, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

14. 9. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo solastniškega deleža do 7/100 nepremičnine s parc. št. 2531 k.o. 105 – Murska Sobota, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe lahko dobite na tel. št. 01 478 86 24.

 

8. 9. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za oddajo v najem za potrebe postavitve in delovanja cestninske uporabniške točke (v nadaljevanju DarsGo servis) na MP Obrežje, v skladu z Rešitvami iz grafičnega dela projekta št. 276/12 (št. načrta AP005-16-4, maj 2017), del nepremičnin:
- ID znak: parcela 1308 42/2, katastrska občina 1308 VELIKA DOLINA parcela 42/2 (ID 2031739), v izmeri 3 m2,
- ID znak: parcela 1308 2541, katastrska občina 1308 VELIKA DOLINA parcela 2541 (ID 6244375), v izmeri 290 m2,
- ID znak: parcela 1308 2555, katastrska občina 1308 VELIKA DOLINA parcela 2555 (ID 6244366), v izmeri 145 m2 in
- ID znak: parcela 1308 2558, katastrska občina 1308 VELIKA DOLINA parcela 2558 (ID 6244365), v izmeri 362 m2, skupaj v izmeri 800 m2.

Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za podelitev služnostne pravice za potrebe delovanja cestninske uporabniške točke (v nadaljevanju DarsGo servis) na MP Obrežje in sicer zaradi graditve, vzdrževanja, obnove, obratovanja in dostopa do vodovodnega priključka, priključka fekalne in meteorne kanalizacije, elektro in TK priključka, v korist služnostnega upravičenca, v breme nepremičnin:
-    ID znak: parcela 1308 2555, katastrska občina 1308 VELIKA DOLINA parcela 2555 (ID 6244366),
-    ID znak: parcela 1308 2560, katastrska občina 1308 VELIKA DOLINA parcela 2560 (ID 6244367) in
-    ID znak: parcela 1308 2563, katastrska občina 1308 VELIKA DOLINA parcela 2563 (ID 4593201).
Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.