Skoči na vsebino

OBJAVA NAMER

14. 2. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja namero za prodajo parc. št. 470 k. o. 115 - Rankovci, v skupni izmeri 573 m2, z metodo neposredne pogodbe. Več podatkov o predmetu prodaje dobite na tel. št.: 01/478 7862.

 

9. 2. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 1753/3 k. o. 2266-Ajba, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

6. 2. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za sklenitev služnostne pogodbe za izkop in položitev PEHD cevi, zaradi izgradnje optičnega omrežja v breme parcele 1605/1 in 1606/1, obe k. o. 135 – Trnje v Prekmurju. Več informacij na tel. št. 01 478 86 24.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine: solastniški delež 3/100 na zemljišču parc. št. 138/3, k.o. 2200, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo namere je objavljen TUKAJ.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnin parc. št. 348/4 k. o. 2255 Lom, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

5. 2. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za podelitev služnostne pravice: v breme nepremičnine katastrska občina 2016 BLEKOVA VAS parcela 1541/8 (ID 6497517), za namen parkiranja osebnih vozil obiskovalcev Narodnega doma in Knjižnice Logatec, izven poslovnega časa Upravnega centra Logatec, se vknjiži stvarna služnost parkiranja v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin:
katastrska občina 2016 BLEKOVA VAS parcela 1611/8 (ID 3033513),
katastrska občina 2016 BLEKOVA VAS parcela 2/5 (ID 3873902) in
katastrska občina 2016 BLEKOVA VAS parcela *169 (ID 2025224).
Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

2. 2. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine, parc. št. 1234/1, k. o. 1735-Stožice v deležu do 1/4, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

30. 1. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnin parc. št. *2, 16 in 17/1, k. o. 2385-Gojače v deležu do 2/9, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

26. 1. 2018

Republike Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo osebnih vozil znamk Clio 1.2, letnik 2000, Clio 1.2, letnik 2001 in Suzuki Jimny 1.3, letnik 2003, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

22. 1. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 2059 k. o. 2611-Marezige v deležu do 2/5, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

18. 1. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo OBJAVLJA NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo dela poslovne stavbe št. 1725-430 na  naslovu Cankarjeva  cesta 1 in Slovenska cesta 33, Ljubljana, na kateri ima Republika Slovenija solastniški delež do 1960/5000, ki v naravi predstavlja poslovne prostore v skupni izmeri 1883,60 m2, in ima sledeče posamezne dele te stavbe:
-    ID znak 1725-430-3 v skupni  izmeri 489,70 m2
-    ID znak 1725-430-4, v izmeri 999,70 m2 in
-    ID znak 1725-430-6, v izmeri 394,20 m2.

 

17. 1. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo osebnega vozila znamke OPEL ASTRA 1.4 16V, letnik 2008, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudba, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo osebnega vozila znamke FIAT PUNTO/ 60 S, letnik 1999, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudba, ki ga dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

12. 1. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 2461, k. o. 2495 – Suhorje. Prodaja se vrši po metodi neposredne pogodbe. Več informacij dobite na tel. št.: 01 478 86 24