Skoči na vsebino

OBJAVA NAMER

 

25. 4. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo osebnega vozila znamke RENAULT MEGANE SCENIC 1.6, letnik 1998, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

24. 4. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za podelitev služnostne pravice izkopa kanala ter položitve, obratovanja, vzdrževanja in uporabe kablovoda za namen priključitve na omrežje za distribucijo električne energije in izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in uporabe priključka na omrežje za distribucijo električne energije in sicer na trasi, kot je vrisana v priloženi situaciji v skladu s projektno dokumentacijo PGD, št. 500-PE-18/16, junij 2016, ki jo je izdelala družba TEHNOTIM podjetje za gradbeni inženiring, trgovino in storitve d.o.o., Pesnica pri Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Mariboru, odgovorni projektant Stojan Kranjc, v koridorju dolžine 22 metrov in širine 3 metre na zemljišču katastrska občina 564 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH parcela 1040/3 (ID 924535). Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine s parc. št. 2183/4, k.o. 2266 – Ajba. Zemljišče je po namenski rabi kmetijsko in se prodaja skladno z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih. Zainteresirani ponudnik mora oddati sprejem ponudbe na UE Nova Gorica. Več informacij o predmetu in postopku prodaje dobite na tel. št. 01 478 86 24.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za prodajo nepremičnine s parc. št. *128, k.o. 1716 – Ulaka. Več informacij o predmetu in postopku prodaje dobite na tel. št. 01 478 86 24.

 

19. 4. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za podelitev služnostne pravice izkopa kanala ter položitve, obratovanja, vzdrževanja in uporabe fekalne kanalizacije in dostopa do fekalne kanalizacije, in sicer na trasi, kot izhaja iz projektne dokumentacije PZI – PROJEKT ZA IZVEDBO, številka PR-12/15 Murska Sobota, oktober 2016, ki jo je izdelal BIRO za inženiring, konsalting, projektiranje in tehnične usluge d.o.o. (skrajšana firma TEHNIČNI BIRO d.o.o.), Slovenska ulica 11, 9000 Murska Sobota, ter v koridorju dolžine 157 m in širine 1 m, na zemljišču ID znak: parcela 50 342, katastrska občina 50 GERLINCI parcela 342 (ID 974950). Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

11. 4. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja namero za oddajo v najem nepremičnine na MP Remšnik, nepremičnina katastrska občina 795 Brezni vrh parcela *73 (ID 1408181), na kateri stoji stavba številka 19 v izmeri 47 m2, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o predmetu oddaje v najem so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.

 

7. 4. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti poti v breme parc. št. 3465/8 k.o. 400-Ptuj z metodo neposredne pogodbe. Več podatkov o predmetu  dobite na tel. št.: 01/478 1660.

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo in Občina Šmarje pri Jelšah, objavljata namero za podelitev služnostne pravice peš hoje, voženj ter ostalih nujnih posegov glede vzdrževanja in popravil elektroenergetskega objekta »NN omrežje, kablovodi 0,4 kV« pri nepremičnini katastrska občina 1200 ŠMARJE PRI JELŠAH parcela 27/1 (ID 3084123). Podrobnejše informacije o povabilu k oddaji ponudbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ.