Skoči na vsebino

IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE

 

 

 

 

SEKTOR ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE

 

vodja: Brigita Žakelj

telefon: 01/478 8382
e-pošta: brigita.žakelj(at)gov.si

 

 

 

Glavno  vodilo Evropske kohezijske politike zelo pozitivna namera: zmanjševati razvojne razlike med regijami, spodbujati gospodarsko rast, inovativnost, solidarnost, sodelovanje, vključiti izključene v družbo, čuvati naravo in okolje…


SIKP pa ima v tej zgodbi vlogo posredniškega organa, ki pomaga premagovati ovire na poti doseganja kazalnikov in pomaga upravičencem pri premagovanju ovir, ki se jim postavljajo pri črpanju sredstev EKP. Poleg že omenjenega  SIKP skrbi tudi za formaliziranje pravil z internimi akti in navodili na področju kohezijske politike in administrativnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/ES.


SIKP skrbi za višji  skupen interes: vzpostavitev pogojev za učinkovito črpanje EU sredstev in za doseganje kakovostnih rezultatov.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FINA TOČKA: