Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE

 

 

SEKTOR ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE

 

 

vodja: Brigita Žakelj

telefon: 01 478 83 82
e-pošta: brigita.žakelj@gov.si

 

 

 

Glavno vodilo Evropske kohezijske politike: zmanjševati razvojne razlike med regijami, spodbujati gospodarsko rast, inovativnost, solidarnost, sodelovanje, vključiti izključene v družbo, čuvati naravo in okolje…


Sektor za izvajanje kohezijske politike ima v tej zgodbi vlogo posredniškega organa, ki pomaga premagovati ovire na poti doseganja kazalnikov in pomaga upravičencem pri premagovanju ovir, ki se jim postavljajo pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike. Sektor skrbi tudi za formaliziranje pravil z internimi akti in navodili na področju kohezijske politike ter administrativnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/ES.


Sektor za izvajanje kohezijske politike stremu k višjemu skupnemu interesu: vzpostavitev pogojev za učinkovito črpanje EU sredstev in doseganje kakovostnih rezultatov.   

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

FINA TOČKA: