Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZVEDBENI IN STRATEŠKI DOKUMENTI

Dokumenta, ki sta podlaga za izvajanje EKP v Sloveniji sta, Partnerski sporazum in Operativni program.

PARTNERSKI SPORAZUM
predstavlja pogodbo med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo glede izvajanja kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
Poglavitni elementi partnerskega sporazuma:
- skladen mora biti s strategijo EU 2020 o pa,etni, trajnostni in vključujoči rasti;
- ustrezati mora zahtevam posameznega sklada EU, na način, da bo zagotovljena ekonomska, sociana in teritorialna kohezija;
- vsebovati mora opis integralnga pristopa, ki bo podprt s strani skladov EU;
- vsebovati mora nastavke za učinkovito implementacijo.

 

 


OPERATIVNI PROGRAM

je ključni izvedbeni dokument, v katerem so predstavljene prednoste osi izbranih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstav EKP v programsekm obdobju 2014-2020. V omenjenem obdobju velja ENOTEN operativni program za vse sklade. Operativni program je razdeljen na enajst prednostnih osi, ki vsebinsko sledijo enajstim tematskim ciljem. Prednostne osi se lahko delijo na več prednostnih naložb. Znotraj posamezne prednostne naložbe je definiran en specifični cilj oziroma več specifičnih ciljev, za ketere je naveden pričakovani rezultat, ki se ga bo merilo s kazalniki rezultata. V Operativnem programu so za doseganje specifičnih ciljev navedeni tudi ukrepi, ki pa jih merimo s kazalniki učinka.