Skoči na vsebino

PROGRAMSKO OBDOBJE 2007-2013

PROGRAMSKO OBDOBJE 2007 - 2013

V programskem obdobju 2007 - 2013 je bilo Ministrstvo za javno upravo vključeno v izvajanje OP RČV (Operativnega programa razvoja človeških virov) in OP RR (Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov) in posledično v dva sklada: Evropski socilani sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj. V okviru OP RČV je ministrstvo delovalo v dveh volgah - v vlogi upravičenca in v vlogi posredniškega telesa, v okviru OP RR pa samo v vlogi upravičenca.


V okviru OP RČV je bilo ministrstvo vključeno v dve prednostni usmeritvi, in sicer:
I. prednostno usmeritev: Učinkovita in uspešna javna uprava
II. prednostna usmeritev: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga
V okviru OP RR pa je bilo vključeno v razvojno prioriteto "Gospodarsko - razvojno prioriteto" in I. Prednostno usmeritev: Informacijska družba.

Najpomembnejši cilj razvojne prioritete je "razvoj ustrezne institucionalne in administrativne usposobljenosti za učinkovito strukturno prilagajanje, delovna mesta ter razvoj Slovenije". Z aktivnostmi, ki so se izvajale v okviru prednostnih usmeritev se je prispevalo k realizaciji naslednjih ciljev:
- večji učinkovitosti javnega sektorja;
- vzpostavitvi poslovnega okolja za uvrstitev Sloveije med podjetnikom prijazna okolja;
- zagotovitvi učinkovitih predpisov, ki ne bodo povzročali nepotrebnih stroškov;
- vzpostavitvi učinkovitega dialoga z nevladnimi organizacijami ter dodatni utrditvi socialnega dialoga.


V okviru omenjenih prednsotnih usmeritev so bile uspešno zaključene operacije >>>