Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROGRAMSKO OBDOBJE 2007-2013

PROGRAMSKO OBDOBJE 2007 - 2013

V programskem obdobju 2007 - 2013 je bilo Ministrstvo za javno upravo vključeno v izvajanje OP RČV (Operativnega programa razvoja človeških virov) in OP RR (Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov) in posledično v dva sklada: Evropski socilani sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj. V okviru OP RČV je ministrstvo delovalo v dveh volgah - v vlogi upravičenca in v vlogi posredniškega telesa, v okviru OP RR pa samo v vlogi upravičenca.


V okviru OP RČV je bilo ministrstvo vključeno v dve prednostni usmeritvi, in sicer:
I. prednostno usmeritev: Učinkovita in uspešna javna uprava
II. prednostna usmeritev: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga
V okviru OP RR pa je bilo vključeno v razvojno prioriteto "Gospodarsko - razvojno prioriteto" in I. Prednostno usmeritev: Informacijska družba.

Najpomembnejši cilj razvojne prioritete je "razvoj ustrezne institucionalne in administrativne usposobljenosti za učinkovito strukturno prilagajanje, delovna mesta ter razvoj Slovenije". Z aktivnostmi, ki so se izvajale v okviru prednostnih usmeritev se je prispevalo k realizaciji naslednjih ciljev:
- večji učinkovitosti javnega sektorja;
- vzpostavitvi poslovnega okolja za uvrstitev Sloveije med podjetnikom prijazna okolja;
- zagotovitvi učinkovitih predpisov, ki ne bodo povzročali nepotrebnih stroškov;
- vzpostavitvi učinkovitega dialoga z nevladnimi organizacijami ter dodatni utrditvi socialnega dialoga.


V okviru omenjenih prednsotnih usmeritev so bile uspešno zaključene operacije >>>