Skoči na vsebino

OPISI OPERACIJ

 

 

 

 

 

 

Nazadnje osveženo 3. 11. 2017

 

 

 

 

Javna uprava po meri državljana!

 

 

 

 

 

Želite javno upravo, s pomočjo katere lahko vse več storitev in obveznosti, ki se nanašajo na komunikacijo z državo opravite od doma?


Javno upravo, ki deluje učinkovito, premišljeno, preudarno ter nudi hitre, enostavne in kakovostne javne storitve?


Takšno, ki jo sestavljajo strokovno usposobljeni, odgovorni, učinkoviti, zadovoljni in prijazni javni uslužbenci?
 
Zavedamo se, da je učinkovita javna uprava, ki bo sledila toku najsodobnejših trendov, nujno potrebna. Pospešena digitalizacija vseh segmentov družbe je ključna za uspešnost Slovenije danes, predvsem pa tudi za njeno uspešnost v prihodnosti. Zato na Ministrstvu za javno upravo poleg klasičnih storitev pospešeno razvijamo in odpiramo tudi napredne elektronske storitve za državljane in podjetnike, s katerimi želimo državljanom ponuditi novo, prijazno možnost opravljanja državnih storitev na daljavo, podjetnikom pa čimbolj avtomatizirane načine poslovanja ter komunikacijo, ki jih morajo opraviti z državo.

 

S tem dajemo možnosti zbire, odpravljamo administrativne ovire, povečujemo transparentnost, predvsem pa omogočamo posameznikom in podjetjem, da več časa namenijo svojim potrebam in dejavnostim ne pa administrativnim postopkom.

 

Za izboljšanje kakovosti storitev javne uprave je tako na Ministrstvu za javno upravo pripravljenih več projektov, ki sledijo strategiji razvoja javne uprave 2020. Projekti prinašajo enotne rešitve problemov, s katerimi se državljani vsakodnevno soočajo.