Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KADROVSKI NAČRTI POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA

PRIPRAVA IN SPREMLJANJE IZVAJANJA KADROVSKIH NAČRTOV POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA

V skladu z 60. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819 - Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 -ZJF-H in 83/18) https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-4066?sop=2018-01-4066  je bila sprejeta Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 7/19)  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0237?sop=2019-01-0237

 

V skladu s 63. členom  Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718 - Uradni list RS, št. 80/16)  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7355
je bila sprejeta Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7483

 

V skladu z 62. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7119 je bila sprejeta Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7214

V skladu z 51. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/2013, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 in 38/14) je bila v Uradnem listu RS, št. 12/2014 objavljena Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (v nadaljevanju Uredba).

 

 

V tej rubriki objavljamo pojasnila, mnenja, stališča in odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na vsebino in problematiko priprave in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna v skladu z Uredbo.

 


MNENJA, STALIŠČA, ODGOVORI IN POJASNILA, KI SE NANAŠAJO NA POSAMEZNA VSEBINSKA PODROČJA UREDBE:

 

 

Razvrstitev zaposlenih glede na vire financiranja

 

 

 

Metodologija priprave in izvajanja KN

 

 

Drugo