Skoči na vsebino

KAKOVOST V JAVNI UPRAVI

 

 

 

Vlada RS je v letu 2015 sprejela Strategijo razvoja javne uprave 2015 – 2020 z opredeljenimi ključnimi strateškimi cilji za dosego katerih je oblikovan dvoletni akcijski načrt z ukrepi. Pri sistemu vodenja kakovosti v javni upravi se predvsem želi doseči strateški cilj »izboljšanje sistemov kakovosti, programskega načrtovanja, pregleda poslovanja, merljivih ciljev in procesnih kazalnikov«. To področje bo s sistematično uporabo orodij za nadzor kakovosti razširjeno na vse organe javne uprave, poleg upravnih enot tudi na ministrstva, vladne službe, organe v sestavi idr., da se tako izboljšata transparentnost in učinkovitost delovanja javne uprave.

 

Pri vpeljavi celovitega sistema vodenja kakovosti zasledujemo naslednje cilje:


1. Krepitev podpore in ozaveščenosti zaposlenih o pomenu kakovosti kot vrednote v javni upravi.
2. Krepitev razvoja sistema vodenja kakovosti na podlagi modela CAF in izmenjava dobrih praks na vseh ravneh javne uprave.
3. Krepitev sistema vodenja kakovosti z uvedbo enotne aplikacije za podporo merjenju ključnih ciljev in kazalnikov.