Skoči na vsebino

KAKOVOST V JAVNI UPRAVI

 

 

 

Vlada RS je v letu 2015 sprejela Strategijo razvoja javne uprave 2015 – 2020 z opredeljenimi ključnimi strateškimi cilji za dosego katerih je oblikovan dvoletni akcijski načrt z ukrepi. Pri sistemu vodenja kakovosti v javni upravi se predvsem želi doseči strateški cilj »izboljšanje sistemov kakovosti, programskega načrtovanja, pregleda poslovanja, merljivih ciljev in procesnih kazalnikov«. To področje bo s sistematično uporabo orodij za nadzor kakovosti razširjeno na vse organe javne uprave, poleg upravnih enot tudi na ministrstva, vladne službe, organe v sestavi idr., da se tako izboljšata transparentnost in učinkovitost delovanja javne uprave.

 

Pri vpeljavi celovitega sistema vodenja kakovosti zasledujemo naslednje cilje:


1. Krepitev podpore in ozaveščenosti zaposlenih o pomenu kakovosti kot vrednote v javni upravi.
2. Krepitev razvoja sistema vodenja kakovosti na podlagi modela CAF in izmenjava dobrih praks na vseh ravneh javne uprave.
3. Krepitev sistema vodenja kakovosti z uvedbo enotne aplikacije za podporo merjenju ključnih ciljev in kazalnikov.

 

 

 

 

AKTUALNO

 

27. 6. 2017: Prvo srečanje mreže predstavnikov za kakovost

 

31. 5. 2017: Usposabljanje zunanjih ocenjevalcev v projektu CAF EPI je potekalo dne 30. 5. 2017 

 

29. 5. 2017: 9. konferenca kakovosti, Malta, 15. in 16. maj 2017

 

29. 5. 2017: Projekt vpeljave modela CAF v organe državne uprave v letu 2017

 

9. 5. 2017: 12. tematsko srečanje uporabnikov modela CAF v UE Ilirska Bistrica

 

3. 5. 2017: Prvi pilotni projekt zagotavljanja zunanje povratne informacije CAF EPI

 

20. 4. 2017: Posvet za uporabnike modela CAF v organizaciji Ministrstva za javno upravo

 

20. 4. 2017: Analiza uporabe modela CAF v UE v obdobju od 2002 do 2016

 

20. 4. 2017: Predstavitev modela CAF na kolegiju Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

13. 4. 2017: 11. tematsko srečanje uporabnikov modela CAF v UE Slovenske Konjice

 

5. 4. 2017: Rok za prijave za nagrado EPSA "European Public Sector Award" je podaljšan do 1. 5. 2017

 

27. 3. 2017: Predstavitev modela CAF na kolegiju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

 

24. 3. 2017: »Poslovna odličnost organizacij« v okviru 36. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti

 

22. 3. 2017: Predstavitev modela CAF na Policiji

 

20. 3. 2017: Predstavitev modela CAF na kolegiju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

15. 3. 2017: Predstavitev modela CAF na Ministrstvu za obrambo

 

10. 3. 2017: 9. Evropska konferenca kakovosti ("9th Quality Conference") 15. in 16. maj 2017, Malta

 

6. 3. 2017: Predstavitev modela CAF na kolegiju Ministrstva za okolje in prostor 

 

2. 3. 2017: Vabljeni na dogodek Poslovna odličnost organizacij dne 23. 3. 2017, ki poteka v soorganizaciji Ministrstva za javno upravo in v okviru 36. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti "Odgovorna organizacija" v Portorožu.

 

27. 2. 2017: Predstavitev modela CAF na kolegiju Ministrstva za zdravje

 

23. 2. 2017: Vabljeni k prijavi za nagrado EPSA »European Public Sector Award« 

 

2. 2. 2017: Srečanje predstavnikov vodstva za kakovost v organizaciji Ministrstva za javno upravo

 

25. 1. 2017: Vabljeni k prijavi za nagrado OZN UNPSA »United Nations Public Service Award«