Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KONFERENCE KAKOVOSTI

Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih ved, marec 2019

V okviru 38. Mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, ki je pod naslovom »Organizacija in negotovosti v digitalni dobi« potekala od 20. do 22. marca 2019, so zanimive vsebine predstavili tudi predstavniki našega ministrstva.
Drugi dan konference je sodelavec Sektorja za kakovost Matija Kodra nastopil skupaj s predstavnikom podjetja Mediade d.o.o. Matjažem Kljajićem. Njun nastop, ki je bil v program konference uvrščen v sekcijo Organizacija in management, je nosil naslov: Partnerstvo za spremembe – razbijanje stereotipov in gradnja skupnih mostov. Kodra je uvodoma predstavil projekt Ministrstva za javno upravo Inovativen.si, v okviru katerega je bila vzpostavljena nacionalna platforma sodelovanja: Partnerstvo za spremembe - program inovativnega sodelovanja med zaposlenimi v slovenskem javnem in zasebnem sektorju s ciljem prenosa in uporabe dobrih idej, praks in uporabnih rešitev. Omenjeni program je bil leta 2016 izbran tudi med 10 najbolj inovativnih praks v javnem sektorju s strani OECD.
Gre za program, ki je bil zasnovan leta 2015 v sodelovanju med državno upravo, konkretno Ministrstvom za javno upravo, in zasebnim sektorjem, nato pa se je skozi leta vsak nov krog vsebinsko nadgrajeval, pridružilo pa se mu je tudi vedno več sodelujočih, tako s strani državne uprave, kakor s strani podjetij.
Podjetje Mediade je bilo v prejšnji sezoni programa nosilec izziva » Inženirji, inženirke bomo«. Sporočilo, da smo Slovenci narod inženirjev in inovatorjev  je s pomočjo kviza o slovenskih dosežkih in inovacijah www.talentismo.si doseglo pol milijona ljudi.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

27. letna konferenca kakovosti SZKO, november 2018

Konferenca kakovosti 2018 z naslovom »Skupaj rastemo s kakovostjo« je potekala 8. in 9. novembra 2018 v Portorožu v so-organizaciji Slovenskega združenja za kakovost in odličnost (SZKO) in Ministrstva za javno upravo (MJU).
Osrednja vsebinska tema konference je bila inovativnost. V plenarnem delu konference je sodelavec Sektorja za kakovost Matija Kodra predstavil projekt Inovativen.si s predstavitvijo »7 mitov, ki ne držijo«, v okviru okrogle mize v plenarnem delu konference pa je sodelovala direktorica Urada za razvoj, Jelena Tabaković. V programu sekcije za javno upravo so sodelovali zaposleni MJU, ki so predstavili uspešne projekta ministrstva: Z modelom CAF do boljšega delovanja javne uprave, Pilotni projekt ugotavljanja zadovoljstva strank in Izzivi razvoja vodje kakovost. Poleg sekcije za javno upravo, so se z izzivi kakovosti ukvarjali  v sekcijah industrija, energetika, zdravstvo, prehranska veriga in upravljanje s kadri.
Prezentacije programskega modula javna uprava lahko najdete v zavihku literatura.

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

62. Evropski kongres kakovosti EOQ, junij 2018

Konec junija 2018 je v Parizu potekal že 62. Evropski kongres kakovosti v organizaciji Evropske organizacije za kakovost in francoske nacionalne France Qualité.  Dvodnevni dogodek, ki se ga je udeležilo preko 300 udeležencev iz 20 držav, je imel dve nosilni temi: Kakovost, konkurenčna prednost za Evropo in Vodja kakovosti- ključen igralec v moštvu.
Kar odlikuje evropske organizacije in podjetja, je sodelovalna naravnanost, ki je za evropsko okolje ključnega pomena pri zagotavljanju kakovosti in globalne konkurenčnosti. Organizacija, v kateri vladajo  medsebojno spoštovanje, komunikacija, transparentnost, zaupanje, uravnoteženost in usmerjenost k uporabniku ima več možnosti na globalnem trgu. Posebej pomembna je vloga posameznika, ki je motiviran, a obenem tudi spoštovan in prepoznan kot pomemben člen pri doseganju ciljev.
S tem je povezana tudi vloga vodij kakovosti, ki morajo v sodobni organizaciji obvladovati veliko veščin, njegova vloga ambasadorja,  povezovalca, komunikatorja, pedagoga in pozitivno naravnanega vodje pa mora biti umeščena v samo strateško osrčje organizacije.
Kateri so torej novi elementi delovanja vodje kakovosti?
Vizija: deliti celovito vizijo, ki vključuje vse in jo vsi sprejmejo vsi. Usmerjenost v procese, ki zagotavljajo dodano vrednost.
Upravljanje: mobilizirati ljudi tako, da se jim zaupa, jim da več avtonomije, da lahko razvijajo svoj talent. Večji pomen je na mehkih veščinah kot pa na kompetencah.
Izboljševanje: poiskati optimizacijo in poenostavitve na vseh ravneh delovanja. Prisluhniti svojim strankam ter ohraniti njihovo zaupanje in meriti njihovo zadovoljstvo.
________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Evropsko srečanje uporabnikov modela CAF v Sofiji, april 2018

Sredi aprila 2018 je v Sofiji, glavnem mestu trenutno predsedujoče  članice Svetu EU Bolgarije potekalo osmo srečanje  uporabnikov modela CAF iz Evrope, t.i. CAF Users Event. Dogodek se odvija na dve leti in je namenjen izmenjavi dobrih praks in izkušenj med uporabniki modela CAF. Tokratno srečanje, ki ga praviloma gosti država predsedujoča svetu EU v sodelovanju z EIPA, Evropskim inštitutom za javno upravo, je zadnje pred predvideno uveljavitvijo novega prenovljenega modela CAF, ki bo stopil v veljavo 2020.
Prenova modela CAF in CAF EPI je bila zato osrednja tema srečanja,  nakazane so bile smeri bodočega razvoja modela. Javna uprava in njene institucije se spreminjajo, zato je potrebno model CAF prilagoditi tem spremembam, da bodo rezultati samoocen dejanski pokazatelj kakovosti organizacije.
Prevladujoče mnenje udeležencev je bilo, da mora CAF ostati generični model uvajanja kakovosti v organe javne uprave v Evropi, prav tako naj se ne spreminja osnovna struktura z devetimi merili.  Veliko možnosti za prenovo pa se odpira pri podmerilih, znotraj katerih bo potrebno najti načine za novosti in izzive, s katerimi se soočajo sodobne javne uprave (komunikacija, digitalizacija, vrednote, zaupanje, odprtost, transparentnost, integriteta, inovativne in agilne metode, varstvo podatkov, itd.), čemur bo moral slediti tudi priročnik s predstavljenimi primeri in praksami. Cilj je oblikovati uporabnikom prijazen, preprost in jasen model.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Poslovna odličnost organizacij, marec 2018

V okviru 37. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, ki je bila konec marca 2018 v Portorožu,  je potekal dogodek Poslovna odličnost organizacij. Na dogodku so bile predstavljene najboljše prakse na področju odličnosti poslovanja tako v zasebnem kot javnem sektorju. Gospodarsko odličnost so predstavljali prejemniki priznaj za poslovno odličnost v preteklih letih (Odelo Slovenija, Adria Mobil), poslovno odličnost organizacij javnega sektorja pa smo spoznali preko prispevkov direktorja Doma starejših občanov Ljubljana Šiška Simona Strgarja, ki je predstavil certifikat kakovosti za inštitucije socialnega varstva E-Qalin in predstavitve procesa nenehnih izboljšav »Z majhnimi izboljšavami do izjemnih rezultatov«. Slednjo predstavitev sta pripravili Maja Lapajne iz podjetja A1 in Mateja Arko Košec iz MJU, kjer smo na podlagi dobrih izkušenj v zasebnem sektorju uvedli proces podajanja in obravnave predlogov zaposlenih za izboljšanje dela in delovnega okolja na ministrstvu. Sodelavci Sektorja za kakovost so zbranim udeležencem tudi rezultate uvajanja sistemov vodenja kakovosti v javni upravi. S širitvijo števila uporabnikov modela CAF in CAF EPI se krepi osnova za nadgradnjo poslovanja organov javne uprave v poslovno odličnost.

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kakovost v javni upravi, delavnica v sklopu Evropskega kongresa kakovosti EOQ, oktober 2017

V sklopu štirih delavnic, ki so bile udeležencem na voljo dan pred EOQ Kongresom 2017, smo na Ministrstvu za javno upravo organizirali prav poseben dogodek na temo kakovosti v slovenski javni upravi. 
Vsebina delavnice se je nanašala na rezultate delovanja MJU na področju kakovosti, vezano na cilje Strategije razvoja javne uprave 2015-2020. Sodelavci sektorja za kakovost smo več kot 80 prisotnim (predvsem) javnim uslužbencem predstavili projekte uvajanja sistemov vodenja kakovosti v organe državne uprave. Vitomir Pretnar in Barbara Peharc sta predstavila projekt uvajanja modela CAF v organe državne uprave in vlogo ministrstva pri tem. V mesecu septembru 2017 smo na MJU tudi uspešno zaključili prvi pilotni projekt zagotavljanja zunanje povratne informacije CAF EPI, ki ga je udeležencem predstavila Loredana Leon. Poudarila je, da je bil z uvedbo projekta narejen velik korak naprej v smislu preverbe in potrditve pravilnosti procesa samoocenitve s strani posebej usposobljenih zunanjih ocenjevalcev, kar je dober temelj za pridobitve evropskih certifikatov »Uspešen uporabnik CAF«, v prihodnjih letih. Vesna Križ Purič je predstavila način uvedbe ciljnega vodenja na Ministrstvu za javno upravo.
 V drugem delu srečanja smo se osredotočili na participacijo zaposlenih in javnosti pri izboljševanju delovanja organizacije. Maja Lapajne iz podjetja A1 Slovenija nam je predstavila aplikacijo UMNIK za zbiranje pobud in idej zaposlenih ter njihovo obdelavo do realizacije, sodelavka ministrstva iz Sektorja za projekte Katja Glavič pa je predstavila projekt Stop birokraciji.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Evropski kongres kakovosti EOQ, oktober 2017

EOQ kongres je najpomembnejši dogodek na področju kakovosti v Evropi, ki ga že od 1956 organizirajo nacionalna združenja za kakovost, članice EOQ in je letos potekal v Sloveniji, v soorganizaciji med EOQ, Slovenskim združenjem za kakovost (SZKO) in Ministrstvom za javno upravo (MJU) z naslovom »Uspešnost v digitalni dobi – kakovost kot ključni dejavnik«.
V bogatem programu kongresa je sodelovalo več kot 120 tujih in domačih strokovnjakov iz več kot 35 držav iz zasebnega in javnega sektorja, ki so se na svojem področju izkazali in so bili pripravljeni te izkušnje predstaviti udeležencem. Kongres je potekal v obliki plenarnega zasedanja in vzporednih modulov s področja javnega sektorja/državne uprave, zdravstva, industrije, energije ter malih in srednjih podjetij.
Ministrstvo za javno upravo je na konferenci predstavilo dva pomembna projekta: »Challenges and Perspectives of Big Data Pilot Project in Ministry of Public Administration«, ki ga je predstavila dr. Karmen Kern Pipan ter »Partnership Change Programme«, ki ga je predstavila Nina Langerholc Čebokli.
Na predvečer kongresa je potekala tudi podelitev nagrade EOQ – Georges Borel Award. Nagrado združenje vsakoletno podeli posamezniku, ki je naredil pomemben prispevek k izboljšanju kakovosti v javnem sektorju. Letos je to prestižno nagrado prejela uslužbenka Ministrstva za javno upravo mag. Tatjana Mizori Zupan za projekt prenove portala eUprava, ki je pomembno prispevala h kakovosti odnosa med državo in državljani.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

9. evropska konferenca kakovosti Malta, maj 2017

Konference o stalnem izboljševanju kakovosti v javnem sektorju potekajo na dve leti od leta 2000 , organizira pa jo država, predsedujoča Svetu EU v času konference v sodelovanju EUPAN (European Public Administration Network). Poleg usposabljanja in seznanitve z najnovejšimi trendi in dobrimi praksami uvajanja sistemov kakovosti in inovativnosti v državah članicah EUPAN je bila udeležba predstavnikov MJU pomembna tudi z vidika  verjetne organizacije konference o kakovosti v Sloveniji v času predsedovanja  Svetu EU (druga polovica 2021). Poleg predstavnikov MJU so se konference iz Slovenije udeležili tudi predstavniki nekaterih drugih ministrstev in občin, kar kaže na zavezanost ostalih organov javne uprave k vzpostavitvi sistemov vodenja kakovosti v lastnih okoljih. Vodja kabineta ministra za javno upravo Nina Langerholc Čebokli je imela odmevno predstavitev  projekta Partnerstvo za spremembe. Države Islandija, Poljska, Italija in Finska (lokalni nivo) so izrazile interes za sodelovanje. Tudi predstavniki Evropske komisije  so z zanimanjem poslušali primer in na drugem panelu »razbijanje mentalnih silosov« predstavili podobne projekte kot eno pomembnejših področij dela EK v prihodnje.
 Na konferenci z naslovom S skupnimi močmi podiramo  pregrade za večjo učinkovitost, transparentnost in bolj vključujočo javno upravo so bile sicer obravnavane štiri  teme, ki so neposredno povezane z vodenjem kakovosti v javnem sektorju in sicer:
- Upravljanje s človeškimi viri
- Participativno sodelovanje pri oblikovanju in implementaciji politik
- Inovativne storitve za državljane in
- Odprta in transparentna vlada
Večina  predstavljenih dobrih praks različnih evropskih držav kaže, da je uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uporabe eno prioritetnih  področij, s katerim se ukvarjajo različne vlade in  lokalne skupnosti. Slovenija na tem področju ne zaostaja, uveljavljanje  ciljnega vodenja, državljanom prijazne e-uprave, merjenje zadovoljstva uporabnikov, uvajanje kompetenčnega modela in razvoja kariere ter stalno spremljanje kakovosti organizacij so koraki v pravo smer, seveda pa ostaja še veliko prostora za izboljšave in  pogumnejše korake k inovativnim  rešitvam.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Poslovna odličnost organizacij, marec 2017

V okviru 36. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti je bil uspešno izveden dogodek z naslovom »Poslovna odličnost organizacij«. Namen dogodka je bil predstavitev domačih in mednarodnih izkušenj ter izmenjava dobrih praks s področja uporabe modelov vodenja kakovosti v javnem sektorju in gospodarstvu.
Med drugimi je Thomas  Prorok  predstavil avstrijske izkušnje z modelom CAF in delovanje centra za CAF, za katerega je pristojna vlada in deluje ob podpori Avstrijskega zveznega kanclerja.         
Svoje bogate izkušnje in dobre prakse pri uporabi modelov sistema vodenja kakovosti v slovenski javni upravi pa sta predstavili predstavnici Upravne enote Novo mesto. CAF je prispeval predvsem k urejenim procesom, učinkovitemu ciljnemu vodenju in večjemu zadovoljstvu zaposlenih.

___________________________________________________________________________________________

 

Predstavitev modela CAF na mednarodni konferenci o problematiki arhiviranja e-ARH.si

Na mednarodni konferenci o problematiki elektronskega arhiviranja je mag. Vitomir Pretnar predstavil model CAF z referatom Model CAF kot orodje za dvig kakovosti pri ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom.
Predstavitev je izhajala iz Strategije in politike razvoja javnega sektorja v RS, ki daje pomemben poudarek tudi razvoju kakovosti in pristopom k celovitem obvladovanju kakovosti in odličnosti v javnem sektorju. Med pomembna orodja za doseganje teh ciljev sodi tudi model CAF. Okoli 160 udeležencev je bilo seznanjenih z osnovnimi značilnostmi modela CAF in njegovo vlogo pri predajanju (na strani ponudbe) in sprejemanju (vidik prejemnika) dokumentarnega oziroma arhivskega gradiva.
Marca 2016 je Vlada Republike Slovenije sprejela Strategijo in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva za obdobje 2016-2020. Strategija skupaj z izvedbenim načrtom do leta 2020 postavlja okvir za vzpostavitev stabilnega in zaupanja vrednega slovenskega elektronskega arhiva, s čimer bo omogočena uporaba in trajna ohranitev arhivskega gradiva v elektronski obliki kot dela slovenske, evropske in svetovne kulturne dediščine.

______________________________________________________________________________________________ 

25. jubilejna konferenca kakovosti SZKO, november 2016

25. jubilejna konferenca o kakovosti 2016 je potekala v so-organizaciji Slovenskega združenja za kakovost in odličnost in Ministrstva za javno upravo v Portorožu, od 10. do 11. novembra 2016.
Konferenca je potekala plenarno in v obliki vsebinskih modulov, skupaj pa se je je udeležilo preko 370 udeležencev iz gospodarstva in javnega sektorja. Na konferenci je aktivno sodeloval minister za javno upravo, Boris Koprivnikar, in sicer v okviru okrogle mize z naslovom »Kako povečati učinkovitost delovanja javne uprave v sodelovanju z gospodarstvom«.

V vsebinskih modulih javne uprave so sodelovali tudi sodelavci Urada za razvoj, ki  so predstavili uporabo modela CAF na Ministrstvu za javno upravo in način motiviranja organov za sodelovanje preko t.i. tematskih srečanj, ki potekajo na sedežih upravnih enot z namenom izmenjave izkušenj in seznanjanja uporabnikov modela CAF z dobrimi praksami.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Trajnostna organizacija, marec 2016

Konferenca z naslovom »Trajnostna organizacija« je osrednji letni dogodek Fakultete za organizacijske vede, ki je potekal marca 2016 v Portorožu. Mednarodne konference se tradicionalno udeležijo strokovnjaki s področij kadrovskega managementa, informatike, poslovnih in delovnih sistemov in managementa kakovosti. Predstavljenih je bilo preko 140 strokovnih prispevkov, ki so bili objavljeni tudi v zborniku konference.
Dr. Karmen Kern Pipan  je v okviru sekcije »Management javne uprave / Public Administration Management« predstavila prispevek »Izzivi in perspektiva javne uprave v luči politike napredka in kakovosti« , ki ga je pripravila skupaj z mag. Mirkom Stoparjem, Matejo Arko Košec in mag. Mojco Gregorič.  Izpostavili so temeljne poudarke, izzive in perspektive Strategije razvoja javne uprave 2015-2020 ter pilotnih projektov za uvedbo ciljnega vodenja ter samoocene po modelu CAF, ki sta v polnem zamahu na Ministrstvu za javno upravo.

___________________________________________________________________________________________________________________________

24. letna strokovna konferenca kakovosti SZKO, november 2015

Konferenca je osrednji letni dogodek Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, ki vsako leto poteka v sklopu evropskega tedna kakovosti v začetku novembra.
Svoje praktične referate je 300 udeležencem predstavilo več kot 80 avtorjev. V okviru sekcije Državna uprava so javni uslužbenci Službe za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovosti v soavtorstvu: dr. Karmen Kern Pipan, ki je to sekcijo tudi vodila, Mateja Arko Košec in mag. Vitomir Pretnar, nazorno predstavili prispevek pod naslovom »Model CAF kot pospeševalec sprememb za boljšo organizacijsko kulturo v javnem sektorju«.

 

_________________________________________________________________________________________________________