Skoči na vsebino

KONFERENCE KAKOVOSTI

27. letna konferenca kakovosti SZKO 2018

Konferenca kakovosti 2018 z naslovom »Skupaj rastemo s kakovostjo« je potekala od 8. do 9. 11. 2018 v GH Bernardin v Portorožu v soorganizaciji Slovenskega združenja za kakovost in odličnost (SZKO) in Ministrstva za javno upravo (MJU).

Osrednja vsebinska tema konference je bila inovativnost. V plenarnem delu konference je sodelavec Sektorja za kakovost Matija Kodra predstavil projekt Inovativen.si s predstavitvijo 7 mitov, ki ne držijo, v okviru okrogle mize v plenarnem delu konference pa je sodelovala direktorica Urada za razvoj, Jelena Tabaković. V programu sekcije za javno upravo so sodelovali zaposleni MJU, ki so predstavili uspešne projekta ministrstva: Z modelom CAF do boljšega delovanja javne uprave, Pilotni projekt ugotavljanja zadovoljstva strank, Izzivi razvoja vodje kakovost v povezavi s predstavnikom vodstva za kakovost in njegovo vlogo. Poleg sekcije za javno upravo, so potekali tudi programski moduli Industrija, Energetika, Zdravstvo in Prehranska veriga.

Ministrstvo je letos ponovno, ob pomoči sredstev Evropskega socialnega sklada (operacija POK – povezljivost, odprtost, kakovost), omogočilo brezplačno udeležbo sto javnim uslužbencem, predvsem tistim, ki se v organih javne uprave ukvarjajo s kakovostjo: predstavniki vodstev za kakovost, sodelujoči v projektih ministrstva na temo kakovosti, inovativnosti in merjenja zadovoljstva strank ter ambasadorji inovativnosti.

Konferenca je bila uspešno organizirana in pozitivno sprejeta med udeleženci, kar je razvidno tudi iz izvedene ankete o zadovoljstvu udeležencev konference.

 

Prezentacije programskega modula javna uprava:

Zbornik konference

 

Spletna stran 27. konference SZKO 2018

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Poslovna odličnost organizacij, Portorož, 22. marec 2018

 

V okviru 37. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, ki je bila konec marca v Portorožu, je v so-organizaciji Ministrstva za javno upravo, Urada RS za meroslovje, Gospodarske ter Obrtne zbornice Slovenije potekal dogodek Poslovna odličnost organizacij. Na dogodku so bile predstavljene najboljše prakse na področju odličnosti poslovanja tako v zasebnem kot javnem sektorju. Gospodarsko odličnost so predstavljali prejemniki priznaj za poslovno odličnost v preteklih letih (Odelo Slovenija, Adria Mobil), poslovno odličnost organizacij javnega sektorja pa smo spoznali preko prispevkov direktorja Doma starejših občanov Ljubljana Šiška Simona Strgarja, ki je predstavil certifikat kakovosti za inštitucije socialnega varstva E-Qalin in predstavitve procesa nenehnih izboljšav »Z majhnimi izboljšavami do izjemnih rezultatov«. Slednjo predstavitev sta pripravili Maja Lapajne iz A1 in Mateja Arko Košec iz MJU, kjer smo na podlagi dobrih izkušenj v zasebnem sektorju nedavno uvedli proces podajanja in obravnave predlogov zaposlenih za izboljšanje dela in delovnega okolja na ministrstvu. Za program je bilo med poslušalci, zbralo se jih je okrog 100, precejšnje zanimanje, prav tako pa si je ministrstvo prislužilo odobravanje s predstavitvijo načina in rezultatov uvajanja sistemov vodenja kakovosti v javni upravi, ki so ga pripravili sodelavci Sektorja za kakovost. S širitvijo števila uporabnikov modela CAF in CAF EPI se krepi osnova za nadgradnjo poslovanja organov javne uprave v poslovno odličnost.

  
Dogodek se je zaključil z obeležitvijo 20. obletnice Priznanja RS za poslovno odličnost. V letošnjem letu dobitnikov priznanje (za leto 2017) ni bilo podeljeno, saj zadnja leta zanimanje za sodelovanje močno upada. S tem izzivom se bo v bodoče soočil nov nosilec PRSPO, agencija SPIRIT, ki od Urada RS za meroslovje prevzema naloge vodenja postopka in ocenjevanja poslovne odličnosti.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Delavnica kakovost v javni upravi v sklopu EOQ Kongresa 2017, Bled

 

V sklopu štirih delavnic, ki so bile udeležencem na voljo dan pred EOQ Kongresom 2017, smo na Ministrstvu za javno upravo organizirali prav poseben dogodek na temo kakovosti v slovenski javni upravi. 

 

Vsebina delavnice se je nanašala na rezultate delovanja MJU na področju kakovosti, vezano na cilje Strategije razvoja javne uprave 2015-2020. Sodelavci sektorja za kakovost smo več kot 80 prisotnim (predvsem) javnim uslužbencem predstavili projekte uvajanja sistemov vodenja kakovosti v organe državne uprave. Delavnico sta moderirala vodja sektorja Barbara Zupanc in Marko Aškerc, ki sta najprej k uvodni besedi povabila mag. Tanjo Bogataj, državno sekretarko na Ministrstvu za javno upravo. 

 

V nadaljevanju so pomembne že zaključene in tekoče projekte predstavili sodelavci mag.  Vitomir Pretnar in Barbara Peharc, ki sta predstavila projekt uvajanja modela CAF v organe državne uprave in vlogo ministrstva pri tem. Podrobno sta predstavila korake uvedba modela v organ in posebej izpostavila organe-ministrstva, ki so na pot kakovosti, ob pomoči MJU, stopili v letošnjem letu.  

V mesecu septembru smo na MJU tudi uspešno zaključili prvi pilotni projekt zagotavljanja zunanje povratne informacije CAF EPI, ki ga je udeležencem predstavila Loredana Leon. Poudarila je, da je bil z uvedbo projekta narejen velik korak naprej v smislu preverbe in potrditve pravilnosti procesa samoocenitve s strani posebej usposobljenih zunanjih ocenjevalcev, kar je dober temelj za pridobitve evropskih certifikatov »Uspešen uporabnik CAF«, v prihodnjih letih. Drugi pilotni projekt se bo predvidoma začel že konec letošnjega leta.

Tretji projekt ministrstva je predstavila Vesna Križ Purič in sicer način uvedbe ciljnega vodenja na Ministrstvu za javno upravo.

 

V drugem delu srečanja smo se osredotočili na temo participacije zaposlenih in javnosti pri izboljševanju delovanja organizacije. Maja Lapajne iz podjetja A1 Slovenija nam je predstavila aplikacijo UMNIK za zbiranje pobud in idej zaposlenih ter njihovo obdelavo do realizacije, sodelavka ministrstva iz Sektorja za projekte Katja Glavič pa je predstavila aplikacijo oz. projekt Stop birokraciji. Obe predstavitvi sta zbudili veliko zanimanja, prepričani smo, da bodo udeleženci nove ideje učinkovito prenesli v svoje organizacije.

 

Vrhunec dogodka je bila svečana podelitev diplom za sodelovanje prijaviteljem in ocenjevalcem v prvem pilotnem projektu zunanje povratne informacije CAF – CAF EPI. Mag. Tanja Bogataj, državna sekretarka ministrstva je diplome za sodelovanje podelila šestim upravnim enotam (Upravne enote Grosuplje, Kočevje, Krško, Slovenska Bistrica, Vrhnika in Zagorje ob Savi) in šestnajstim novim zunanjim ocenjevalcem. S strani Košarkaške zveze Slovenije pa je posebno zahvalo prejela Upravna enota Celje, saj je v času EuroBasketa 2017 pokazala veliko mero prilagodljivosti pri storitvah izdajanja potnih listov državljanom.

 

V sektorju za kakovost z veseljem spremljamo povečano zanimanje javnosti za naše delo, kar nam daje dodaten zagon za nadaljnje projektno delo.

____________________________________________________________________________________________

 

61. EOQ Kongres 2017, Bled, 11. – 12. oktober 2017

 

EOQ kongres je najpomembnejši dogodek na področju kakovosti v Evropi, ki ga že od 1956 organizirajo nacionalna združenja za kakovost, članice EOQ in je letos potekal v Sloveniji, v soorganizaciji med EOQ, Slovenskim združenjem za kakovost (SZKO) in Ministrstvom za javno upravo (MJU) z naslovom »Uspešnost v digitalni dobi – kakovost kot ključni dejavnik«.

 

Uvodno so nas v kongres pospremili g. Janez Benčina, predsednik organizacijskega odbora kongresa, g. Torolf Paulhus, predsednik EOQ in dr. Miro Cerar, predsednik Vlade RS, ki je bil tudi častni pokrovitelj kongresa. V bogatem programu kongresa je sodelovalo več kot 120 tujih in domačih strokovnjakov iz več kot 35 držav iz zasebnega in javnega sektorja, ki so se na svojem področju izkazali in so bili pripravljeni te izkušnje predstaviti udeležencem. Kongres je potekal v obliki plenarnega zasedanja in vzporednih modulov s področja javnega sektorja/državne uprave, zdravstva, industrije, energije ter malih in srednjih podjetij.


Ministrstvo za javno upravo je na konferenci predstavilo dva pomembna projekta: »Challenges and Perspectives of Big Data Pilot Project in Ministry of Public Administration«, ki ga je predstavila dr. Karmen Kern Pipan v soavtorstvu z mag. Jurijem Bertokom in mag. Igorjem Kotnikom ter »Partnership Change Programme«, ki ga je predstavila ga. Nina Langerholc Čebokli.

 

Na predvečer kongresa je potekala tudi podelitev nagrade EOQ – Georges Borel Award. Nagrado združenje vsakoletno podeli posamezniku, ki je naredil pomemben prispevek k izboljšanju kakovosti v javnem sektorju. Letos je to prestižno nagrado prejela uslužbenka Ministrstva za javno upravo mag. Tatjana Mizori Zupan za projekt prenove portala eUprava, ki je pomembno prispevala h kakovosti odnosa med državo in državljani. Kot so poudarili v obrazložitvi, je bila nagrajenka ključna oseba pri tem projektu, ker vedno stremi k novim izboljšavam, ki bi še izboljšale kakovost storitev za državljane.

 

Zaradi velikega zanimanja udeležencev za sodelovanje v sklopu kongresa, smo dogodek razširili na dodaten predkongresni dan in pripravili štiri vzporedne delavnice. Posebna delavnica je bila namenjena kakovosti v javni upravi, ki jo je vsebinsko pripravilo naše ministrstvo.

 

62. EOQ Kongres 2018 bo spomladi v Parizu.

 

Podrobnejše informacije o kongresu

 

Sporočilo za javnost MJU, dne 11. 10. 2017

 

 __________________________________________________________________________________________

 

»Poslovna odličnost organizacij« v okviru 36. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti

V četrtek, dne 23.3.2017 je bil v Portorožu v okviru 36. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti uspešno izveden dogodek z naslovom »Poslovna odličnost organizacij«, katerega soorganizator je bilo, poleg Fakultete za organizacijske vede Kranj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo - Urad RS za meroslovje, Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno podjetniške zbornice Slovenije, tudi Ministrstvo za javno upravo.

 

Namen dogodka je bil predstavitev domačih in mednarodnih izkušenj ter izmenjava dobrih praks s področja uporabe modelov vodenja kakovosti v javnem sektorju in gospodarstvu.

 

Dogodek je dosegel svoj namen, saj smo imeli priložnost spoznati pristope in načine delovanja ter ustvarjanja konkurenčnega gospodarskega in javnega prostora, ki so nam jih predstavili naši bližnji sosedje iz Avstrije, in sicer g. Hans Kostwein, izvršni direktor iz uspešnega družinskega podjetja,  g. Johannes Hofstetter, vodja oddelka za pogodbe v diviziji za elektriko in trge pri podjetju Infineon Technologies in g. Thomas Prorok, namestnik izvršnega direktorja Centra za raziskave v javni upravi.

 

G. Prorok je predstavil avstrijske izkušnje z modelom CAF in delovanje centra za CAF, za katerega je pristojna vlada in deluje ob podpori Avstrijskega zveznega kanclerja. Center za CAF izvaja strategijo vlade in povezuje in širi mrežo uporabnikov v številčnem in kakovostnem smislu. CAF je tudi orodje pri nacionalnem programu reform »Usmerjenost k rezultatom«. Modela CAF širijo tudi v BiH in R. Srbiji. 
             
Svoje bogate izkušnje in dobre prakse pri uporabi modelov sistema vodenja kakovosti v slovenski javni upravi pa sta predstavili načelnica Upravne enote Novo mesto ga. Mateja Sotler Štor in ga. Zdenka Bajuk. CAF je prispeval predvsem k urejenim procesom, učinkovitemu ciljnemu vodenju in večjemu zadovoljstvu zaposlenih. Kljub stalnemu zmanjševanju števila zaposlenih dosegajo dobre rezultate, zmanjšujejo zaostanke in povečujejo produktivnost.

 

Z dolenjske regije pa je bila predstavljena še ena uspešna zgodba preteklega leta. Pot uspešne gospodarske družbe do naziva prejemnika najvišjega priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2016 je predstavila generalna direktorica podjetja ADRIA MOBIL, d. o. o. Novo mesto, ga. Sonja Gole.

 

Prvi del plenarnega srečanja je bil zaključen s kakovostjo iz Slovenije na področju energetike, ki jo je zastopal predsednik uprave Elektra Gorenjske d.d., mag. Bojan Luskovec in izobraževanja z dr. Ivanom Lebanom, direktorjem NAKVISA.


V drugem delu srečanja je pod vodstvom mag. Rajka Novaka, svetovalec z licencami EFQM in sodelujočimi gosti mag. Mirko Stopar (MJU), (dr. Samo Kopač (MIRS), Marko Lotrič (OZS), dr. Marjan Rihar (GZS), Sonja Gole (Adria Mobil), dr. Metka Tekavčič (EF Lj) potekala zanimiva okrogla miza na temo »Ali in kakšno strategijo poslovne odličnosti potrebujemo v Sloveniji«.  Gospa Metka Tekavčič je na primeru preselitve begunske družine opozorila na širši problem kakovosti javne uprave, ki ne pomeni samo dosledno izvajanje zakona ampak tudi upoštevanje človekovih pravic.

___________________________________________________________________________________________

 

Predstavitev modela CAF na mednarodni konferenci o problematiki arhiviranja e-ARH.si

Na mednarodni konferenci o problematiki elektronskega arhiviranja, ki je potekala od 23. do 24. novembra v hotelu Mons v Ljubljani je mag. Vitomir Pretnar predstavil model CAF z referatom Model CAF kot orodje za dvig kakovosti pri ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom.


Predstavitev je izhajala iz Strategije in politike razvoja javnega sektorja v RS, ki daje pomemben poudarek tudi razvoju kakovosti in pristopom k celovitem obvladovanju kakovosti in odličnosti v javnem sektorju. Med pomembna orodja za doseganje teh ciljev sodi tudi model CAF. Okoli 160 udeležencev je bilo seznanjenih z osnovnimi značilnostmi modela CAF in njegovo vlogo pri predajanju (na strani ponudbe) in sprejemanju (vidik prejemnika) dokumentarnega oziroma arhivskega gradiva. Ker nekaj ponudnikov (predvsem Upravnih enot) že uporablja model CAF, je njegova uporaba na področju arhiviranja priložnost za krepitev partnerstva in doseganja boljših rezultatov vseh deležnikov.


Marca 2016 je Vlada Republike Slovenije sprejela Strategijo in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva za obdobje 2016-2020. Strategija skupaj z izvedbenim načrtom do leta 2020 postavlja okvir za vzpostavitev stabilnega in zaupanja vrednega slovenskega elektronskega arhiva, s čimer bo omogočena uporaba in trajna ohranitev arhivskega gradiva v elektronski obliki kot dela slovenske, evropske in svetovne kulturne dediščine. Projekt s kratico imenujemo e-ARH.si.


Obe Strategiji postavljata dober temelj za razvoj arhivske stroke, hkrati pa poleg izzivov e-arhiviranja na pomembno mesto postavljata tudi razvoj kakovosti in odličnosti na tem področju.


V okviru konference je 18 predavateljic in predavateljev iz Avstrije, Danske, Estonije, Hrvaške, Madžarske, Romunije, Slovenije, Švedske in Švice zainteresirano javnost seznanilo z izzivi e-arhiviranja ter predstavilo primere dobrih praks iz Slovenije in tujine.

______________________________________________________________________________________________ 

25. JUBILEJNA LETNA STROKOVNA KONFERENCA SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA ZA KAKOVOST IN ODLIČNOST JE POTEKALA V SOORGANIZACIJI Z MINISTRSTVOM ZA JAVNO UPRAVO


25. jubilejna konferenca o kakovosti 2016 je potekala v soorganizaciji Slovenskega združenja za kakovost in odličnost in Ministrstva za javno upravo v Portorožu, od 10. do 11. novembra 2016.


Konferenca je potekala plenarno in v obliki vsebinskih modulov, skupaj pa se je je udeležilo preko 370 udeležencev iz gospodarstva in javnega sektorja. Na konferenci je aktivno sodeloval minister za javno upravo, g. Boris Koprivnikar, in sicer v okviru okrogle mize z naslovom »Kako povečati učinkovitost delovanja javne uprave v sodelovanju z gospodarstvom«.


V vsebinskih modulih javne uprave so sodelovali tudi sodelavci Urada za razvoj, mag. Vitomir Pretnar in Marko Aškerc, ki  sta predstavila uporabo modela CAF na Ministrstvu za javno upravo in obliko tako imenovanih tematskih srečanj, ki potekajo na sedežih upravnih enot z namenom izmenjave izkušenj in seznanjanja uporabnikov modela CAF z dobrimi praksami.


Ministrstvo za javno upravo je sto predstavnikom javne uprave, od načelnikov upravnih enot preko direktorjev organov, generalnih sekretarjev, županov in predstavnikov ministrstev, omogočilo brezplačno udeležbo na enem dnevu konference s ciljem promocije ciljev Strategije razvoja javne uprave 2015 – 2020 in predstavitve nekaterih projektov, ki že potekajo na Ministrstvu za javno upravo, predvsem pilotna projekta samoocenitve po modelu CAF in sistem merljivih ciljev in kazalnikov - ciljno vodenje. Dogodek je bil sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, v okviru operacije Povezljivost, odprtost, kakovost (POK).


Na podlagi izmenjav znanj, informacij in dobrih praks, ki so bile predstavljene v okviru dvodnevnega dogodka, bodo nove vsebine v največji meri uporabljene za namen boljšega opravljanja nalog. Za vse udeležence je bila konferenca priložnost za aktivno druženje, spletanje novih medsebojnih vezi in porajanje novih idej za dvig kakovosti v svojem okolju.

 

Novinarsko središče - novica

 

Video vsebine konference

 

Fotogalerija

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

 

Na 35.letni mednarodni konferenci o organizacijskih vedah tudi o izzivih in perspektivi javne uprave v luči politike napredka in kakovosti

Konferenca z naslovom »Trajnostna organizacija« je osrednji letni dogodek Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede, ki je potekal od 16. do 18. marca 2016 v Portorožu.
Gre za mednarodni dogodek, ki se ga tradicionalno udeležijo strokovnjaki s področij kadrovskega managementa, informatike, poslovnih in delovnih sistemov in managementa kakovosti. Predstavljenih je bilo preko 140 strokovnih prispevkov, ki so bili objavljeni tudi v zborniku konference.

 

Dr. Karmen Kern Pipan  je v četrtek, dne 17. 3. 2016, v Portorožu v okviru mednarodne sekcije »Management javne uprave / Public Administration Management« predstavila prispevek »Izzivi in perspektiva javne uprave v luči politike napredka in kakovosti« v avtorstvu dr. Karmen Kern Pipan, mag. Mirka Stoparja, Mateje Arko Košec in mag. Mojce Gregorič.

 

Izpostavila je temeljne poudarke, izzive in perspektive Strategije razvoja javne uprave 2015-2020 ter pilotnih projektov za uvedbo ciljnega vodenja ter samoocene po modelu CAF, ki sta v polnem zamahu na Ministrstvu za javno upravo. V okviru konference je bilo predstavljenih več kot 140 strokovnih prispevkov s področja kadrovskega managementa, informatike, poslovnih in delovnih sistemov in managementa kakovosti.

___________________________________________________________________________________________________________

Na 24. letni strokovni konferenci Slovenskega združenja za kakovost in odličnost tudi o modelu CAF

Konferenca je osrednji letni dogodek Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, ki vsako leto poteka v sklopu evropskega tedna kakovosti v začetku novembra. Na letošnjem dogodku, ki je potekal 12. in 13. novembra 2015 v Portorožu, so poleg članov združenja sodelovali tudi številni drugi zainteresirani za problematiko kakovosti, predvsem iz podjetniškega okolja ter tudi lokalne samouprave in zdravstva.

 

Svoje praktične referate je 300 udeležencem predstavilo več kot 80 avtorjev. Poleg plenarnega dela, kjer je svoje izkušnje delil tudi tuj predavatelj – predstavnik podjetja »Ikea«, je dvodnevna konferenca potekala v okviru sekcij: Voditeljstvo, Pot k odličnosti, Človeški potencial, Stalne izboljšave, Gospodarstvo, Bančništvo, Zdravstvo, Učinkovito vodenje, Standardi kakovosti, Državna uprava, letos je bila novost še sekcija za Lokalno samoupravo.

 

V okviru sekcije Državna uprava, so javni uslužbenci Službe za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovosti v soavtorstvu: dr. Karmen Kern Pipan, ki je to sekcijo tudi vodila, Mateja Arko Košec in mag. Vitomir Pretnar, nazorno predstavili prispevek pod naslovom »Model CAF kot pospeševalec sprememb za boljšo organizacijsko kulturo v javnem sektorju«. V okviru te sekcije je praktični primer dobre prakse predstavil tudi vodja Službe za finance in proračun Matija Mrzel, z naslovom »Uporaba elektronske obratne dražbe – izkušnje«. Prisotni udeleženci so izkazali veliko zanimanje za obe predstavljeni vsebini in razvila se je živahna debata z udeleženci.
 
Na podlagi izmenjav znanj, informacij in dobrih praks, ki so bile predstavljene v okviru dvodnevnega dogodka, bodo nove vsebine v največji meri uporabljene za namen boljšega opravljanja nalog (zlasti na področju sistemov vodenja kakovosti in ciljnega vodenja). Konferenca je bila tudi dobra priložnost medsebojnega povezovanja in mreženja s kolegi iz drugih resorjev, panog in področij dela.

 

_________________________________________________________________________________________________________

Strokovna konferenca »IZZIVI IN PERSPEKTIVA KAKOVOSTI, DOBRIH PRAKS IN MODELA CAF 2013 V JAVNI UPRAVI«

 

Ministrstvo za notranje zadeve (ki je bilo do septembra 2014 pristojno za področje javne uprave) je organiziralo strokovno konferenco »IZZIVI IN PERSPEKTIVA KAKOVOSTI, DOBRIH PRAKS IN MODELA CAF 2013 V JAVNI UPRAVI«.

Strokovno konferenco, ki je potekala 1. aprila 2014 v Policijski akademiji v Tacnu, je z nagovorom otvorila državna sekretarka mag. Renata Zatler, ki je v uvodni poslanici poudarila pomen stalnih izboljšav, inovativnosti in kakovosti v javni upravi za razvoj države kot celote. Na konferenci so organizacije zasebnega in javnega sektorja predstavile svoje praktične izkušnje, dosežke in dobre prakse ter s tem prispevale h krepitvi zavesti o pomenu kakovosti za doseganje uspešnosti delovanja sleherne organizacije.

Konference se je udeležilo preko 170 udeležencev, povečini predstavnikov upravnih enot, občin, ministrstev in organov v sestavi.

V okviru programa konference je dr. Karmen Kern Pipan iz Direktorata za kakovost javne uprave predstavila temeljne poudarke novega evropskega modela CAF (Common Assesment Framework) 2013, ki v slovenski in evropski javni upravi že dobro desetletje v skoraj tri tisoč organizacijah uspešno spodbuja stalne izboljšave in napredek v delovanju. Nova različica modela CAF, ki je bila v slovenskem jeziku pred kratkim izdana na Ministrstvu za notranje zadeve, omogoča, da bi lahko še bolje podprli skupna prizadevanja za takšno upravo, ki deluje profesionalno, strokovno in skladno z načeli dobrega upravljanja za prebivalce.

Za prenos dobre prakse samoocenjevanja po modelu odličnosti EFQM iz gospodarstva v upravo je poskrbel Toni Petrič, mag., direktor sistemov vodenja iz podjetja TPV d.d. iz Novega mesta, ki je predstavil izkušnje večletne poti stalnih izboljšav in poslovne odličnosti ter perspektivo po prejetju priznanja RS za poslovno odličnost.

Dobri praksi samoocenjevanja po modelih CAF sta bili prikazani s strani Upravne enote Novo mesto, kar sta izvedli načelnica Mateja Sotler Štor in predstavnica vodstva za kakovost Zdenka Bajuk ter s strani Upravne enote Krško, kar sta izvedli načelnica mag. Lidija Božič ter mag. Nina Hadžimulić. Obe predstavljeni temi sta plod lastnega znanja in prehojene poti, zato bodo zagotovo koristile pri iskanju idej, rešitev in vpeljavah izboljšav v upravi.

Vse predstavitve na konferenci so bile odraz prehojene poti, vnosa kompleksnega znanja, izkušenj in predvsem volje spreminjati in izboljševati delovanje organizacije in bodo kot take zagotovo koristile pri iskanju idej, rešitev in vpeljavah izboljšav v našem vsakdanu.

Odmevi iz vrste udeležencev so bili izjemno pozitivni, kar nas veseli in potrjuje, da smo na pravi poti, ki vodi h krepitvi zavesti o pomenu kakovosti za doseganje uspešnosti delovanja uprave.

Za prispevek k uspešni organizaciji izvedbe konference »Izzivi in perspektiva kakovosti, dobrih praks in modela CAF 2013 v javni upravi« se zahvaljujemo sodelavkam in sodelavcem iz Policijske akademije in Službe za nastanitev in prehrano Urada za logistiko.

 

Program konference

_______________________________________________________________________________________________________________

22. Letna konferenca SZKO – KAKOVOST: OD VIZIJE DO TRAJNOSTIH REZULTATOV

22. Letna konferenca SZKO - KAKOVOST: OD VIZIJE DO TRAJNOSTIH REZULTATOV (november 2013)

 

Na konferenci, ki je potekala 14. in 15. 11. 2013, sta sodelovala tudi predstavnika Ministrstva za notranje zadeve, g. Matija Kodra, v. d. generalnega direktorja Direktorata za kakovost javne uprave s prispevkom S projektom STOP birokraciji do 360 mio EUR prihrankov v gospodarstvu in ga. Karmen Kern Pipan, vodja sektorja za kakovost, transparentnost in upravne procese s prispevkom Voditeljstvo in modeli stalnih izboljšav za dvig učinkovitosti poslovanja.

 

Prispevki:

K. Kern Pipan, Voditeljstvo in modeli stalnih izboljšav za dvig učinkovitosti poslovanja, 22. konfereca Slovenskega združenja za kakovost in odličnost (SZKO), Portorož, november 2013

Kern Pipan, Karmen. Voditeljstvo, stalne izboljšave in modeli odličnosti za izboljšano učinkovitost poslovanja, Fokus 2020: zbornik 33. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = Focus 2020. Kranj: Moderna organizacija, 2014

_______________________________________________________________________________________________________________