Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLOVESNE PODELITVE

Slovesna podelitev priznanj uporabnikom modela CAF in prijaviteljem CAF EPI, januar 2019

 

V četrtek, 17. januarja 2019 je minister za javno upravo Rudi Medved, na posebni slovesnosti podelil priznanja uporabnikom modela CAF in diplome prijaviteljem v 2. pilotnem projektu zagotavljanja zunanje povratne informacije CAF – CAF EPI. Minister je čestital za pogum in vztrajnost pri uporabi modela CAF, ki ima zelo pomembno vlogo pri večji vključenosti zaposlenih, sodelovanju, soodločanju, preglednosti odločitev in notranji koheziji organizacije. Model omogoča tudi izmenjavo dobrih praks, zelo velik poudarek pa je na vključevanju zaposlenih pri predlaganju in izvajanju sprememb.
Ob tej priložnosti se je minister zahvalil tudi predstavnikom vodstev za kakovost in vodjem samoocenjevalnih skupin, ki so vez med zaposlenimi in vodstvom organa, kakor tudi vez med organom in Ministrstvom za javno upravo. Posebno pohvalo pa je izrazil tudi upravnim enotam, ki so v uvajanju sistemov vodenja kakovosti zelo uspešne.
 Na podelitvi so priznanja »CAF začetnik« prejeli organi, ki so samooceno prvič izvedli v letu 2018: Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Občina Postojna, UE Litija, Občina Žalec, Občina Slovenske Konjice, Generalna policijska uprava, Urad vlade RS za komuniciranje, Občina Tržič, Občina Dobrovnik, Direkcija RS za infrastrukturo, Arhiv RS in Občina Komen.
Upravne enote, ki so v letu 2018 izvedle ponovno redno samooceno so prejele priznanje »CAF uporabnik«. To so upravne enote Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Krško, Laško, Metlika, Radlje ob Dravi, Radovljica, Sevnica, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Zagorje ob Savi.
Diplomo za sodelovanje v 2. pilotnem projektu CAF EPI pa so prejele naslednje upravne enote: Idrija, Celje, Ilirska Bistrica, Hrastnik, Logatec, Maribor, Ljutomer, Trbovlje Ptuj, Ribnica, Murska Sobota, Kranj, Nova Gorica in Ormož.
Ob koncu je bila zahvala ministrstva namenjena tudi zunanjim ocenjevalcem CAF EPI, ki so s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami predstavljali pomemben člen v tem projektu
Celoten dogodek je na zanimiv način povezoval moderator, ki je skozi plesne točke argentinskega tanga prikazal 8 načel odličnosti, kot tudi stopnje uvajanja modela CAF v organ - od  začetnika, preko uporabnika, do stopnje, kjer organ »svojo podobo na ogled postavi«.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Slovesna podelitev priznanj uporabnikom modela CAF in prijaviteljem CAF EPI, januar 2018

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je na posebni slovesnosti 16. januarja 2018 prvič podelil priznanja za uporabnike modela CAF. Minister je v uvodnem nagovoru zbranim čestital in poudaril pomen organiziranega, celovitega in standardiziranega preverjanja kakovosti organov javne uprave, ki pomaga na poti nenehnega izboljševanja. Izpostavil je vlogo vsakega posameznega  javnega uslužbenca, ki  s svojim odgovornim in inovativnim delom prispeva k boljšemu življenju prebivalcev Slovenije.
Priznanje »CAF začetnik« so prejeli organi, ki so v  letu 2017 prvič izvedli samooceno in sicer Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Generalni sekretariat Vlade RS.
Priznanje »CAF uporabnik«  je prejelo 25 upravnih enot širom Slovenije. Prve samoocene po modelu CAF so bile izvedene že leta 2002 in pionirke v tem so prav upravne enote. Tokrat so priznanje prejele tiste, ki redno samooceno po modelu CAF izvedle v letu 2017 in sicer UE Celje, UE Črnomelj, UE Domžale, UE Hrastnik, UE Idrija, UE Ilirska Bistrica, UE Kranj, UE Ljutomer, UE Logatec, UE Maribor, UE Mozirje, UE Nova Gorica, UE Novo mesto, UE Pesnica, UE Postojna, UE Ptuj, UE Ravne na Koroškem, UE Ribnica, UE Slovenj Gradec, UE Slovenske Konjice, UE Šentjur pri Celju, UE Tolmin, UE Trbovlje, UE Trebnje, UE Žalec.
Slovesnost je s svojim razmišljanjem o osebni predanosti kakovosti in izboljševanju dopolnila uslužbenka Ministrstva za javno upravo, Tatjana Mizori Zupan,  prejemnica evropske nagrade za kakovost Georges Borel Award.
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Diplome za sodelovanje v prvem pilotnem projektu CAF EPI, oktober 2017

V sklopu kongresne delavnice o kakovosti v javni upravi je mag. Tanja Bogataj, državna sekretarka Ministrstva za javno upravo diplome za sodelovanje v prvem pilotnem projektu zunanje povratne informacije CAF EPI podelila šestim upravnim enotam (Grosuplje, Kočevje, Krško, Slovenska Bistrica, Vrhnika in Zagorje ob Savi) in šestnajstim novim zunanjim ocenjevalcem, ki so se usposobili maja 2017 v prvem usposabljanju za zunanje ocenjevalce v izvedbi EIPA.S strani Košarkaške zveze Slovenije pa je posebno zahvalo prejela Upravna enota Celje, saj je v času EuroBasketa 2017 pokazala veliko mero prilagodljivosti pri storitvah izdajanja potnih listov državljanom.

_________________________________________________________________________________________________________________________________