Skoči na vsebino

INOVATIVNOST V JAVNI UPRAVI

Inovativen.si? Sem. SMO!

Inovativnost v državnih upravah po svetu in pri nas ni od včeraj. Le pomislite, kje bi bili danes, če ne bi nekoč neka modra oblast uvedla obveznega šolanja v domačem jeziku? Ali če ne bi Feničani namesto blagovne menjave uvedli tistega menjalnega sredstva, denarja. Inovacije - in to ne le tiste tehnološke - so bile od nekdaj osnovno gibalo razvoja vsake družbe, gonilo gospodarskega napredka in večje kakovosti življenja. In vendar so bili izzivi, s katerimi so se soočale vlade v preteklosti,  precej manj kompleksni, kot so  današnji. Medsebojna odvisnost in prepletenost problematik, rastoče zahteve in potrebe državljanov, skokovit razvoj novih tehnologij in globalna povezanost vseh nas, zahtevajo spremembo načina delovanja javnih sistemov. Tradicionalni modeli organiziranja, odločanja, in delovanja postajajo vedno manj uspešni. Potrebna je še hitrejša odzivnost na potrebe državljanov in še večja fleksibilnost v načinu delovanja.


In ravno to naslavlja projekt Inovativen.si. Kreativno reševanje izzivov in zagotovitev znanja in kompetenc zaposlenih za drugačen način dela. Želimo, da inovativni pristopi postanejo naš vsakdan, želimo okrepiti inovacijsko kulturo v državni upravi. Namen je z inovativnimi metodami in v partnerstvu med javno upravo, državljani, civilno družbo in zasebnim sektorjem priti do bolj kakovostnih rešitev in storitev bolj po meri uporabnikov.

 

Kdo?
Projektna skupina, katere osnovni nalogi bosta (v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki) organom državne uprave nuditi strokovno podporo in pomoč pri uporabi inovativnih pristopov za reševanje izzivov  ter organizacija usposabljanj zaposlenih za dvig veščin in samostojno uporabo inovativnih metod in tehnik.
Kako?
Izbirali bomo ideje, ki jih bodo na nas naslovili organi državne uprave in iskali rešitve skozi izdelavo prototipov in z aktivnim vključevanjem uporabnikov v snovanje od samega začetka.
Skozi proces različnih usposabljanj bomo popeljali najmanj 1.200  uslužbencev.
Oblikovali bomo inovativno skupnost v državni upravi ter jo povezali s podobnimi  na mednarodni ravni. Nenehno bomo skrbeli za prenos znanj, izkušenj in dobrih praks.

 

 

Obvestilo o objavi javnega naročila v okviru projekta Inovativen.si

Na Portalu javnih naročil je objavljeno javno naročilo: Izvajanje storitev za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si, in sicer za storitve po šestih sklopih:

- oblikovanje in izvedba rešitev kompleksih izzivov,

- facilitiranje,

- moderiranje,

- agilne metode dela (SCRUM, KanBan, LEAN in druge),

- identifikacija problema,

- ideacija (iskanje in oblikovanje idej) in prototipiranje, testiranje in evalvacija uspešnosti.
 
Zainteresirane izvajalce vabimo, da pošljejo svoje ponudbe.

 

 

Povabilo k oddaji ponudb za javno naročilo v sklopu izvajanja aktivnosti projekta Inovativen.si

Program usposabljanja »Usposabljanje za inovativnost v državni upravi« je namenjen zaposlenim v državni upravi za pridobitev novih veščin, ki bodo omogočile spremembo načina dela, predvsem na področju reševanja problemov oziroma izzivov in oblikovanja rešitev ter učinkovite komunikacije. Program je usmerjen v spreminjanje upravne kulture in pomeni korak k boljši kakovosti izvajanja funkcij države. Sestavljen je iz 9 samostojnih modulov. Moduli so samostojni in prostovoljni.

 

Specifični cilji izvajanja programa so:
- povečati zavedanje o pomembnosti inovativnosti v državni upravi v smislu spremenjenega načina dela s ciljem bolj agilnega in k učinkom usmerjenega odzivanja državne uprave na zahteve okolja;
- pridobiti kompetence za kreativno reševanje izzivov in oblikovanje rešitev z uporabo različnih metod in pristopov ter z osredotočenostjo na uporabnika v središču;
- pridobiti kompetence za drugačno komuniciranje (bolj učinkovito predstavljanje idej, rezultatov, idr.) in za vodenje skupinskih procesov komunikacije.


S sodelovanjem pri izvajanju programa bodo tudi izvajalci dodali svoj prispevek k razvoju javne uprave in celotne družbe. Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru projekta Inovativen.si.

Razpisna dokumentacija:

 

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Specifikacija

- obrazec "Ponudba"

- obrazec "Izjava 1" 

- obrazec "Izjava 2"

- obrazec "Izjava 3"

- obrazec "Življenjepis izvajalca"

- obrazec "Izpolnjevanje kriterijev"

- vzorec pogodbe 1

- vzorec pogodbe 2

- Pogoji in kriteriji za izbor izvajalcev

- Navodila za izvajalce usposabljanj na Upravni akademiji

 

 

Predlagajte nam vaš izziv

Izzivi se lahko nanašajo na področje notranjega delovanja organov, oblikovanje politik, strategij, programov, zakonodaje, storitev ali produktov. S pomočjo zunanjih strokovnjakov in ekipe Inovativen.si boste kot nosilec projekta in lastnik izziva dobili pomoč pri vašem delu za uporabo inovativnih metod dela, ki vas bodo preko dinamičnih odprtih procesov soustvarjanja pripeljale do prototipa rešitve.

 

Ekipa Inovativen.si vam bo kot lastniku izziva in v nadaljevanju nosilcu projekta zagotovila zunanje strokovnjake, ki vam bodo z uporabo inovativnih metod dela pomagali oblikovati delujočo rešitev/prototip, ki ga boste lahko implementirali.

 

prijavnica

 

Organi državne uprave nam lahko svoj izziv prijavite z odgovori na 7 vprašanj, ki jih pošljete na inovativen(at)gov.si. V roku 5 dni vas bomo kontaktirali in obvestili o možnostih sodelovanja pri reševanju predlaganega izziva. 

 

Ekipa Inovativen.si

    Skupaj oblikujemo rešitve.

 

 

 

Državna uprava ''pitcha''

V okviru projekta Inovativen.si smo začeli z izvajanjem sedmih delavnic ''Elevator pitch'' kjer se zaposleni v državni upravi učimo priprave učinkovitih, kratkih govorov. Pod taktirko Mateja Goloba in podjetja CorpoHub se udeleženci usposabljajo v majhnih skupinah na praktičnih primerih.


Mnenje udeleženke: »Delavnica je izpolnila vsa moja pričakovanja. V časovno zelo strnjeni, a vsebinsko polni delavnici, se praktično naučiš tiste prave tehnike in načina sporočanja z neposredno osredotočenostjo na uporabnika. Od sedaj naprej, bodo moji poslušalci zagotovo veliko bolj navdušeni in dovzetni za moje ideje« - Vesna Križ Purič, Ministrstvo za javno upravo.