Skoči na vsebino

LITERATURA

O MODELU CAF

Nazadnje osveženo: 3. 12. 2018

 

Zaokrožite svojo zgodbo o uspehu - na kratko o modelu CAF

 

Uspešni z modelom CAF - uporabniki modela CAF

 

Priročnik za uporabo CAF logotipov

 

 

Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju - priročnik CAF 2013

 

Brezplačen tiskan priročnik CAF 2013 v slovenskem jeziku lahko naročite preko e-naslova: kakovost(at)gov.si

 

 

The Common Assessment Framework (CAF) - CAF 2013

 

Samoocenitveni obrazci - CAF 2013

 

Navodilo o pridobitvi listin CAF (16. 1. 2018)

 

_______________________________________________________________________________________________

  

Objave in članki

Intervju z Vesno Križ Purič, Ministrstvo za javno upravo: Primerjava gospodarstva in javnega sektorja, portal Psihologija dela, Filozofska fakulteta, 23. april 2018

 

Mag. Vitomir Pretnar in Marko Aškerc - Ministrstvo za javno upravo: Model CAF kot orodje za dvig kakovosti na Ministrstvu za javno upravo, 25. jubilejna letna strokovna konferenca Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, Portorož, 10. in 11. 11. 2016

 

Dr. Karmen Kern Pipan, mag. Mirko Stopar, Mateja Arko Košec, mag. Mojca Gregorič - Ministrstvo za javno upravo: Izzivi in perspektiva javne uprave v luči politike napredka in kakovosti, zbornik 35. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti "Trajnostna organizacija", Kranj: Moderna organizacija, 2016

 

Dr. Karmen Kern Pipan (1) , Mateja Arko Košec (2) , mag. Vitomir Pretnar (3) - Ministrstvo za javno upravo: Model CAF kot pospeševalec sprememb za boljšo organizacijsko kulturo v javnem sektorju , 24. letna strokovna konferenca Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, Portorož, 12. in 13. 11. 2015

Matija Mrzel - Ministrstvo za javno upravo: Uporaba elektronske obratne dražbe - izkušnje, 24. letna strokovna konferenca Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, Portorož, 12. in 13. 11. 2015

 

Dr. Karmen Ken Pipan: Mednarodna konferenca »6th Europan CAF Users Event – Impact in Results with CAF«, Strokovna revija Kakovost, Izobraževanje, inovativnost in kakovost, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, ISSN 1361 -0002, junij 2015

Mateja Arko Košec: Uporaba modela CAF za večjo učinkovitost javne uprave, HRM, strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu, številka 63, februar 2015

 

Dr. Karmen Kern Pipan in Mateje Arko Košec: Izzivi in priložnosti managementa sistema kakovosti v luči nove strategije razvoja javne uprave, 23. Letna konferenca SZKO pod naslovom Celovito prestrukturiranje? Odgovor je kakovost., Portorož, november 2014

 

Mateja Arko Košec in Dr. Karmen Kern Pipan, Nova verzija modela CAF2013 in samoocenjevanje za dvig učinkovitosti delovanja v javni upravi" [1] XX1. Dnevi slovenske uprave, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Ljubljana, Zbornik referatov,  september 2014

 

Dr. Karmen Kern Pipan, Mojca Ramšak Pešec, mag. Mateja Prešern, Dr. Polonca Blaznik, Matija Kodra, Temeljni poudarki, izzivi in priložnosti nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave v luči aktualnih razvojnih evropskih perspektiv, XX1. Dnevi slovenske uprave,  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Ljubljana, Zbornik referatov, september 2014

 

Kern Pipan Karmen, Nova verzija evropskega modela CAF 2013 za spodbujanje stalnih izboljšav v organizacijah javnega sektorja, Kakovost, ISSN 1318-0002, jun. 2014

K. Kern Pipan, Voditeljstvo in modeli stalnih izboljšav za dvig učinkovitosti poslovanja, 22. konfereca Slovenskega združenja za kakovost in odličnost (SZKO), Portorož, november 2013 

Kern Pipan, Karmen. Voditeljstvo, stalne izboljšave in modeli odličnosti za izboljšano učinkovitost poslovanja, Fokus 2020 : zbornik 33. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = Focus 2020. Kranj: Moderna organizacija, 2014
____________________________________________________________________________________________________

ZBORNIKI KONFERENC KAKOVOSTI 2001 – 2010

V letih 2001 do 2010 smo organizirali deset konferenc kakovosti v slovenski javni upravi.

 

 

Leto

Zbornik

Medij

2010

10. konferenca kakovosti v javni upravi Republike Slovenije / 10th Quality Conference in Public Administration of the Republic of Slovenia,

Ministrstvo za javno upravo, oktober 2010. ISBN 978-961-6651-11-0

CD

2009

Dobre prakse v slovenski javni upravi 2009 / Good Practices in Slovene Public Administration 2009,

Ministrstvo za javno upravo, oktober 2009. ISBN 978-961-6651-10-3

CD

2008

Dobre prakse v slovenski javni upravi 2008 / Good Practices in Slovene Public Administration 2008,

Ministrstvo za javno upravo, oktober 2008. ISBN 978-961-6651-07-3

brošura

2007

Dobre prakse v slovenski javni upravi 2007 / Good Practices in Slovene Public Administration 2007,

Ministrstvo za javno upravo, druga dopolnjena izdaja, december 2007. ISBN 978-961-6651-02-8

brošura

2006

Dobre prakse v slovenski javni upravi 2006 / Good Practices in Slovene Public Administration 2006,

Ministrstvo za javno upravo, november 2006. ISBN-10 961-91580-6-7, ISBN-13 978-961-91580-6-7

brošura

2005

Dobre prakse v slovenski javni upravi 2005,

Ministrstvo za javno upravo, november 2005. ISBN 961-91580-2-4

brošura

2004

Dobre prakse v slovenski javni upravi 2004,

Ministrstvo za notranje zadeve, november 2004. ISBN 961-6043-61-7

brošura

2003

Dobre prakse v slovenski javni upravi 2003,

Ministrstvo za notranje zadeve, november 2003. ISBN 961-6043-48-X

brošura

2002

Od ideje o kakovosti do dobrih praks v javni upravi,

Ministrstvo za notranje zadeve, november 2002. ISBN 961-6043-32-3

brošura

2001

Na poti k poslovni odličnosti slovenske javne uprave,

Ministrstvo za notranje zadeve, maj 2001. ISBN 961-6043-18-8

 

 

* Na voljo je še nekaj zbornikov izdanih v letih 2002 – 2010 (zbornik konference 2001 je na voljo le še v e-obliki).

Če ste zainteresirani za posamezne izvode, vas vabimo, da jih naročite preko obrazca, ki ga posredujte na naslov Ministrstvo javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, oziroma po elektronski pošti na naslov gp.mpju(at)gov.si. Število razpoložljivih izvodov je omejeno.

____________________________________________________________________________________________________


SKUPINA ZA INOVATIVNE JAVNE STORITVE

V času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije smo v okviru Skupine za inovative javne storitve pri Evropski mreži javnih uprav izvedli dve raziskavi: