Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNO SODELOVANJE

Evropski inštitut za javno upravo (EIPA)

 

Ministrstvo za javno upravo na mednarodnem področju največ sodeluje z Evropskim institutom za javno upravo (European Institute of Public Administration – EIPA), predvsem na področju modela CAF. EIPA in predvsem njen center za CAF (CAF Resource Centre) je  skrbnik modela in skrbi za njegovo stalno nadgrajevanje, prav tako vodi bazo vseh uporabnikov, ki jih je v evropskem javnem sektorju že preko štiri tisoč. Poleg tega se EIPA ukvarja še z usposabljanji za področje javnih zadev in izmenjavo izkušenj in dobrih praks med državami.

 

EIPA ima v državah članicah EU in širše svoje predstavnike, CAF nacionalne koordinatorje, ki so vsak na svojem območju zadolženi za širjenje modela CAF v organizacije javnega sektorja. Predstavniki držav se vsaj dva krat letno srečujejo v okviru delovnih sestankov (CAF Working Group Meeting), kjer obravnavajo aktualne teme s področja uporabe modela CAF v organizacijah javnega sektorja. V Republiki Sloveniji je zagotovljeno predstavništvo v okviru Ministrstva za javno upravo, nacionalna koordinatorka za CAF pa je Loredana Leon iz Sektorja za kakovost.

 

 

CAF 2020

 

Prva različica modela CAF je bila predstavljena leta 2000, od tedaj predstavlja enoten standard kakovosti upravljanja z javnimi zadevami po vsej Evropi in tudi širše. Več kot 4000 organizacij javnega sektorja v 55 državah uporablja model. Manjše modifikacije modela so bile predstavljene leta 2006, trenutno pa je v veljavi različica CAF 2013. Priročnik CAF 2013 je preveden v 28 jezikov.


Na srečanju nacionalnih koordinatorjev v Talinu jeseni 2017 je bila sprejeta odločitev, da je model CAF potrebno ponovno preveriti in prilagoditi potrebam sodobnega javnega sektorja. Spomladi 2018 smo tudi v Sloveniji  preverjali mnenje uporabnikov in poznavalcev modela CAF glede morebitnih novosti, dopolnitev in izboljšav, predvsem v smislu večje preglednosti in lažje uporabe modela. Ključni izzivi, na katere mora odgovoriti nova različica modela so predvsem:
- Vpliv digitalizacije  na organizacije javnega sektorja
- Zagotavljanje agilnosti in inoviranja v javni upravi
- Uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja in
- Upravljanje z raznolikostjo

 

Do konca leta 2019 bo predvidoma pripravljen osnutek nove različice modela, ki pa ne bo bistveno odstopal od obstoječe strukture (merila, podmerila).

 

 

Projekt CO-VAL

 

Ministrstvo za javno upravo kot deležnik sodeluje v EU projektu CO-VAL, ki se ukvarja z različnimi vidiki  participacije državljanov in javnih uslužbencev pri oblikovanju politik in storitev. V projektu bodo natančneje analizirali inovativne načine oblikovanja storitev, pri katerih je najpomembneje upoštevati potrebe uporabnikov in njihovo vključenost v oblikovanje storitev (soustvarjanje) in različne druge načine za aktivno participacijo državljanov pri oblikovanju politik in storitev. Osredotočili se bodo na digitalno transformacijo javnega sektorja, inovacijske in žive laboratorije ter nove odnose med javnim in zasebnim.