Skoči na vsebino

MEDNARODNE KONFERENCE

8. Evropsko srečanje uporabnikov modela CAF v Sofiji

 

Sredi aprila 2018 je v Sofiji, glavnem mestu trenutno predsedujoče članice Svetu EU Bolgarije, potekalo osmo srečanje uporabnikov modela CAF iz Evrope, t.i. CAF Users Event. Dogodek se odvija na dve leti in je namenjen izmenjavi dobrih praks in izkušenj med uporabniki modela CAF. Udeležilo se ga je okoli 160 udeležencev iz Evrope, od tega 11 iz različnih slovenskih državnih organov. Tokratno srečanje, ki ga praviloma gosti država predsedujoča svetu EU v sodelovanju z EIPA, Evropskim inštitutom za javno upravo, v okviru katerega deluje tudi raziskovalni center za CAF, je zadnje pred predvideno uveljavitvijo novega (prenovljenega) modela CAF, ki bo stopil v veljavo 2020.


Prenova modela CAF in CAF EPI je bila zato osrednja tema srečanja, nakazane so bile smeri bodočega razvoja modela, ki ga je potrebno uskladiti s sodobnimi trendi v delovanju javne uprave. Javna uprava in njene institucije se spreminjajo, zato je potrebno model CAF prilagoditi tem spremembam, da bodo rezultati samoocen dejanski pokazatelj kakovosti organizacije.


Prevladujoče mnenje udeležencev je bilo, da mora CAF ostati generični model uvajanja kakovosti v organe javne uprave v Evropi, prav tako se naj ne spreminja osnovna struktura z devetimi merili.  Veliko možnosti za prenovo pa se odpira pri podmerilih, znotraj katerih bo potrebno najti načine za novosti in izzive, s katerimi se soočajo sodobne javne uprave (komunikacija, digitalizacija, vrednote, zaupanje, odprtost, transparentnost, integriteta, inovativne in agilne metode, varstvo podatkov itd.), čemur bo moral slediti tudi priročnik s predstavljenimi primeri in praksami. Cilj je oblikovati uporabnikom prijazen, preprost in jasen model. V naslednjih mesecih bo znotraj  delovne skupine CAF na podlagi usklajenih nacionalnih stališč držav članic nastajal prvi osnutek prenovljenega modela. Trenutno poteka široka anketa med uporabniki modela CAF, ki odgovarjajo na vprašanja  v zvezi s prenovo. Vabimo vas, da nam sporočite tudi vaša razmišljanja o bodočem modelu in nam jih pošljite na naslov kakovost(at)gov.si.


V Sofiji smo slišali tudi številne primere dobrih praks uporabe modela v različnih organizacijah javnega sektorja v Evropi. Predstavljali so učinke izvedene samoocene in iz njih izhajajočih izboljšav  na različna področja dela: osredotočenost na uporabnika/državljana, orientiranost v doseganje rezultatov, vključevanje zaposlenih, inovativnost, razvoj partnerstev…. Prispevek sta imeli tudi predstavnici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Predstavili sta izvedbo samoocenitve po modelu CAF na ministrstvu, s poudarkom na informacijski podpori.


V okviru dogodka je potekalo tudi redno srečanje nacionalnih koordinatorjev CAF, ki je bilo prav tako osredotočeno na spremembe modela CAF 2020, EIPA pa je predstavila tudi novo spletno stran, posvečeno dogodkom in izkušnjam uporabnikov modela.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

9. konferenca kakovosti, Malta, 15. in 16. maj 2017

 

S skupnimi močmi podiramo pregrade za večjo učinkovitost, transparentnost in bolj vključujočo javno upravo.


Konference o stalnem izboljševanju kakovosti v javnem sektorju potekajo na dve leti od leta 2000, organizira pa jo država, predsedujoča Svetu EU v času konference v sodelovanju EUPAN (European Public Administration Network). Poleg usposabljanja in seznanitve z najnovejšimi trendi in dobrimi praksami uvajanja sistemov kakovosti in inovativnosti v državah članicah EUPAN je bila udeležba predstavnikov MJU pomembna tudi z vidika  verjetne organizacije konference o kakovosti v Sloveniji v času predsedovanja  Svetu EU (druga polovica 2021). Poleg predstavnikov MJU so se konference iz Slovenije udeležili tudi predstavniki nekaterih drugih ministrstev in občin, kar kaže na zavezanost ostalih organov javne uprave k vzpostavitvi sistemov vodenja kakovosti v lastnih okoljih. Vodja kabineta ministra za javno upravo Nina Langerholc Čebokli je imela odmevno predstavitev  projekta Partnerstvo za spremembe. Države Islandija, Poljska, Italija in Finska (lokalni nivo) so izrazile interes za sodelovanje. Tudi predstavniki Evropske komisije so z zanimanjem poslušali primer in na drugem panelu »razbijanje mentalnih silosov« predstavili podobne projekte kot eno pomembnejših področij dela EK v prihodnje.

 

Na konferenci so bile sicer obravnavane štiri  teme, ki so neposredno povezane z vodenjem kakovosti v javnem sektorju in sicer:
- Upravljanje s človeškimi viri
- Participativno sodelovanje pri oblikovanju in implementaciji politik
- Inovativne storitve za državljane in
- Odprta in transparentna vlada.

 

Večina  predstavljenih dobrih praks različnih evropskih držav kaže, da je uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uporabe eno prioritetnih področij, s katerim se ukvarjajo različne vlade in  lokalne skupnosti. Slovenija na tem področju ne zaostaja, uveljavljanje  ciljnega vodenja, državljanom prijazne e-uprave, merjenje zadovoljstva uporabnikov, uvajanje kompetenčnega modela in razvoja kariere ter stalno spremljanje kakovosti organizacij so koraki v pravo smer, seveda pa ostaja še veliko prostora za izboljšave in  pogumnejše korake k inovativnim  rešitvam.

 

Uradna stran konference z gradivom.

 

Slika: Joseph Muscat, premier Malte, je v nagovoru udeležencem konference predstavil štiri nosilne stebre malteške javne uprave in sicer 1. povratna informacija s strani državljanov in zaposlenih v upravi, 2. razvoj kakovostnih e- storitev, 3. dobra dostopnost storitev  in 4. sprejemanje odločitev na različnih ravneh.

___________________________________________________________________________________________

 

CAF Users' Event Bratislava, 29. – 30. November 2016

 

Evropski inštitut za javno upravo vsake dve leti organizira mednarodno konferenco za uporabnike modela CAF (CAF Users' Event). Na dogodku so predstavljene dobre prakse ob uporabi modela CAF v organizacijah.


V okviru 7. mednarodne konference uporabnikov modela CAF, ki je potekala dne 29. – 30. novembra 2016 v Bratislavi, je bil med 20 primeri dobrih praks iz 13 držav, uvrščen tudi primer Upravne enote Celje z naslovom Upravno informacijski sistem UE Celje. Primer, ki je bil na konferenci zelo pozitivno sprejet, sta predstavila načelnik upravne enote, g. Damjan Vrečko in ga. Saša Košenina.

____________________________________________________________________________________________________________