Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VPELJAVA MODELA-KAKO ZAČETI

Nazadnje osveženo: 25. 3. 2019

 

Organizacije, ki začenjate z vpeljavo modela CAF, se želite razvijati v smeri odličnosti svojega delovanja in uvesti kulturo odličnosti v organizacijo. S samoocenjevanjem si želite pregledati poslovanje in z vključevanjem zaposlenih prepoznati svoje prednosti, pa tudi področja, ki so potrebna izboljšav. Model CAF vam lahko pri tem služi kot pripomoček, saj je bil razvit za uporabo v vseh delih javnega sektorja, uporabo pa lahko še prilagodite svojim specifičnim potrebam in okoliščinam. Za lažji začetek vam na tem mestu ponujamo nekaj smernic.

 

Imenovanje predstavnika vodstva za kakovost
Pri vpeljavi modela CAF v organizacijo ima zelo pomembno vlogo predstavnik vodstva za kakovost (PVK), ki jo imenuje odgovorna oseba v organizaciji z namenom, da spremlja aktivnosti na področju izvajanja sistemov vodenja kakovosti (SVK) v organizaciji in tako vodstvu zagotavlja tudi povratne  informacije. V projektu vpeljave modela CAF pa so tudi vezni člen med Ministrstvom za javno upravo, ki je nosilec in koordinator aktivnosti za vpeljavo modela CAF v organizacije javne uprave, in vodstvom organizacije.

 

Proces vpeljave modela CAF v organizacijo je sestavljen iz naslednjih korakov:
• Vodstvo se odloči o pričetku samoocenjevanja.
• Vodstvo imenuje samoocenje skupino, ki jo sestavljajo predstavnik vodstva za kakovost in člani.
• Člani samoocenjevalne skupine se udeležite usposabljanja, ki ga organizira MJU.
• Lotite se samoocenjevanja.
• Pripravite zaključno poročilo z opisom rezultatov samoocenjevanja ter ga uskladite v skupini.
• Naredite osnutek akcijskega načrta izboljšav ter ga uskladite v skupini.
• Predstavnik vodstva za kakovost zaključno poročilo in akcijski načrt predstavi vodstvu in ga z njim uskladi.
• Vodstvo potrdi zaključno poročilo, akcijski načrt ter imenuje odgovorno osebo za spremljanje izvajanja akcijskega načrta.
• Načrtujte naslednje samoocenjevanje.
• Izvajajte in spremljajte načrt izboljšav.

 

Strokovno gradivo

• Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju CAF 2013 – brošura • Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju CAF 2013 – samoocenitveni obrazci • Ocenjevalne lestvice – enostavno točkovanje • Ocenjevalne lestvice – podrobno točkovanje

 

Obrazci v pomoč
• Program uvedbe modela CAF - obrazec
• Akcijski načrt - obrazec

 

V kolikor ste zainteresirani za vpeljavo modela in pot nenehnih izboljšav vas vabimo, da nas kontaktirate na e-naslov: kakovost(at)gov.si