Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SKUPNI OCENJEVALNI OKVIR CAF

Nazadnje osveženo: 1. 4. 2019

 

                                                                     

Skupni ocenjevalni okvir v javnem sektorju (CAF – Common Assessment Framework) je orodje za celovito obvladovanje kakovosti, razvito v javnem sektorju in za javni sektor, na podlagi modela poslovne odličnosti Evropskega sklada za upravljanje kakovosti (EFQM). Je orodje, ki ga organizacije v javnem sektorju po vsej Evropi lahko enostavno uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti, da bi izboljšale svoje delovanje. Zasnovan je na predpostavki, da se odlični rezultati delovanja organizacije, državljanov/odjemalcev, zaposlenih in družbe dosežejo s pomočjo strategije vodstva in z načrtovanjem, zaposlenimi, partnerstvi, viri in procesi. Organizacijo obravnava z različnih vidikov hkrati, kar predstavlja celovit pristop k analiziranju delovanja organizacije.

 

Od objave modela CAF v letu 2000 je registriranih že skoraj 4000 javnih organizacij, ki to orodje uporabljajo, več tisoč – v Evropi in zunaj nje – pa je takih, ki CAF uporabljajo za lastne razvoje potrebe. Z namenom odzivanja na pričakovanja uporabnikov in prilagoditve modela nadaljnjemu razvoju orodja in razvoju v družbi in javnemu upravljanju, je bil CAF revidiran trikrat, in sicer v letih 2002, 2006 in 2013.

 

Organizacije, ki pričenjajo z uporabo modela CAF, se želijo razvijati v smeri odličnosti svojega delovanja in uvesti kulturo odličnosti v organizacijo. Končni cilj modela CAF pa je prispevati k dobremu upravljanju, kajti celovit pristop k obvladovanju kakovosti in modelu CAF ne pomeni samo, da so vsi vidiki delovanja organizacije skrbno ocenjeni, ampak tudi da vsi sestavni elementi vzajemno vplivajo drug na drugega in posledično organizaciji omogočajo izboljšanje in neprestan razvoj. Več informacij je na voljo na spletni povezavi Evropskega inštituta za javno upravo (EIPA) v Maastrichtu in njenega centra za CAF (CAF Resource Centre).

 

Predstavitveni film o modelu CAF
Kratek animirani film je nastal v aprilu 2018 v okviru bolgarskega projekta »Implementacija modela CAF v javno upravo« in ob podpori sredstev Evropskega socialnega sklada.
Prevod v slovenski jezik in priredbo filma je omogočilo Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije v okviru projekta "Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave" v avgustu 2018.

 

Strokovna literatura