Skoči na vsebino

KAKO POSTATI DEL CAF SKUPNOSTI?

 

Novi CAF uporabnik lahko postanete, če se registrirate preko spletne strani Evropskega centra za vire CAF pri Evropskem inštitutu za javno upravo EIPA.

 

Z registracijo boste postali del CAF skupnosti. Lahko boste sledili dogodkom, sodelovali v izmenjavi izkušenj med CAF uporabniki po vsej Evropi ter se na ta način učili drug od drugega in si med seboj pomagali pri izvajanju izboljšav. Na spletni strani strani Evropskega centra za vire CAF lahko objavite tudi svoje dobre prakse. Z registracijo in objavo dobrih praks uporabnikov modela CAF boste centru omogočili, da pridobi realen pogled na uporabo modela CAF v Evropi in tujini ter na podlagi omrežja omogoči izmenjavo informacij.

 

Za morebitne dodatne informacije glede registracije ali o sami uporabi modela CAF, se lahko obrnete na nacionalno koordinacijo CAF, mag. Vitomir Pretnar, e-mail: vitomir.pretnar(at)gov.si.


Nacionalni koordinatorji v državah članicah razvijajo ustrezne dejavnosti za spodbujanje in podporo uporabi modela CAF.