Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MERILA MODELA

 

 

  

Glavni vidiki delovanja orgnizacije so v modelu CAF opredeljeni z devetimi merili.

Dejavniki so določeni v prvih petih merilih. To so načini delovanja za doseganje želenih rezultatov.

Rezultati so zajeti v zadnjih štirih merilih in z njimi merimo rezultate našega delovanja.

 

1.  Voditeljstvo

Dobri vodje morajo ustvarjati jasnost in enotnost namena organizacije. Kot menedžerji vzpostavljajo okolje, v katerem so lahko organizacija in njeni zaposleni uspešni, ter zagotavljajo delovanje ustreznih mehanizmov nadzora.

 

Podmerila:

- Usmerjanje organizacije z razvijanjem njenega poslanstva, vizije in vrednot;
- Upravljanje organizacije, njenega delovanja in nenehnega izboljševanja;
- Motiviranje in podpora zaposlenim v organizaciji ter dajanje zgleda;
- Obvladovanje odnosov s političnimi organi in drugimi udeleženimi stranmi.
 
2. Strategija in načrtovanje

Strategija opredeljuje rezultate in učinke, ki jih organizacija želi doseči, ob upoštevanju ključnih dejavnikov uspeha. Strategijo je potrebno prevesti v načrte, programe, izvedbene cilje in merljive ciljne vrednosti – spremljanje uresničevanja strategije in načrtovanja pa mora voditi v njune posodobitve in prilagoditve.

 

Podmerila:

- Zbiranje podatkov o trenutnih in prihodnjih potrebah udeleženih strani in relevantnih upravljavskih informacij;
- Razvijanje strategije in načrtovanja ob upoštevanju zbranih informacij,
- Sporočanje in izvajanje strategije in načrtovanja v celotni organizaciji ter redno  pregledovanje;
- Načrtovanje, izvajanje in pregledovanje inoviranja in sprememb.
 
3. Zaposleni

Uspešno ravnanje z ljudmi pri delu in dobro vodenje omogočata organizaciji dosegati njene strateške cilje, v zaposlenih pa vzpodbudita njihove prednosti in sposobnosti, da lahko prispevajo k uresničevanju strateških ciljev.

 

Podmerila:

- Pregledno načrtovanje kadrovskih virov, ki jih organizacija upravlja in izboljšuje v skladu s strategijo in načrtovanjem;
- Prepoznavanje, razvijanje in uporabljanje kompetenc z usklajevanjem ciljev posameznikov in organizacije;
- Vključevanje zaposlenih z razvijanjem odprtega dialoga in pooblaščanjem, ki podpira njihovo ugodje.
 
4. Partnerstva in viri

Partnerji spodbujajo zunanjo osredotočenost organizacije in prinašajo potrebno strokovnost. Na drugi strani pa organizacije potrebujejo različne vrste virov za doseganje svojih strateških in izvedbenih ciljev, skladnih s poslanstvom in vizijo.

 

Podmerila:

- Razvijanje in upravljanje partnerstev z relevantnimi organizacijami;
- Razvijanje in uvedba partnerstev z državljani/odjemalci;
- Upravljanje financ;
- Upravljanje informacij in znanja;
- Upravljanje tehnologije;
- Upravljanje prostorov in opreme.
 
5. Procesi

V vsaki organizaciji potekajo številni procesi (temeljni procesi), ki omogočajo organizaciji uspešno delovanje za uresničevanje poslanstva in strategije organizacije in so zato ključni za zagotavljanje proizvodov in storitev.

 

Podmerila:

- Stalno prepoznavanje, snovanje, upravljanje in inoviranje procesov, ki vključuje udeležene strani;
- Razvijanje in zagotavljanje proizvodov in storitev, usmerjenih v državljane/odjemalce;
- Usklajevanje procesov v organizaciji in z drugimi relevantnimi organizacijami.
 
6. Rezultati – državljani/odjemalci

Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo izjemne rezultate, ki zadovoljujejo ali presegajo potrebe in pričakovanja svojih odjemalcev.

 

Podmerila:

- Merjenje zaznavanja;
- Merjenje delovanja.

 

7. Rezultati – zaposleni

Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo izjemne rezultate, ki zadovoljujejo ali presegajo potrebe in pričakovanja svojih zaposlenih.

 

Podmerila:
- Merjenje zaznavanja.
- Merjenje delovanja.
 
8. Rezultati – družbena odgovornost

Osrednje poslanstvo organizacije je vedno posvečeno zadovoljevanju določene vrste potreb in pričakovanj javnosti. Odlične organizacije pa dosegajo in trajno ohranjajo izjemne rezultate, ki zadovoljujejo ali presegajo potrebe in pričakovanja relevantnih deležnikov v družbi.

 

Podmerila:

- Merjenje zaznavanja;
- Merjenje delovanja.
 
9. Ključni rezultati delovanja

Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo izjemne rezultate, ki zadovoljujejo ali presegajo potrebe in pričakovanja njihovih deležnikov (notranjih in zunanjih).

 

Podmerila:

- Zunanji rezultati: izhodi in učinki na cilje;
- Notranji rezultati: stopnja učinkovitosti.