Skoči na vsebino

VPELJAVA V ORGANIZACIJO - KAKO ZAČETI

Nazadnje osveženo: 29. 5. 2017 

 

Organizacije, ki začenjate z vpeljavo modela CAF, se želite razvijati v smeri odličnosti svojega delovanja in uvesti kulturo odličnosti v organizacijo. S samoocenjevanjem si želite pregledati poslovanje in z vključevanjem zaposlenih prepoznati svoje prednosti, pa tudi področja, ki so potrebna izboljšav. Model CAF vam lahko pri tem služi kot pripomoček, saj je bil razvit za uporabo v vseh delih javnega sektorja, uporabo pa lahko še prilagodite svojim specifičnim potrebam in okoliščinam. Za lažji začetek vam na tem mestu ponujamo nekaj smernic.

 

Imenovanje predstavnika vodstva za kakovost
Pri vpeljavi modela CAF v organizacijo ima zelo pomembno vlogo predstavnik vodstva za kakovost (PVK), ki jo imenuje odgovorna oseba v organizaciji z namenom, da spremlja aktivnosti na področju izvajanja sistemov vodenja kakovosti (SVK) v organizaciji in tako vodstvu zagotavlja tudi povratne  informacije. V projektu vpeljave modela CAF pa so tudi vezni člen med Ministrstvom za javno upravo, ki je nosilec in koordinator aktivnosti za vpeljavo modela CAF v organizacije javne uprave, in vodstvom organizacije.

 

Deset korakov do izboljšanja organizacije z modelom CAF
Pri vpeljavi modela je pomembno dobro premisliti vse tri faze procesa samoocenitve s potrebnimi desetimi koraki, od odločitve o izvedbi samoocenjevanja, do natančnega načrtovanja izvedbe vseh potrebnih prepoznanih ukrepov in naslednje samoocenitve.

 

Prva faza: ZAGON PROCESA
1. korak: Odločite se, kako organizirati in načrtovati samoocenjevanje.
2. korak: Sporočajte o projektu samoocenjevanja.
Druga faza: PROCES SAMOOCENJEVANJA
3. korak: Sestavite eno ali več samoocenjevalnih skupin.
4. korak: Organizirajte usposabljanja.
5. korak: Lotite se samoocenjevanja.
6. korak: Sestavite poročilo z opisom rezultatov samoocenjevanja.
Tretja faza: NAČRT IZBOLJŠAV / PREDNOSTNO RAZVRŠČANJE
7. korak: Naredite osnutek načrta izboljšav.
8. korak: Sporočajte načrt izboljšav.
9. korak: Izvajajte načrt izboljšav.
10. korak: Načrtujte naslednje samoocenjevanje.

 

Strokovno gradivo
• Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju CAF 2013 – brošura

• Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju CAF 2013 – samoocenitveni obrazci 

• Ocenjevalne lestvice – enostavno točkovanje
• Ocenjevalne lestvice – podrobno točkovanje

 

Obrazci v pomoč
• Program uvedbe modela CAF - obrazec
• Akcijski načrt - obrazec

 

Strokovna podpora na MJU
Strokovni delavci Urada za razvoj, Sektorja za kakovost bodo vsem organizacijam, ki se bodo odločile vpeljati model v poslovanje nudili strokovno podporo. Prav tako bodo organizirana brezplačna usposabljanja in delavnice po modelu CAF za ocenjevalne time za tiste organizacije, ki bodo pristopili k izdelavi samoocenitve.
 
V kolikor ste zainteresirani za vpeljavo modela in pot nenehnih izboljšav vas vabimo, da nas kontaktirate na e-naslov: gp.mju(at)gov.si