Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

USPOSABLJANJE ZUNANJIH OCENJEVALCEV

USPOSABLJANJE DRUGE GENERACIJE ZUNANJIH OCENJEVALCEV CAF EPI


V okviru programa usposabljanj MJU-Upravne akademije smo tudi v letu 2018 izvedli usposabljanje za (nove) zunanje ocenjevalce CAF EPI. Glede na, sicer pozitivne izkušnje preteklega leta, smo se odločili za dvodnevno izvedbo z domačimi izvajalci, s čimer smo k udeležbi pritegnili še nekoliko širši krog zainteresiranih. Usposabljanje je bilo izvedeno 8. in 9. 3. 2018 s strani zunanjih izvajalcev Upravne akademije mag. Vitomirja Pretnarja in dr. Jelka Urbančiča, ki sta sicer tudi oba zunanja ocenjevalca CAF EPI.

 

Udeležence je na začetku nagovorila vodja Sektorja za kakovost na Uradu za razvoj, ga. Barbara Zupanc in na kratko predstavila aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru sektorja z namenom uresničevanja ciljev Strategije razvoja javne uprave 2015-2020 in naše spodbudne rezultate na tem področju.

 

Usposabljanje je potekalo intenzivno in pretežno v obliki delavnic, kjer so se udeleženci aktivno vključevali skozi igranje različnih vlog iz obravnavanega študijskega primera. Za ta namen so se kandidati posebej predhodno pripravili, t.j. prebrali študijski primer in pred udeležbo opravili domačo nalogo. Izvajalca pa sta proces usposabljanja obogatila še z lastnimi izkušnjami iz prvega pilotnega projekta CAF EPI.

 

Veseli smo, da se je poleg povečanega zanimanja za pridobitev neodvisne zunanje povratne informacije CAF EPI s strani organov (glede na preteklo leto), povečalo tudi zanimanje za usposabljanje za zunanje ocenjevalce. Usposabljanje opravilo 21 kandidatov, ki so bili uvrščeni v nabor kandidatov za zunanje ocenjevalce za ocenjevanje prijavljenih organov v 2. pilotnem projektu. Veseli smo, da je med njimi tudi osem javnih uslužbencev iz ministrstev, ki so lani uspešno izvedle prvo CAF samoocenitev. 


Usposabljanje je bilo sofinancirano s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, v okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih, aktivnost Usposabljanje.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

USPOSABLJANJE ZUNANJIH OCENJEVALCEV V PROJEKTU CAF EPI

 

 

 

Dne 30. 5. 2017 je Upravna akademija v sodelovanju z Uradom za razvoj, Sektorjem za kakovost in izvajalcem Nick Thijs-om (višji predavatelj iz Evropskega inštituta za javno upravo - EIPA) uspešno izvedla 1. usposabljanje zunanjih ocenjevalcev za izvedbo zunanje ocene in pripravo povratne informacije po modelu CAF – EPI.

 

Udeležence je na začetku pozdravila vodja sektorja za kakovost, ga. Barbara Zupanc in poudarila pomembnost usposabljanja ter izrazila zadovoljstvo nad odzivom s strani zainteresiranih organov. Usposabljanja se je udeležilo 17 javnih uslužbencev v pretežni meri iz upravnih enot. Celodnevno usposabljanje je potekalo v angleškem jeziku in zelo intenzivno, po principu delavnic na študijskem primeru organizacije iz javnega sektorja, ki je izvedlo samoocenitev po modelu CAF. Za uspešno izvedbo usposabljanja je bila za udeležence potrebna priprava na podlagi predhodno prejetega gradiva.

 

Zunanji ocenjevalci, ki bodo vključeni v postopek 1. pilotnega projekta CAF EPI v Sloveniji, bodo imeli v postopku zagotavljanja zunanje povratne informacije CAF ključno vlogo. Ocenjevali bodo postopek izvedene samoocenitve po modelu CAF in njen vpliv na organizacijo ter pripravili poročilo s povratno informacijo o ugotovljenih prednostih in področjih za izboljšanje v zvezi s procesom uporabe CAF v organizaciji. Tako bodo s svojo vlogo podprli in obnovili navdušenje v organizaciji za celovito razvijanje kakovosti in samoocenjevanje po modelu CAF.

 

Izvedbo usposabljanja sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih, aktivnost Usposabljanje.