Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZADOVOLJSTVO STRANK IN ZAPOSLENIH

Nazadnje osveženo: 15. 4. 2019

 

V aprilu 2018 so stopile v veljavo spremembe Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018). Na ugotavljanje zadovoljstva strank v organih državne uprave se nanaša 16. člen uredbe, ki določa:  

 

Organi državne uprave, ki poslujejo s strankami, ugotavljajo zadovoljstvo strank glede poslovanja z njimi najmanj vsaki dve leti na podlagi metodologije, ki jo objavi minister na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za upravo.

 

 

VPRAŠALNIKI ZA UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA

 

Vprašalniki, s pripadajočimi metodološkimi izhodišči, ki jih priporočamo za uporabo v organih državne in javne uprave, so:

Organe državne in javne uprave v Republiki Sloveniji vabimo, da vprašalnike ugotavljanja zadovoljstva svojih odjemalcev tako zunanjih kot notranjih uporabljajo pri svojem delu, skladno z načrti in dejavnostmi na tem področju.

Vprašalnik in metodologija letnega ugotavljanja zadovoljstva odjemalcev v upravnih enotah ostajata nespremenjena, prav tako tudi postopki obdelovanja odgovorjenih vprašalnikov.

 

 

UPRAVNE ENOTE

 

Letno ugotavljanje zadovoljstva v upravnih enotah:

  1. za stranke (vprašalnik, prenovljen v letu 2016; metodologija),
  2. za zaposlene (vprašalnik, prenovljen v letu 2007; vstopna točka za vnos podatkov; metodologija); kumulativno poročilo za leto 2007; kumulativno poročilo za leto 2008; kumulativno poročilo za leto 2009kumulativno poročilo za leto 2010; kumulativno poročilo za leto 2011; kumulativno poročilo za leto 2012kumulativno poročilo za leto 2014, kumulativno poročilo za leto 2015, kumulativno poročilo za leto 2016, kumulativno poročilo za leto 2018.
  3. primerjava med upravnimi enotami na podlagi več postavk: povprečna ocena, razkorak med pričakovanim in dejansko zaznanim stanjem glede sestavin kakovosti in lastnosti zaposlenih, dolžina čakanja strank za ureditev svojih zadev.

 

Primerjava med upravnimi enotami