Skoči na vsebino

ZADOVOLJSTVO STRANK IN ZAPOSLENIH

 

 

V decembru 2010 so stopile v veljavo spremembe 17. člena Uredbe o upravnem poslovanju, ki se nanašajo na ugotavljanje kakovosti in določajo:

 

(1) Organi državne uprave, ki poslujejo s strankami, izvajajo postopke ugotavljanja kakovosti storitev glede poslovanja s strankami najmanj enkrat v obdobju dveh let.

(2) Postopki iz prejšnjega odstavka se izvajajo na podlagi metodologije, ki jo določi minister, pristojen za javno upravo, in jo objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo.

 

 

VPRAŠALNIKI ZA UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA

 

Vprašalniki, s pripadajočimi metodološkimi izhodišči, ki jih priporočamo za uporabo v organih državne in javne uprave, so:

Organe državne in javne uprave v Republiki Sloveniji vabimo, da vprašalnike ugotavljanja zadovoljstva svojih odjemalcev tako zunanjih kot notranjih uporabljajo pri svojem delu, skladno z načrti in dejavnostmi na tem področju. Vprašalnik in metodologija letnega ugotavljanja zadovoljstva odjemalcev v upravnih enotah ostajata nespremenjena, prav tako tudi postopki obdelovanja odgovorjenih vprašalnikov.

 

 

UPRAVNE ENOTE

 

Letno ugotavljanje zadovoljstva v upravnih enotah:

  1. za stranke (vprašalnik, prenovljen v letu 2016; metodologija),
  2. za zaposlene (vprašalnik, prenovljen v letu 2007; vstopna točka za vnos podatkov; metodologija; kumulativno poročilo za leto 2007; kumulativno poročilo za leto 2008; kumulativno poročilo za leto 2009kumulativno poročilo za leto 2010; kumulativno poročilo za leto 2011; kumulativno poročilo za leto 2012kumulativno poročilo za leto 2014), kumulativno poročilo za leto 2015, kumulativno poročilo za leto 2016.
  3. primerjava med upravnimi enotami na podlagi več postavk: povprečna ocena, razkorak med pričakovanim in dejansko zaznanim stanjem glede sestavin kakovosti in lastnosti zaposlenih, dolžina čakanja strank za ureditev svojih zadev.

 

Primerjava med upravnimi enotami