Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZUNANJA POVRATNA INFORMACIJA - CAF EPI

Model CAF se je v prvih letih uporabljal zlasti za uvajanje načel celovitega obvladovanja kakovosti (TQM) v organizacijah javnega sektorja z diagnosticiranjem organizacije glede na zgled odlične organizacije.

Veliko prizadevanj je bilo vloženih v uporabo modela CAF kot orodja za samoocenjevanje. Mnogi uporabniki CAF so začeli iskati povratne informacije ali je bil njihov proces samoocenjevanja dobro opravljen, ali je bil njihov načrt izboljšav učinkovit in ali so že stopili na pot k celovitemu obvladovanju kakovosti.

Na podlagi tovrstnih zahtev se je začelo razmišljati o shemi zunanje povratne informacije za uporabnike CAF. Ta razmišljanja so potekala v duhu evropskega sodelovanja in doseganja soglasja med različnimi državami članicami. Pod okriljem Evropskega inštituta za javno upravo (»European Institute for Public Administration – EIPA«) je bil tako razvit postopek zagotavljanja zunanje povratne informacije CAF – CAF EPI.

Bistvo postopka je povratna informacija, ki jo dajejo stanovski kolegi ali strokovnjaki – zunanji ocenjevalci o treh glavnih vprašanjih: proces samoocenjevanja, načrtovanje izboljšav in začetek poti med osmimi načeli odličnosti, ki predstavljajo vodilna načela k odlični organizaciji (v nad. imenovanih »stebri«). Uporabnike CAF spodbujajo k prizadevanjem za nadaljnji razvoj kakovosti z vseh vidikov ter dajejo pripombe in predloge, kako ravnati v prihodnje. Ob koncu postopka zagotavljanja povratne informacije sklenejo o tem, ali je organizacija učinkovito in uspešno uporabljala CAF in ali si zasluži priznanje za uspešno uporabo modela CAF za naslednji dve leti.
 
V postopku CAF EPI se NE ocenjujejo dejanski rezultati procesa samoocenjevanja in ukrepov izboljšav, ampak se ugotavlja ali je bilo to ustrezno načrtovano in izvedeno. Torej, ne gre za zunanje ocenjevanje po modelu CAF, ampak zgolj za preverjanje skladnosti izvajanja posameznih faz v izvedenih procesih samoocen v organizacijah (postopkovno).

Pridobitev zunanje povratne informacije CAF EPI in priznanja za uspešno uporabo modela CAF pomenita dodatno spodbudo za začetek uporabe modela CAF ali njegovo nadaljevanje kot del strategije stalnega izboljševanja.  
 
Faze postopka zagotavljanja zunanje povratne informacije CAF EPI

 

Priročnik CAF EPI

 

 

PILOTNA PROJEKTA CAF EPI

 

Na Ministrstvu za javno upravo (v nadaljevanju: MJU) smo v letih 2017 in 2018 po vzoru EIPE in v okviru zastavljenega strateškega cilja »Izboljšanje sistemov kakovosti, programskega načrtovanja, pregleda poslovanja, merljivih ciljev in procesnih kazalnikov v organih javne uprave ter z namenom učenja in pridobitve izkušenj za vzpostavitev sistema za zagotavljanje zunanje povratne informacije CAF EPI v Sloveniji, izvedli dva pilotna projekta.

V obeh projektih je bilo potrebno prijavo za sodelovanje poslati od 6 do 12 mesecev po tem, ko je bilo opravljeno samoocenjevanje po CAF ter pripravljeno in poslano poročilo o samoocenjevanju vodstvu organizacije. Skupno je sodelovalo 20 organov-prijaviteljev (upravnih enot) in 35 zunanjih ocenjevalcev (javnih uslužbencev).

 

Več o prvem pilotnem projektu CAF EPI v letu 2017

 

Več o drugem pilotnem projektu CAF EPI v letu 2018

 

Bogatejši za izkušnje iz dveh pilotnih projektov, smo v letu 2019 povabili organe k prijavi v prvi redni postopek CAF EPI 2019.