Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZUNANJI OCENJEVALCI CAF EPI

 

Stanovski kolegi in strokovnjaki – imenovani zunanji ocenjevalci (v izvirniku: External Feedback Actors) – vstopajo v dialog z različnimi zainteresiranimi stranmi organizacije v zvezi z izvajanjem CAF, dajejo pripombe in predloge ter svetujejo, kako ravnati v prihodnje. V postopku zagotavljanja zunanje povratne informacije CAF EPI imajo ključno vlogo. Uporabnike CAF spodbujajo k prizadevanjem za nadaljnji razvoj kakovosti z vseh vidikov, ocenjujejo uporabo CAF in njegov vpliv na organizacijo ter zagotavljajo organizacijam koristne povratne informacije. Ob koncu postopka zagotavljanja povratne informacije podajo oceno o tem, ali je organizacija učinkovito in uspešno uporabljala CAF in podajo predlog glede podelitve priznanja »Uspešni uporabnik CAF« za naslednji dve leti.

 

Zunanji ocenjevalci v postopku CAF EPI ocenjujejo prijavitelja po treh stebrih zagotavljanja zunanje povratne informacije.

 

Glavne naloge zunanjih ocenjevalcev:
- Analizirati uporabo CAF pri procesu samoocenjevanja in pri izvajanju ukrepov izboljšav ter ugotoviti ali organizacija vpeljuje vrednote TQM (celovitega obvladovanja kakovosti);
- Zagotoviti povratno informacijo in predloge o prednostih in področjih za izboljšanje v zvezi s procesom uporabe CAF;
- Podpirati in obnoviti navdušenje v organizaciji za celovito razvijanje kakovosti in samoocenjevanje po modelu CAF.

 

Kompetence, potrebne za zunanje ocenjevalce:
- Razumevanje modela CAF in njegovih notranjih povezav,
- Praktične izkušnje s CAF in/ali drugimi modeli celovitega obvladovanja kakovosti (TQM) za samoocenjevanje in  izboljševanje kakovosti,
- Razumevanje temeljnih načel celovitega obvladovanja kakovosti in vrednot
- Nazorno prikazovanje razumevanja različnih organizacij javnega sektorja in njihovih spreminjajočih se zahtev in potreb.
- Širjenje dobrih načinov dela z ljudmi in uspešnega sporazumevanja,
- Zmožnost dela v skupini. 

 

Pogoj za kandidiranje za zunanjega ocenjevalca v postopkih CAF EPI je opravljen Tečaj za zunanje ocenjevalce CAF EPI,  ki ga organizira Ministrstvo za javno upravo.
Pogoj za sodelovanje v postopkih CAF EPI pa je tudi udeležba na letnem strokovnem posvetu, katerega vsebine obsegajo zlasti: osvežitev znanj in tehnik ocenjevanja, praktične vaje s  primeri dobrih praks, izmenjava izkušenj, navodila, nasveti, novosti, časovnica poteka postopka.