Skoči na vsebino

KOMISIJA ZA PRITOŽBE IZ DELOVNEGA RAZMERJA

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana


tel: 01 478 1676

      

 fax: 01 478 8649

 E-pošta: gp.mju(at)gov.si

 

Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije (KPDR) je ustanovljena na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/2007 - uradno prečiščeno besedilo in 65/08; v nadaljevanju ZJU).

 

Ministrstvo, pristojno za upravo v skladu s četrtim odstavkom 38. člena ZJU opravlja strokovno - tehnična in administrativna opravila za Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije.

 

Seje senata Komisije za pritožbe potekajo praviloma enkrat tedensko.

 

POMEMBNEJŠE INFORMACIJE

Poslovnik o delu

Člani Komisije

V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 01203-8/2017/5 z dne 5. 10. 2017 je sestava Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije sledeča:

 

Predsednica:

 

-                Danijela Mišić Pogorevc, Ministrstvo za javno upravo

 

Člani:

-                mag. Vanja Svetec Leaney, Ministrstvo za obrambo,

-                Adela Blagotinšek, Ministrstvo za obrambo,

-                dr. Andrej Osterman, Ministrstvo za obrambo,

-                Marjana Cvenkel Lesjak, Ministrstvo za kulturo,

-                Jana Kvaternik, Ministrstvo za zunanje zadeve,

-                Ana Starič, Ministrstvo za zunanje zadeve,

-                Katarina Zajec, Ministrstvo za zunanje zadeve,

-                Tamara Plankar, Ministrstvo za zunanje zadeve,

-                Brigita Tomšič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

-                Valerija Di Monte, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

-                Jože Kerekeš, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

-                Slavica Čebular Musar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

-                Jožica Šeme, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

-                Jerneja Pogorevc, Ministrstvo za notranje zadeve,

-                Robert Kos, Ministrstvo za notranje zadeve,

-                Mihael Gubenšek, Ministrstvo za pravosodje,

-                Špela Intihar, Ministrstvo za pravosodje,

-                mag. Simona Izlakar, Ministrstvo za pravosodje,

-                Nataša Kotnik, Ministrstvo za pravosodje,

-                Tatjana Pečaver, Ministrstvo za finance,

-                Tanja Lapajne, Ministrstvo za finance,

-                Nataša Marušič Kuhar, Ministrstvo za finance,

-                Natalija Radelj Mehle, Ministrstvo za finance,

-                Nina Kravanja Ilc, Ministrstvo za finance,

-                Andrej Verhovnik Marovšek, Ministrstvo za finance,

-                mag. Darija Perše Zoretič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

-                Sabina Kompolšek, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

-                Mateja Kuntarič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

-                Tanja Podlipnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

-                mag. Špela Dragar, Ministrstvo za zdravje,

-                Mojca Ramšak Pešec, Ministrstvo za zdravje,

-                Heidi Vončina, Ministrstvo za zdravje,

-                Mateja Golja, Ministrstvo za okolje in prostor,

-                Polonca Drofenik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

-                mag. Simona Peček, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

-                Maja Donik Telban, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

-                mag. Tea Juratovec, Ministrstvo za javno upravo,

-                Rastko Rafael Kozlevčar, Ministrstvo za javno upravo

-                Marta Marn Sinur, Ministrstvo za javno upravo,

-                Minka Ogrin, Ministrstvo za javno upravo,

-                Martin Ramor, Ministrstvo za javno upravo,

-                Tanja Pustovrh, Ministrstvo za javno upravo,

-                mag. Natalija Sajevec Plavčak, Ministrstvo za javno upravo,

-                Barbara Koželj Sladič, Ministrstvo za javno upravo,

-                Petra Brus, Ministrstvo za javno upravo,

-                mag. Violeta Mašić, Ministrstvo za javno upravo,

-                Neža Pirnat, Ministrstvo za javno upravo,

-                Vesna Kranjc, Občina Vrhnika,

-                dr. Miloš Senčur, Združenje mestnih občin Slovenije,

-                Mojca Repnik Žnidarič, Občina Slovenske Konjice,

-                Alenka Kočevar, Občina Polzela,

-                Katarina Ahac, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,

-                Rado Fele, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,

-                mag. Nataša Cvitkovič Gorjup, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,

-                Suzana Gorenc, Statistični urad Republike Slovenije,

-                Stanka Lamut Galič, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,

-                Maruška Zvonar, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,

-                Eva Ban, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,

-                Veronika Voglar Krušnik, Okrajno sodišče v Ljubljani,

-                Samo Turel, Okrožno sodišče v Novi gorici,

-                Tatjana Nadu Zgonc, Okrožno sodišče v Ljubljani,

-                mag. Barbara Kobe, Upravno sodišče Republike Slovenije,

-                Alenka Dolinšek, Upravno sodišče Republike Slovenije,

-                Martina Hrovat, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,

-                Mirjam Nučič, Državno pravobranilstvo Republike Slovenije,

-                Anže Kromar, Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije,

-                Gaja Štovičej, Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije,

-                predstavnika slovenske obveščevalno-varnostne agencije.