Skoči na vsebino

KOMISIJA ZA PRITOŽBE IZ DELOVNEGA RAZMERJA

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana


tel: 01 478 1676

      

 fax: 01 478 8649

 E-pošta: gp.mju(at)gov.si

 

Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije (KPDR) je ustanovljena na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/2007 - uradno prečiščeno besedilo in 65/08; v nadaljevanju ZJU).

 

Ministrstvo, pristojno za upravo v skladu s četrtim odstavkom 38. člena ZJU opravlja strokovno - tehnična in administrativna opravila za Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije.

 

Seje senata Komisije za pritožbe potekajo praviloma enkrat tedensko.

 

POMEMBNEJŠE INFORMACIJE

Poslovnik o delu

 

POSLOVNIK O DELU KOMISIJE ZA PRITOŽBE IZ DELOVNEGA RAZMERJA PRI VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE, sprejet 6. 10. 2011 z veljavnostjo od 20. 10. 2011

 

 

Člani Komisije

 

V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 01203-7/2013/9 z dne 6. 9. 2013 je sestava Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije sledeča:

 

predsednica
- Mojca RAMŠAK PEŠEC, Ministrstvo za notranje zadeve

 

in člani:
-    Katarina AHAC, Generalni sekretariat Vlade RS;
-    Eva BAN, Služba Vlade RS za zakonodajo;
-    Adela BLAGOTINŠEK, Ministrstvo za obrambo;
-    Petra BRUS, Ministrstvo za notranje zadeve;
-    Marjana CVENKEL LESJAK, Ministrstvo za kulturo;
-    Slavica ČEBULAR MUSAR, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
-    Valerija DI MONTE, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
-    Maja DONIK TELBAN, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje;
-    Špela DRAGAR, Ministrstvo za zdravje;
-    Polonca DROFENIK, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje;
-    Rado FELE, Generalni sekretariat Vlade RS;
-    Mag. Srečko FIJAVŽ, Združenje občin Slovenije;
-    Neda GOLOBIČ, Ministrstvo za notranje zadeve;
-    Mihael GUBENŠEK, Ministrstvo za pravosodje;
-    Vesna JEKE, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani;
-    Franko KACAFURA, Skupnost občin Slovenije;
-    Jože KEREKEŠ, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
-    Tanja KOBAN, Skupnost občin Slovenije;
-    Mag. Barbara KOBE, Upravno sodišče RS;
-    Robert KOS, Ministrstvo za notranje zadeve;
-    Rastko Rafael KOZLEVČAR, Ministrstvo za notranje zadeve;
-    Barbara KOŽELJ SLADIČ, Ministrstvo za notranje zadeve;
-    Joža KRALJIČ, Ministrstvo za finance;
-    Nina KRAVANJA ILC, Ministrstvo za finance;
-    Urška KRIŽAJ, Ministrstvo za zunanje zadeve;
-    Mateja KUNTARIČ, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;                         
-    Jana KVATERNIK, Ministrstvo za zunanje zadeve;
-    Tanja LAPAJNE, Ministrstvo za finance;
-    Nataša MARUŠIČ KUHAR, Ministrstvo za finance;
-    Violeta MAŠIĆ, Ministrstvo za notranje zadeve;
-    Barbara MERŠE, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor;
-    Tamara NOVAK PLANKAR, Ministrstvo za zunanje zadeve;
-    Mirjam NUČIČ, Državno pravobranilstvo RS;
-    Minka OGRIN, Ministrstvo za notranje zadeve;
-    Dr. Andrej OSTERMAN, Ministrstvo za obrambo;
-    Tatjana PEČAVER, Generalni sekretariat Vlade RS;
-    Mag. Simona PEČEK, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje;
-    Tanja PODLIPNIK, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
-    Natalija RADELJ MEHLE, Ministrstvo za finance;
-    Ana STARIČ, Ministrstvo za zunanje zadeve;
-    Boštjan ŠKRLEC, Vrhovno državno tožilstvo RS;
-    Blanka TERZIČ, Vrhovno državno tožilstvo RS;
-    Brigita TOMŠIČ, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
-    Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, Ministrstvo za finance;
-    Katarina ZAJEC, Ministrstvo za zunanje zadeve;
-    Predstavnika Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.